DEN FÖRSTA FÄRGEN – en pulvrig och kladdig workshop

Beskrivning

XX

Målsättning

Eleverna får insikt i människans tidigaste historia, vårt behov av ritualer och att lämna spår efter oss till andra.
De lär sig principen för tillverkning av färg och får själva prova. Eleverna utmanas genom att arbeta med fysiska material i stor skala, och de övar sig i att känna tillit till en process som inte är målstyrd.

Tillvägagångssätt

Barnen får varsin målaroverall och vi täcker golvet tillsammans. Vi tittar sedan på 5 - 10 bilder på hur rödockra använts i vår tidigaste historia, med början i grottmålningar. Barnen får arbeta i par i ett antal moment medan jag går runt och pratar med dem. Varje par får en hink med rödockrapigment att känna på, kasta ut på pappen på golvet och göra mönster och negativa former med. Jag har med ägg och linolja och vi vispar ihop ett bindemedel tillsammans medan jag förklarar hur målarfärg skapas. Alla får prova att vispa ihop egen färg, och måla med breda penslar.

Lokalbehov och teknik

XX

Särskilt för detta projekt

XX

Anna Ridderstad

Årskurs

Fritidshem, Åk 1-3, Åk 4-6

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Relaterade skolämnen

Bild, Fysik, Kemi, Religionskunskap, Historia

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Uppsala

Pris

8450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.