Cyanotypi med en twist

Region Västmanland, Region Sörmland, Region Stockholm, Region Uppsala

Målsättning

Grundtanken med alla mina workshops är att människor, särskilt barn, tar till sig kunskap bättre i en aktiv process än genom att bara informeras. Via kroppen och känslorna blir inlärningen mer lustfylld och djupgående. När barn får släppa loss sin kreativitet och är fria att experimentera, göra misstag, hitta nya sätt att tänka och göra saker på, lägger de grunden för den typ av kreativt tänkande och problemlösande som senare i livet kan resultera i viktiga uppfinningar och upptäckter.
Mitt mål med den här workshopen är att förändra synen på vad ett fotografi är samt öka förståelsen vad ett fotografi kan vara. Sedan är såklart alltid mitt mål att öka kreativiteten och experimentlustan när det gäller kravlöst skapande.

Beskrivning

Att arbeta med fotogram är ett intressant, kreativt och fritt sätt att arbeta med fotografi som knyter an till metoder man använt långt tillbaka i fotohistorien.
Syftet med med mina workshops är att med konst, kultur och kreativitet som verktyg ge barnen olika sätt att uttrycka sig på och nya världar att upptäcka, utan krav på prestation. All forskning visar på att genom att stimuleras kreativt så främjas också hjärnans utveckling och därmed också all annan inlärning. Det kanske viktigaste för deras emotionella utveckling är att vi höjer deras självkänsla och får dem att känna sig uppskattade när vi värdesätter och uppmuntrar deras kreativitet och på så vis skapar en trygg bas av självförtroende.

Med hjälp av ljuskänsligt papper så skapar vi fotografiska bilder med solens strålar (eller uv-lampa). Den här tekniken har funnits tillgänglig sen 1800-talet och används fortfarande av vissa konstnärer. Det är en fotografisk teknik där man med hjälp av två kemiska substanser kan få ett papper ljuskänsligt och därefter placera föremål på pappret som sedan avbildas på efter att man belyst det.

I den här workshopen kommer vi göra det med en twist och experimentera med sånt vi har i skafferiet för att få andra effekter i våra cyanotypier.

Tillvägagångssätt

Vi börjar workshopen med att titta på historiska exempel på cyanotypi samt se på olika sätt att experimentera med tekniken. Sedan får deltagarna tillgång till de ljuskänsliga papperna samt föremål att lägga på för att skapa de typiska avtrycken. Till vårt förfogande finns även andra, helt ofarliga produkter och vätskor som vi kan experimentera med. När man känner sig klar med sin bild så får den belysas i mellan tio och tjugo minuter för att sedan tvättas av i vanligt vatten. När bilden är tvättad så kommer vi kunna se var experimenten tagit bilden.

Under workshopen kommer det att finnas möjlighet att arbeta med många bilder samtidigt och när vi börjar bli klara så går vi igenom vad som var bra i workshopen och vad man skulle kunna göra annorlunda. Sedan berättar vi om våra bilder och hur vi tänkte när vi gjorde dem.

Lokalbehov

Ett stort bord att arbeta på och ett bord där man kan placera material. Stolar till alla medverkande. Tillgång till vatten.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Konstnär
Jennifer Bergsten
Konstnärscentrum Öst
Årskurs
Åk 1-3, Åk 4-6
Typ av aktivitet
Konstkarta lång (180 min)
Konstform
Foto, Konst/Bild/Form
Skolämne
Kemi, Historia, Bild
Period
01 september, 2020 - 28 maj, 2021
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
9450 kr exkl moms
8000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet