Den varma världen

Beskrivning

Jag vill lära elever i olika åldrar att återanvända ett material som vi inte kan längre använda, som till exempel begagnade strumpbyxor (ett material som är farligt för miljön), och samtidigt se helheten i det enskilda. Att kunna koppla eget arbete vidare och återanvända egna erfarenheter för att genom reflektioner kunna skapa nya verk i andra dimensioner och med andra konstnärliga uttryck. Tanken är att eleverna vidgar sina gränser och ser bredare på en gestaltande process samtidigt som de skapar en egen förmåga att pendla mellan då-nu- och framtid inom det egna skapandet.
Projektet är inriktat mot erfarenheter i “görandet” och befinner sig i praktisk och skapande fas. Som resultat får eleverna på skolan, personal och föräldrar ta del av barnens upplevelser och reflektioner, samt uppleva en skulptur/installation som eleverna har skapat för det offentliga rummet.

Målsättning

Diskussion om användning av begagnat material inom konsten. En installation/skulptur som skapas med olika klasser och placeras i skolans miljö.

Tillvägagångssätt

Idé: Att tillsammans med barn i olika åldrar skapa en installation/skulptur baserat på deras egna erfarenheter och idéer, och samtidigt använda begagnade strumpbyxor som material med tanke på dagens miljöfrågor.
Inspiration: Konstnärernas praktik i gestaltningsteknik
Teknik: Handvirkade skulpturala former
Målgrupp: Alla klasser i grundskolan: låg- och mellanstadie-, samt högstadieelever
Slutresultat: En installation/skulptur som placeras i skolans miljö

Lokalbehov och teknik

Bord, stolar, golvyta.

Särskilt för detta projekt

Insamlade begagnade strumpbyxor, saxar.

Iryna Hauska

Årskurs

Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Produktion lång - 5 tillfällen (5x180 min)

Konstnärlig metod och material

Textil, Installation

Tema

Hållbarhet och återbruk

Relaterade skolämnen

Biologi, Slöjd, Samhällskunskap, Teknik, Bild, Historia, Kemi

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Västmanland, Region Stockholm, Region Dalarna, Region Örebro län

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Västmanland, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

37700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →