Den fria konstklubben möter: Ivan Aguéli

Med utgångspunkt i Ivan Aguélis verk och liv utforskar vi det konstnärliga uttrycket som en följeslagare i livet och som ett sätt att tänka!

Med utgångspunkt i Ivan Aguélis verk och liv utforskar vi det konstnärliga uttrycket som en följeslagare i livet och som ett sätt att tänka!

Beskrivning

Alla har en inneboende förmåga till konstnärligt skapande – alla kan och får! Men det finns många normer kring hur och vem som kan skapa, nu som då. Konstnären Ivan Aguéli, som levde 1869-1917, gick sin egen väg och skapade på ett sätt som gick mot tidens förväntningar. Med hans konst som följeslagare börjar vi utforska våra egna röster, och vi upprättar en fri konstklubb på Aguélimuseet, där elevernas uttryck styr!

Genom improvisation utforskar vi bildskapande och gör något överraskande. Eleverna får tankeväckande, roliga och taktila erfarenheter med hjälp av övningar där vi skapar små konstverk som utgår från samtalet om Ivan Aguélis konst. Kan något litet ha en styrka? Vill du reagera på något som du tycker är tråkigt, eller något som du blev inspirerad av? Eleverna får sedan skapa tillsammans på en stor duk som målas från båda sidor i en associativ, föränderlig konstnärlig process. Här får eleverna göra upptäckter kring sitt eget och varandras skapande, deras förmåga att uttrycka sig kreativt förstärks, och de lär sig att konsten är ett språk som alla kan använda!

Målsättning

Eleverna får delta i en kreativ process som stärker deras förmåga att ta del av konstnärliga uttryck, både som skapare, deltagare och betraktare. Genom att eleverna får möta Ivan Aguélis unika konstnärskap och liv får de en viktig historisk inblick i hur ett konstnärskap kan förmedla något om just sin tid och de platser man är på. Konst berikar och är ett verktyg i att förstå vilka vi är. De får samarbeta, associera fritt, släppa på förväntningar och tolka i ögonblicket, och lär sig på så vis om kreativitet som ett sätt att tänka eller vara.

Tillvägagångssätt

Projektets tidsåtgång är 120 minuter uppdelat på två moment med en rast mellan. Det finns också möjlighet att genomföra en längre version på 180 minuter, där ett tredje moment tillkommer.

Vi börjar med ett samtal kring Ivan Aguélis konstnärskap och normbrytande liv. Var måleriet ett eget språk för honom? Vad säger hans målningar om vem han var och hur han tänkte? Varför var det viktigt för Ivan Aguéli att följa sin egen väg? Med utgångspunkt i samtalet skapar vi små konstverk.

Eleverna får sedan måla på en stor duk från båda sidor. Duken släpper igenom färg så att alla ser vad som målas på både sin egen sida och den andra sidan. Här övar vi oss i att släppa kontrollen och umgås kreativt.

I den längre versionen av projektet får eleverna därefter skapa enskilt med hjälp av de processer vi mött under dagen. Från att ha skapat stort i grupp fokuserar vi nu på små verk som tar intryck av dagens erfarenheter. Det är också möjligt att anpassa detta fördjupningsmoment efter ett specifikt tema som klassen behandlar i något av skolämnena.

Projektet knyts ihop med samtal kring det eleverna skapat, och vad vi har varit med om under dagen.

Lokalbehov och teknik

Konstprojektet äger rum på Aguélimuséet. Aguélimuseet är tillgänglighetsanpassat. Museet har låga trösklar och är på bottenplan. 

Särskilt för detta projekt

Projektet lämpar sig för både helklass och halvklass och kan genomföras i en kort version (120 minuter) eller lång version (180 minuter). Den riktar sig till årskurs 5-9, men kan anpassas till andra målgrupper efter överenskommelse. Projektet kan även ges på finska.

Anna Törrönen

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9

Typ av aktivitet

Konstkarta lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Måleri, Kollage, Teckning, Grupprocess

Tema

Konsthistoria, Du i världen

Relaterade skolämnen

Bild, Historia, Samhällskunskap

Tillgänglighet

Handikapptoalett

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Västmanland

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Västmanland, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →