Den varma världen

Region Stockholm, Region Dalarna, Region Uppsala, Region Östergötland, Region Örebro län

Målsättning

Diskussion om användning av begagnat material inom konsten. En installation/skulptur som skapas med olika klasser och placeras i skolans miljö.

Beskrivning

Jag vill lära elever i olika åldrar att återanvända ett material som vi inte kan längre använda, som till exempel begagnade strumpbyxor (ett material som är farligt för miljön), och samtidigt se helheten i det enskilda. Att kunna koppla eget arbete vidare och återanvända egna erfarenheter för att genom reflektioner kunna skapa nya verk i andra dimensioner och med andra konstnärliga uttryck. Tanken är att eleverna vidgar sina gränser och ser bredare på en gestaltande process samtidigt som de skapar en egen förmåga att pendla mellan då-nu- och framtid inom det egna skapandet.
Projektet är inriktat mot erfarenheter i “görandet” och befinner sig i praktisk och skapande fas. Som resultat får eleverna på skolan, personal och föräldrar ta del av barnens upplevelser och reflektioner, samt uppleva en skulptur/installation som eleverna har skapat för det offentliga rummet.

Tillvägagångssätt

Idé: Att tillsammans med barn i olika åldrar skapa en installation/skulptur baserat på deras egna erfarenheter och idéer, och samtidigt använda begagnade strumpbyxor som material med tanke på dagens miljöfrågor.
Inspiration: Konstnärernas praktik i gestaltningsteknik
Teknik: Handvirkade skulpturala former
Målgrupp: Alla klasser i grundskolan: låg- och mellanstadie-, samt högstadieelever
Slutresultat: En installation/skulptur som placeras i skolans miljö

Lokalbehov

Bord, stolar, golvyta.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Insamlade begagnade strumpbyxor, saxar.

Konstnär
Iryna Hauska
Konstnärscentrum Öst
Årskurs
Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie
Typ av aktivitet
Produktion lång - 5 tillfällen (5x180 min)
Konstform
Konst/Bild/Form, Slöjd/Hantverk/Design
Skolämne
Biologi, Slöjd, Samhällskunskap, Teknik, Bild, Historia, Kemi
Period
07 september, 2020 - 29 april, 2022
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)Pris
37700 kr exkl moms
36250 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet