Camera Obscura

Beskrivning

Camera Obscura; det mörka rummet

Grunden till all fotografi, från ögats uppbyggnad till bilder tagna med telefonen och bilder från rymden tagna med teleskop, bygger på samma enkla princip. Fenomenet camera obscura är känt sedan antiken och dess grundläggande teknik är mycket enkel.

I ett mörkt rum (stort eller litet), skapar man ett litet hål i ena väggen. Hålet fungerar som en lins och på väggen i bortre delen av rummet bakom kommer en bild att projiceras.
Långt innan det var möjligt att fixera bilden, alltså att få den att stanna kvar på ett glas eller ett papper i form av ett fotografi, så använde man camera obscura för att göra realistiska avbildningar av världen utanför rummet genom att rita av den projicerade bilden.

Det finns en rad spännande saker man kan göra med en camera obscura. Storlek och form på hålet och avståndet mellan väggarna påverkar hur man ser det som finns utanför. Detta gör att experimentet är skalbart så till vida att man kan bygga en liten låda av kartong eller använda en hel lektionssal. Oavsett storleken så kommer eleven att förstå och upptäcka principen med Camera Obscura dvs det mörka rummet. Det faktum att vi kommunicerar alltmer via bilder idag kan vara värdefullt att koppla till den evolutionära utvecklingen (ögat) och en urgammal upptäkt.

Eftersom projektet förenar bild, fysik, biologi och matematik går det att integrera i flera olika skolämnen.

Del ett: Vi använder hela lektionssalen som camera obcsura. Vi mörklägger och låter ögonen vänja sig i det svaga ljuset. Efter en stund kommer vi att kunna se en perfekt avbildning av det som finns utanför, upp och ned och spegelvänd. Vi sätter upp ritpapper och ritar av.

Eleverna får en inblick i principen för kameran och lär sig att det inte är svårt att rita realistiskt.

Del två: Vi bygger mindre camera obscuror av kartonger och eller lådor. På grund av den mindre skalan kan man inte vara inne i själva rummet men vi kan få bilden att synas på halvtransparent papper som vi spänner fast på kartongen. Vi lär oss att ändra hur bilden ska se ut genom att göra avståndet mellan hålet och väggen kortare eller större, och genom att göra själva hålet större eller mindre.
Uppgiften går bra att koppla till ämnena teknik och fysik, förutom till bild.

Tidsåtgång

Del 1, introduktion; tekniken och begreppen som vi ska arbeta med med. Förutsättning: möjlighet att mörklägga ett helt rum, arbetet ska ske dagsljus. Material för elever: papper och pennor.

Del 2, Förutsättning: dagsljus. Material: Kartonger, antingen färdiga eller att vi bygger med papp. Tejp, lim, sax, svart färg för att måla lådorna invändigt (alternativt svart tyg att klä insidan av kartongen), halvtransparent papper, ritpapper och pennor.

Del 3, Vi knyter ihop säcken med att gå igenom vad vi gjort. Löser tekniska problem och pratar om hur man kan utveckla arbetet med utgångspunkt från tidigare möten. Vilka frågor dyker upp? Hur sätter vi kunskapen i relation till dagens teknik?

Målsättning

Grunden till all fotografi, från ögats uppbyggnad till bilder tagna med telefonen och bilder från rymden tagna med teleskop, bygger på samma enkla princip, relationen mellan ljuset från ett hål och en vägg som ljuset träffar. Fenomenet kallas Camera Obscura och är känt sedan antiken.
Med tanke på hur vi kommunicerar via bild idag kan det det vara värdefullt att koppla teknik till den evolutionära utvecklingen (ögat) och till en urgammal upptäkt.

Tillvägagångssätt

Del ett: Vi använder hela lektionssalen som camera obcsura. Vi mörklägger och låter ögonen vänja sig i det svaga ljustet. Efter en stund kommer vi kunna se en perfekt avbildning av det som finns utanför, upp ned och spegelvänd. Vi sätter upp ritpapper och ritar av.

Del två: Vi bygger mindre camera obscuror av kartonger. På grund av den mindre skalan kan man inte vara inne i själva rummet men vi kan få bilden att synas på halvtransparent papper som vi spänner fast på kartongen. Vi lär oss att ändra hur bilden ska se ut genom att göra avståndet mellan hålet och väggen kortare eller större, och själva hålet större eller mindre.

Del tre: vi knyter ihop säcken med att gå igenom vad vi gjort. Löser tekniska problem och pratar om hur man kan utveckla arbetet med utgångspunkt från tidigare möten. Vilka frågor dyker upp? Hur sätter vi kunskapen i relation till dagens teknik?

Lokalbehov och teknik

Skolsal med möjlighet att mörklägga.

Särskilt för detta projekt

Bra att tänka på: Ju bättre det går att mörklägga, desto bättre blir upplevelsen av bilden.

Tobias Sjödin

Årskurs

Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Process & tema kort - 3 tillfällen (3x180 min)

Konstnärlig metod och material

Fotografi, Hantverk

Tema

Seende och sinnen

Relaterade skolämnen

Bild, Teknik, Biologi, Historia, Slöjd, Fysik

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

25450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.