PROJEKT

Den varma världen

Skapa ett gemensamt verk med strumpbyxor!

Beskrivning

Vad för material kan man använda för att skapa konst? I projektet Den varma världen får eleverna tillsammans skapa ett konstverk med hjälp av ett okonventionellt material: gamla begagnade nylonstrumpbyxor! Nylon är ett slitstarkt och elastiskt material, men också en petroleumprodukt som är farlig för miljön och som är svår att återvinna.

Här får nylonstrumpbyxorna nytt liv i en installation som efter projektet kan pryda någon plats på skolan. Beroende på elevernas kunskapsnivå får de virka eller “teckna” med strumpbyxorna genom att fästa och dra dem på träskivor. De arbetar i grupper om 4-5 personer och får diskutera tillsammans hur de vill skapa sina verk. Vi lär oss om hållbarhet och hur man inte alltid behöver köpa material för att skapa en konstnärlig gestaltning. Om så önskas kan begagnade, tvättade strumpbyxor också samlas in av eleverna och skolan i förväg. Det är roligt att arbeta med strumpbyxor i många olika färger, och kanske från olika tider!

Målsättning

Eleverna får bekanta sig med ett okonventionellt men tillgängligt och billigt material för att tillsammans skapa ett konstverk. De får lära sig om vad installation, skulptur och konstnärlig gestaltning kan vara i en process där vi inspireras av och utgår från materialet. De får reflektera över hållbarhet och hur vardagliga produkter som nylonstrumpbyxor tillverkas, och var de tar vägen efter att de anses vara färdiganvända.

Tillvägagångssätt

Jag presenterar projektet och berättar om hur jag arbetar som konstnär och skulptör, ofta just med återanvända textila material och med ett intresse för förhållandet mellan gammalt och modernt.

Jag presenterar materialet och visar hur man kan använda strumpbyxorna, göra remsor och skapa trådar för att arbeta med.

Klassen delas in i grupper om 4-5 där de får testa att använda materialet själva och diskutera tillsammans vad de vill skapa för slags verk. Antingen kan var och en göra sitt eget verk som man sedan sätter ihop, eller så kan de arbeta tillsammans med ett gemensamt verk.

Vi avslutar med att visa varandra vad vi har skapat och pratar om hållbarhet, material, och hur man inte alltid behöver köpa material för att skapa en konstnärlig gestaltning.

Lokalbehov och teknik

Normalstort klassrum, bildsal eller syslöjdsal. Man kan också, beroende på väder, genomföra projektet utomhus.

Särskilt för detta projekt

Om intresse finns kan lärarna i förväg uppmana eleverna att samla in material. Kanske har någon mor- eller farförälder gamla begagnade nylonstrumbyxor liggande? Strumpbyxorna får gärna vara håliga och trasiga, men tvättade!

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema