Designprocessen

Region Stockholm, Region Dalarna

Målsättning

En workshop om hur vi med hjälp av designprocessen kan gå från vision till handling. En process som kan appliceras inom kreativa områden som konst, film och musik men även karriär- och livsmål.

Beskrivning

Designprocessen kan förenklat beskrivas i fyra steg: behov – idéer – utveckling – genomförande. Eleverna kommer att göra bokomslag, både hela klassen tillsammans och i grupparbete. I grupparbetet ska de definiera en målgrupp och skapa ett moodboard av bilder, ord och musik som beskriver boken för just denna målgrupp. Vid presentationen tittar vi på hur känslan speglar boktiteln. Stämmer bilden som förmedlas? Blir man intresserad? Förslag på alternativ? Vi avslutar workshopen med exempel på hur designprocessen kan användas inom andra områden som val av utbildning och yrkesbana.

Tillvägagångssätt

1. Genomgång av designprocessen.
2. Gemensam övning för att starta igång.
3. Vad är en målgrupp? Hur kan vi göra den tydlig? Varför är det viktigt att veta?
4. Att göra en moodboard.
5. Case study - jag går igenom hur ett designarbete kan gå till och inkluderar tips för klassens grupparbete. Som exempel visar jag ett av de bokomslag jag har gjort och hur arbetsgången gick till. Guidning genom de fyra stegen.
6. Grupparbete i fyra grupper, varje grupp får varsin text och ska utifrån den ta fram vilken målgrupp de vill vända sig till, vilka känsla de vill förmedla. Avsluta med ett moodboard i Pinterest.
7. Presentation av de fyra grupperna med feedback. Var alla överens? Om vi ändrar målgruppen hur skulle moodboarden se ut?
8. Repetition samt visa hur modellen kan används vid andra tillfällen. Teknisk problemlösning, industridesign mm.
9. När skulle eleverna själva kunna använda designprocessen? Vid val av gymnasieutbildning? Yrke? Hur skulle en sådan moodboard se ut?

Lokalbehov

1. Datorer (minimum 4 st) för att göra moodboard med hjälp av Pinterest. Internetuppkoppling behövs för datorerna.
2. Tavla eller blädderblock för att anteckna de stödord gruppen kommer fram till.
3. Projektor, duk och möjlighet att koppla in min dator (Mac) för min presentation. Jag har med mig olika adapters.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Konstnär
Pia Lilenthal
Illustratörcentrum
Årskurs
Åk 7-9, Gymnasie
Typ av aktivitet
Konstform
Konst/Bild/Form,
Skolämne
Bild, Svenska, Samhällskunskap
Period
18 maj, 2020 - 22 december, 2020
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
2950 kr exkl moms
1500 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet