BehovsPusslet -ett gruppdynamiskt verktyg för ungas psykiska, fysiska och sociala hälsa

Region Stockholm

Video


Målsättning

BehovsPusslet blir en hybrid mellan en konstinstallation och ett spel som inspirerar till samtal om vad barn och unga vill ha i sina liv och inte. Ett redskap för individen och för dynamisk grupputveckling. Med målet att främja barn och ungas psykiska, fysiska och sociala hälsa. Genom att praktiskt vara med och ta fram ett Behovspussel får eleverna kunskap om och tillgång till, ett interaktivt verktyg de kan använda sig av, för att identifiera olika behov och möjliga strategier. Ett lättillgängligt vardagsverktyg, alla kan närma sig i sin egen takt, för att skapa mer balans. BehovsPusslet attraherar såväl barn och unga som föräldrar, pedagoger och elevhälsan. Här behöver man varken boka tid eller försöka övertyga någon om att komma, eftersom BehovsPusslet bara finns där. Identifikationseffekten blir BehovsPusslets främsta styrka, för att bygga sunda relationer.

Beskrivning

BehovsPusslet utgår från Mashlows behov, samt den validerade och licensfria metoden ”Du Bestämmer ”, utarbetad av ett elevhälsoteam och 36 ungdomar, under ledning av barn- och ungdomsläkaren Sven Bremberg, docent i socialmedicin vid Karolinska Institutet, med fokus på ungas psykiska, fysiska och sociala hälsa. Utvärderingarna visar att deltagarna har; Fler hälsofrämjande aktiviteter och relationer, bättre kontroll över sina liv, högre självkänsla och tillgång till en strategi de kan använda sig av på daglig basis. BehovsPusslet bygger också på ungas egen önskan om mer gruppsamtal och metoder för att arbeta med hela gruppen, för att förhindra att problem eskalerar och för att skapa dialog även med den/de som hamnat utanför. BehovsPusslet utgår från hälsa som en helhet, där gruppdynamik och känslan av sammanhang, är en viktig framgångsfaktor.

”Varför har jag inte tänkt på det här tidigare.
”Tänk om den här kunde finnas här jämt”.

Är några återkommande kommentarer, sedan jag i olika områden började prototypa BehovsPusslet med hjälp av gatukrita, under namnet #SamtalsCoachomaten. Men också under event som Almedalsveckan, Stockholm Designweek, Skolforum, Kunskap och framtid och utomlands. Utifrån platsen, har BehovsPusslet anpassat formen, medan ramarna alltid varit detsamma. Styrkan ligger i att platsens deltagare är med och skapar BehovsPusslet och att vi kan använda oss av såväl det skrivna ordet som symboler. BehovsPusslet är ett sätt att närma sig kreativa processer, enligt trial and error, inte minst för de som undrar vad en konstinstallation egentligen är. Med potential att bli den nya snackisen.

BehovsPusslet finns i olika versioner:

Kubpusslet; Deltagarna gör varsin kub. De adderar sina behov samt de strategier de är villiga att prova och som de tror kan fungera, för att uppnå balans. Tillsammans bildar kuberna ett gemensamt BehovsPussel. Genom att snurra kuberna möts olika behov deltagarna behöver ta ställning till, för att sedan pussla fram fungerande strategier.

MED GATUKRITA; Samma princip men istället använder vi oss av skolgården. På rensopad asfalt, betong, plattor eller liknande, använder vi gatukritor. Vid behov kan röstförstärkare användas men har hittills inte behövts.

Oavsett version, förankrar eleverna metoden genom;
- att tillsammans ta fram ett Behovspussel
- att dokumentera sin visualiserade handlingsplan eller en utvald del av den, i form av ett fotografi.
- att utvärdera upplevelsen och nyttan av BehovsPusslet

Tillvägagångssätt

– Introduktion och spelregler (10 min)
– Eleverna konstruerar varsin kub. Efterhand som deltagarna blir klara, börjar de utifrån frågerubrikerna fylla de första kuberna med olika behov och strategier de tror på. Efterhand brukar det visa sig att fler identifierar sig med varandras och prickar då av dessa med hjälp av olika tecken. När eleven fotograferat sin strategi, skriver denne en kort utvärderingsreflektion (60 min).
– Vi klustrar utvärderingarna, skapar några affischrubriker, tillsammans med bilderna. Den som färdigställt en affisch hjälper nästa o s v. En annan grupp gör en handledning i punktform och sätter ihop den med kubmallen, för att förankra kunskapen och som stöd för att introducera elever som inte var med. Vi avslutar med att titta på affischerna, förklara olika delar av handledningen och BehovsPusslet (40 min).

Lokalbehov

Kubpusslet: Fri väggyta 1.5 m x 1,5 m, med en hylla eller ett bord under samt några bord /bänkar att arbeta i grupp runt.
Med gatukrita: Torr yta i betong, asfalt, stenplattor eller liknande, 6 x 3 m, rensopad + yta för eleverna att stå runt.
Vid behov kan inspirerande lokal på Subtopia i Botkyrka, inkluderas i priset.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Kubpusslet kan bokas året runt. Utomhus endast under sommarhalvåret, vid torrt väder.
Eleverna tar med;
– kamera i form av mobil (används endast under dokumentationsmomentet). Jag dokumenterar för de som saknar kameramobil.
– laptop eller surfplatta, alternativt ett par stationära datorer på plats (jag har med egen Ipad).
– tillgång till fungerande skrivare med papper i, för färgutskrift (vanlig laser går bra).
Övrigt material ansvarar jag för.

Konstnär
Lotte Johansson
Centrum för Fotografi
Årskurs
Åk 7-9, Gymnasie, Fritidshem, Åk 4-6
Typ av aktivitet
Konstworkshop kort (120 min)
Konstform
Konst/Bild/Form, Foto
Skolämne
Bild, Samhällskunskap, Idrott och hälsa, Svenska, Engelska
Period
14 mars, 2022 - 22 december, 2022
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
8450 kr exkl moms
7000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet