Cut up poetry

Region Stockholm

Målsättning

Eleverna får kunskap om surrealismen och dadaismen i konst och litteratur och hur dessa konstnärers idéer och metoder kan användas än idag. Eleverna får även kunskap om artist books, dvs böcker gjorda av konstnärer, ofta ansedda att vara konstverk i egen rätt. Jag visar även upp exempel ur fanzine-kulturen. Eleverna får under kursens tre tillfällen tillverka ett fanzine eller en artist book i ett exemplar.
Eleverna får lära sig tekniker för att komma igång och göra saker utan att tröskeln blir för hög.
Upplägget går att genomföra på vilket språk som helst. Jag behärskar svenska, norska, engelska och lite franska men det hindrar inte att eleverna skriver på andra språk eller kanske till och med blandar olika språk.

Beskrivning

Eleverna får kunskap om fanzinekulturen, och om artistbooks som kulturellt uttryck för egenpublicering av verk. Eleverna får även kunskap om hur man kan gå tillväga för att göra ett fanzine eller en artist book och hur olika experimentella format kan se ut.
Eleverna får även möjlighet till att experimentera med språket och reflektera över hur ord och bild samverkar och förstärker varandra eller skapar nya betydelser tillsammans.

Tillvägagångssätt

Tillfälle ett börjar med att jag presenterar mig själv och mitt konstnärskap. Jag visar även andra konstnärer och berättar om dadaismen och surrealismen och hur den fick betydelse både inom litteratur och konst. Jag presenterar också vad vi ska jobba med. Vi gör artist books eller fanzines och inspireras av den dadaistiska metoden "cut up poetry" där slumpen och collaget har en framträdande roll. Vi klipper upp texter och blandar orden i en burk, drar upp orden och skriver genom denna metod en sorts dikter som får vara utgångspunkt för arbetet. Eleverna kan jobba individuellt eller i små grupper tillsammans. Jag demonstrerar alla delmoment och ger feedback.
Tillfälle två: Jag visar lite bilder och pratar om att använda sig av andra konstnärers material och om återbruk av bilder. Vi fortsätter att göra fanzines och artist books. Olika sätt att göra böcker och olika bokformat presenteras.
Tillfälle tre: vi sammanställer materialet och tittar på vad vi har gjort tillsammans.

Lokalbehov

Behov av tillgång till projektor för bildvisningen. En bildsal eller ett klassrum kan passa. Bra om det finns mycket bänkyta att bre ut sig på för eleverna när de ska jobba med sina uppslag.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Bra om läraren har möjlighet att delta i undervisningen vid samtliga tillfällen. Bra om läraren kan förbereda eleverna på att de ska få göra fanzine eller artist book så att eleverna har möjlighet att tänka lite på vad de skulle vilja att deras artist book handlar om. Det går även bra att ta med sig material hemifrån eller från bildundervisningen i övrigt, som eleverna önskar att inkludera i sina verk. Tex foton eller annat.
Material:
Pennor, rikligt med papper, saxar, färg och penslar.

Konstnär
Lisa Stålspets
Konstnärscentrum Öst
Årskurs
Åk 7-9, Gymnasie
Typ av aktivitet
Process & tema kort - 3 tillfällen (3x180 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Svenska, Svenska som andraspråk, Engelska
Period
14 september, 2020 - 31 december, 2021
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
25450 kr exkl moms
24000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet