Den uppmärksamma blicken är…

Region Stockholm, Region Sörmland

Målsättning

Vad ser den uppmärksamma blicken? Målet med denna workshop är att tillsammans utforska hur uppmärksamhet kan riktas och förändras genom att pröva metoder för att skissa kollektivt. I grupper om tre mottar alla deltagare instruktioner och frågor som vägleder insamlandet av fragment i text, ljud och rörlig bild.

Beskrivning

Den uppmärksamma blicken är en kärleksfull blick, skriver litteraturvetaren Toril Moi. Stämmer det? Och alldeles oavsett om det är en kärleksfull blick - vad ser den uppmärksamma blicken?

Ordet attention som används inom så väl engelskan och franskan kommer ursprungligen från det latinska ad + tendere: att sträcka sig mot något. På båda dessa språk rymmer ordet en mängd betydelser: att rikta sinnet eller observationsförmågan mot något, att lyssna, att koncentrera sig; att vaka eller vakta över, att (be)tjäna, att visa omsorg om, att passa upp på, att följa, att ledsaga, att vara på plats; att vänta, invänta, förvänta. I det svenska språket använder vi ordet uppmärksamhet med en mer begränsad innebörd.

I denna workshop utforskar vi hur vi kan förändra och rikta vår uppmärksamhet genom att fästa blicken, känna med kroppen och lyssna sökande.

Till hjälp har deltagarna sina mobiltelefoner, vilka i en skolkontext vanligtvis betraktas som störande inslag som riskerar att bryta den uppmärksamhet och koncentration som studierna förutsätter. I workshopen använder vi istället mobiltelefonerna för att rikta och skärpa uppmärksamheten. Deltagarna använder mobiltelefonerna för att tillsammans utforska metoder för att rikta uppmärksamheten och skissa kollektivt.

Tillvägagångssätt

Workshopen inleds med en föreläsning och ett gemensamt samtal med fokus på frågor om uppmärksamhet, koncentration, perception, lyssnande, skissande och läsande.

Därefter blir deltagarna indelade i grupper om tre. Tillsammans lämnar de klassrummet och får koordinater till olika platser i och utanför skolan som de utgår från. Väl på plats mottar varje grupp frågor, bilder och instruktioner via sms som de tillsammans utgår från i sitt samlande.

Efter insamlandet av material återvänder alla deltagare till klassrummet och vi diskuterar erfarenheten tillsammans. En kort föreläsning om hur kollage och assemblage har använts genom konsthistorien. Därefter ges alla deltagare möjlighet att tillsammans inom respektive grupp arbeta vidare med det insamlade materialet.

Lokalbehov

Workshopen utgår från klassrummet och inleds med en kortare föreläsning och samtal för att därefter ta plats i andra rum i och utanför skolbyggnaden.

Till hjälp har de sina mobiltelefoner till vilka de mottar olika frågor, fragment och instruktioner i former av sms.

Bra att tänka på/förberedelser/material

En förutsättning är att varje grupp om tre har tillgång till minst en mobiltelefon med möjlighet att ta emot meddelanden och spela in ljud och rörlig bild.

Konstnär
Sebastian Dahlqvist
Konstnärscentrum Öst
Årskurs
Gymnasie, Åk 7-9
Typ av aktivitet
Konstworkshop kort (120 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Svenska, Slöjd, Svenska som andraspråk, Teckenspråk för hörande, Moderna språk, Historia, Idrott och hälsa, Engelska, Dans, Samhällskunskap, Geografi
Period
01 december, 2020 - 31 december, 2021
Tillgänglighet
Rullstol, Handikapptoalett, Hiss
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris (ordinarie)
8450 kr exkl moms
Pris med kulanpremie*
4225 kr exkl moms
*Observera att kulanpremie endast gäller för skolor i Stockholms kommun.
Boka aktivitet