DEN FÖRSTA FÄRGEN – en pulvrig och kladdig workshop

Region Stockholm, Region Uppsala

Målsättning

Eleverna får insikt i människans tidigaste historia, vårt behov av ritualer och att lämna spår efter oss till andra.
De lär sig principen för tillverkning av färg och får själva prova. Eleverna utmanas genom att arbeta med fysiska material i stor skala, och de övar sig i att känna tillit till en process som inte är målstyrd.

Beskrivning

XX

Tillvägagångssätt

Barnen får varsin målaroverall och vi täcker golvet tillsammans. Vi tittar sedan på 5 - 10 bilder på hur rödockra använts i vår tidigaste historia, med början i grottmålningar. Barnen får arbeta i par i ett antal moment medan jag går runt och pratar med dem. Varje par får en hink med rödockrapigment att känna på, kasta ut på pappen på golvet och göra mönster och negativa former med. Jag har med ägg och linolja och vi vispar ihop ett bindemedel tillsammans medan jag förklarar hur målarfärg skapas. Alla får prova att vispa ihop egen färg, och måla med breda penslar.

Lokalbehov

XX

Bra att tänka på/förberedelser/material

XX

Konstnär
Anna Ridderstad
Konstnärscentrum Öst
Årskurs
Fritidshem, Åk 1-3, Åk 4-6
Typ av aktivitet
Konstworkshop kort (120 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Fysik, Kemi, Religionskunskap, Historia
Period
30 juni, 2022 - 30 juni, 2022
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
8450 kr exkl moms
7000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet