PROJEKT

Det här är vi – självporträtt som alternativt skolfoto

I det här projektet arbetar vi med fotografi i syfte att utforska och uttrycka vilka vi är.

Beskrivning

Kan ett fotografi ge en sann bild av vem en människa är? Gör det någon skillnad om vi själva tar fotot? Vår identitet formas och bearbetas i berättandet om oss själva. Genom inramning och urval är fotografi ett sätt att välja de delar vi vill ska framträda. I det här projektet arbetar vi med fotografi i syfte att utforska och uttrycka vilka vi är.

Genom bildanalys, gruppövningar och diskussioner kommer vi att prata om hur bilder på olika sätt kan vara porträtt. Deltagarna introduceras till hur en fotografisk process kan se ut och får sedan i uppgift att fotografera självporträtt. De individuella bilderna bidrar sedan till ett gemensamt verk som blir gruppens ”klassfoto”. Vad hamnar i fokus när vi själva väljer vad som är betydelsefullt?

Målsättning

Projektets centrala målsättning är att låta eleverna använda fotografi som ett verktyg för att undersöka och uttrycka sin identitet. Deltagarna får bekanta sig med nya sätt att tänka kring och titta på bilder, samt utveckla sin förmåga att kommunicera visuellt. Genom projektet stärks eleverna av upplevelsen att äga sin egen berättelse och sitt identitetsskapande, och får reflektera kring hur den egna processen kan bidra till en större kontext.

Tillvägagångssätt

Vi inleder med övningar där vi provar att berätta om oss själva utifrån bilder jag har tagit med. Vi analyserar fotografier tillsammans och börjar fundera kring bildernas förmåga att ge uttryck för identitet. Vi diskuterar om ett porträtt kan vara mer än en bild på ett ansikte och vad det i så fall kan vara, bland annat genom att analysera ett traditionellt skolfoto och den information som finns i bilden. Vad skulle kunna visas för att få en närmare förståelse av personerna som porträtteras?

Inför att eleverna ska fotografera sitt självporträtt presenterar jag olika metoder och
tillvägagångssätt som de kan arbeta med, exempelvis genom att fotografera en plats där de gillar att vara, eller genom att plocka ut alla saker ur sin väska och fota av dem. Det går också att arrangera en bild med hjälp av rekvisita och fota sig själv, eller använda sig av en helt annan metod som de själva kommer på!

Jag delar tankar och erfarenheter från mitt arbete som porträttfotograf och hur det skiljer sig från mina egna projekt. Utifrån metoder jag själv brukar använda ger jag förslag på hur de kan få inspiration och uppslag till egna idéer, exempelvis genom att samla referensbilder eller göra skrivövningar.

Fotograferandet sker under lektionstid i skolan eller i närmiljön. Om projektet delas upp på flera tillfällen får eleverna möjlighet att fotografera hemma eller på en annan plats som de själva väljer. Eleverna använder skolans Ipads alternativt egna telefoner.

I nästa moment gör eleverna ett urval av bilderna och bearbetar dem. De får skriva ut en eller ett par bilder som de vill presentera. Vi samlar alla porträtt och gör en gemensam bild genom att sätta upp dem på en vägg, lägga ut dem på ett bord, alternativt montera dem på en kapaskiva för att spara. Vi diskuterar och jämför skillnaden mellan tidigare, existerande klassfoton och gruppens gemensamma verk och följer upp teman och tankar som har dykt upp under projektets gång. Fick de syn på nya saker hos sig själva när de fotograferade?

Lokalbehov och teknik

Lektionssal med projektor. Tillgång till skrivare samt Ipads eller liknande att fotografera med. Yta att placera de utskrivna bilderna på.

Särskilt för detta projekt

Projektet kan med fördel delas upp på två eller flera tillfällen för att tid ska finnas till att kunna fotografera saker eller platser utanför skolan. Då går det även att fotografera med engångskameror som framkallas innan sista tillfället, material- och framkallningskostnad tillkommer. Projektet går att anpassa till ett sammanhängande tillfälle.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema