Den uppmärksamma blicken är…

Beskrivning

Den uppmärksamma blicken är en kärleksfull blick, skriver litteraturvetaren Toril Moi. Stämmer det? Och alldeles oavsett om det är en kärleksfull blick - vad ser den uppmärksamma blicken?

Ordet attention som används inom så väl engelskan och franskan kommer ursprungligen från det latinska ad + tendere: att sträcka sig mot något. På båda dessa språk rymmer ordet en mängd betydelser: att rikta sinnet eller observationsförmågan mot något, att lyssna, att koncentrera sig; att vaka eller vakta över, att (be)tjäna, att visa omsorg om, att passa upp på, att följa, att ledsaga, att vara på plats; att vänta, invänta, förvänta. I det svenska språket använder vi ordet uppmärksamhet med en mer begränsad innebörd.

I denna workshop utforskar vi hur vi kan förändra och rikta vår uppmärksamhet genom att fästa blicken, känna med kroppen och lyssna sökande.

Till hjälp har deltagarna sina mobiltelefoner, vilka i en skolkontext vanligtvis betraktas som störande inslag som riskerar att bryta den uppmärksamhet och koncentration som studierna förutsätter. I workshopen använder vi istället mobiltelefonerna för att rikta och skärpa uppmärksamheten. Deltagarna använder mobiltelefonerna för att tillsammans utforska metoder för att rikta uppmärksamheten och skissa kollektivt.

Målsättning

Vad ser den uppmärksamma blicken? Målet med denna workshop är att tillsammans utforska hur uppmärksamhet kan riktas och förändras genom att pröva metoder för att skissa kollektivt. I grupper om tre mottar alla deltagare instruktioner och frågor som vägleder insamlandet av fragment i text, ljud och rörlig bild.

Tillvägagångssätt

Workshopen inleds med en föreläsning och ett gemensamt samtal med fokus på frågor om uppmärksamhet, koncentration, perception, lyssnande, skissande och läsande.

Därefter blir deltagarna indelade i grupper om tre. Tillsammans lämnar de klassrummet och får koordinater till olika platser i och utanför skolan som de utgår från. Väl på plats mottar varje grupp frågor, bilder och instruktioner via sms som de tillsammans utgår från i sitt samlande.

Efter insamlandet av material återvänder alla deltagare till klassrummet och vi diskuterar erfarenheten tillsammans. En kort föreläsning om hur kollage och assemblage har använts genom konsthistorien. Därefter ges alla deltagare möjlighet att tillsammans inom respektive grupp arbeta vidare med det insamlade materialet.

Lokalbehov och teknik

Workshopen utgår från klassrummet och inleds med en kortare föreläsning och samtal för att därefter ta plats i andra rum i och utanför skolbyggnaden.

Till hjälp har de sina mobiltelefoner till vilka de mottar olika frågor, fragment och instruktioner i former av sms.

Särskilt för detta projekt

En förutsättning är att varje grupp om tre har tillgång till minst en mobiltelefon med möjlighet att ta emot meddelanden och spela in ljud och rörlig bild.

Årskurs

Gymnasie, Åk 7-9

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Idébaserat

Tema

Berättande

Relaterade skolämnen

Bild, Svenska, Slöjd, Svenska som andraspråk, Teckenspråk för hörande, Moderna språk, Historia, Idrott och hälsa, Engelska, Dans, Samhällskunskap, Geografi

Tillgänglighet

Rullstol, Handikapptoalett, Hiss

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Sörmland

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.