PROJEKT

Cut up poetry

Bli dadaist för en dag!

Beskrivning

Bli dadaist för en dag! Med hjälp av cut up-teknik skapar vi fanzines och artist books.

Cut up-teknik, som började användas av dadaisterna och surrealisterna på 1920-talet, är en konstnärlig och litterär metod där man klipper isär en text för att sedan arrangera om delarna till någonting nytt. I Cut up poetry skapar vi fanzines och artist books med hjälp av tekniken, där slumpen och collaget har en framträdande roll.

Fanzines och artist books är ett slags experimentella, egenproducerade tidskrifter eller böcker som många konstnärer har använt sig av genom historien. I projektet får eleverna tillverka ett fanzine eller en artist book i ett exemplar. Vi experimenterar tillsammans med språket och får möjlighet att reflektera över hur ord och bild samverkar, förstärker varandra eller skapar nya betydelser tillsammans. Under tiden lär vi oss också om surrealismen och dadaismen i konst och litteratur, och hur dessa konstriktningars idéer och metoder kan användas än idag. Jag visar också upp exempel ur fanzinekulturen. Upplägget går att genomföra på vilket språk som helst – eleverna kan skriva på olika språk eller till och med blanda språk.

Målsättning

Eleverna får kunskap dels om 1900-talets konsthistoria, om fanzinekulturen och om artist books som kulturellt uttryck, dels om hur experimentella format och egenpublicering av verk kan se ut. Genom att eleverna får tillgång till och kunskap om cut up-tekniken får de också lära sig tekniker för att skapa med hjälp av slumpen, utan att tröskeln blir för hög. De får möjlighet att reflektera över hur text och bild samverkar och om hur betydelser kan skifta beroende på sammanhang.

Tillvägagångssätt

Jag presenterar mig själv och mitt konstnärskap. Jag visar andra konstnärers verk, berättar om dadaismen och surrealismen och hur den fick betydelse inom litteratur och konst, och presenterar vad vi ska jobba med. Olika sätt att göra böcker och olika bokformat presenteras.

Vi använder cut up-teknik: klipper upp texter och blandar orden i en burk, drar upp orden och skriver genom denna metod ett slags dikter som får vara utgångspunkt för arbetet. Eleverna kan jobba individuellt eller i små grupper tillsammans. Jag demonstrerar alla delmoment och ger feedback.

Vi använder oss av cut up-dikterna för att göra fanzines och artist books.

Avslutningsvis sammanställer vi materialet och tittar på vad vi har gjort tillsammans.

Lokalbehov och teknik

En projektor behövs för att kunna visa bilder. Det är bra om det finns mycket bänkyta för eleverna att bre ut sig på när de arbetar med sina uppslag. Det material som behövs är pennor, mycket papper, saxar, färg och penslar.

Särskilt för detta projekt

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4-papper, vanliga pennor, saxar och lim.
Konstnären behöver ha med sig allt som är mer konstnärsspecifikt för projektet.

Ibland kommer man överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med och det kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att man samlar saker som finns att tillgå, såsom tidningar, kartong, toapappersrullar, gamla kläder eller annat som ändå skulle kastas.

Behöver man ändå mer material och det inte räcker, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en liten tilläggskostnad. Skolan ska inte behöva lägga tid eller engagemang på inköp.

Läraren får gärna förbereda eleverna på att de ska få göra fanzine eller artist books, så att eleverna har möjlighet att tänka på vad de skulle vilja att deras zine eller bok handlar om. Det går bra att ta med material som eleverna vill inkludera i sina verk hemifrån eller från annan undervisning. Skolan ska också i förväg ha samlat in tidningar eller böcker som går att använda i projektet.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema