Cut up poetry

Beskrivning

Eleverna får kunskap om fanzinekulturen, och om artistbooks som kulturellt uttryck för egenpublicering av verk. Eleverna får även kunskap om hur man kan gå tillväga för att göra ett fanzine eller en artist book och hur olika experimentella format kan se ut. Eleverna får även möjlighet till att experimentera med språket och reflektera över hur ord och bild samverkar och förstärker varandra eller skapar nya betydelser tillsammans.

Målsättning

Eleverna får kunskap om surrealismen och dadaismen i konst och litteratur och hur dessa konstnärers idéer och metoder kan användas än idag. Eleverna får även kunskap om artist books, dvs böcker gjorda av konstnärer, ofta ansedda att vara konstverk i egen rätt. Jag visar även upp exempel ur fanzine-kulturen. Eleverna får under kursens tre tillfällen tillverka ett fanzine eller en artist book i ett exemplar. Eleverna får lära sig tekniker för att komma igång och göra saker utan att tröskeln blir för hög. Upplägget går att genomföra på vilket språk som helst. Jag behärskar svenska, norska, engelska och lite franska men det hindrar inte att eleverna skriver på andra språk eller kanske till och med blandar olika språk.

Tillvägagångssätt

Tillfälle ett börjar med att jag presenterar mig själv och mitt konstnärskap. Jag visar även andra konstnärer och berättar om dadaismen och surrealismen och hur den fick betydelse både inom litteratur och konst. Jag presenterar också vad vi ska jobba med.
Vi gör artist books eller fanzines och inspireras av den dadaistiska metoden "cut up poetry" där slumpen och collaget har en framträdande roll.
Vi klipper upp texter och blandar orden i en burk, drar upp orden och skriver genom denna metod en sorts dikter som får vara utgångspunkt för arbetet. Eleverna kan jobba individuellt eller i små grupper tillsammans. Jag demonstrerar alla delmoment och ger feedback.

Tillfälle två: Jag visar lite bilder och pratar om att använda sig av andra konstnärers material och om återbruk av bilder. Vi fortsätter att göra fanzines och artist books. Olika sätt att göra böcker och olika bokformat presenteras.
Tillfälle tre: vi sammanställer materialet och tittar på vad vi har gjort tillsammans.

Lokalbehov och teknik

- Behov av tillgång till projektor för bildvisningen.
- En bildsal eller ett klassrum kan passa.
- Bra om det finns mycket bänkyta att bre ut sig på för eleverna när de ska jobba med sina uppslag.

Särskilt för detta projekt

Bra om läraren har möjlighet att delta i undervisningen vid samtliga tillfällen. Bra om läraren kan förbereda eleverna på att de ska få göra fanzine eller artist book så att eleverna har möjlighet att tänka lite på vad de skulle vilja att deras artist book handlar om. Det går även bra att ta med sig material hemifrån eller från bildundervisningen i övrigt, som eleverna önskar att inkludera i sina verk. Tex foton eller annat.
Material:
Pennor, rikligt med papper, saxar, färg och penslar.

Lisa Stålspets

Årskurs

Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Process & tema kort - 3 tillfällen (3x180 min)

Konstnärlig metod och material

Illustration, Hantverk, Idébaserat

Tema

Relaterade skolämnen

Bild, Svenska, Svenska som andraspråk, Engelska

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

25450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →