Det mänskliga perspektivet

Beskrivning

Den moderna människan, Homo Sapiens, har funnits i 200 000 år och den moderna civilisationen har funnits i 10 000 år. Jämfört med universums existens, eller andra djurs och växters perspektiv är det en väldigt kort tid. Människan sätter sig ändå i centrum som en sol så stark att många andra perspektiv bleknar. Vi ska titta på det fenomenet, vad det innebär att vara människa och hur det särskiljer oss från övriga djur på gott och ont. Framför allt kommer vi arbeta kreativt med detta, eftersom en av de positiva saker som gör oss annorlunda är vårt skapande. Kultur ställer frågor som kan förändra samhällen eller ge tröst i en värld där "det sköna" anses mer och mer oviktigt.

Delmoment:
1. Antropocen människans epok, film från 2018 av Jennifer Baichwal som visualiserar hur den mänskliga epoken påverkar jorden, arter och miljön.

Vi diskuterar vad som är unikt med människan och vad det betyder att vara människa i helklass och i grupper.

En kort introduktion till konstbegreppet, tidigare tiders och den nuvarande.

2. Vem berättar historien? Är det enbart vinnaren eller finns det utrymme för andra berättelser? Vilka är förlorarna? Konversationer med minoriteter, elementen, djur, insekter och träd. Diskussion och workshop.

3. Upptäcktsresande, uppfinnare och kontroversiella synvinklar

Vi tittar på upptäckter och uppfinningar och ser hur de påverkat världen och formulerar egna.

4. Mindfulness i all ära men vi delar samma jord med de som funnits tidigare och de som ska komma i framtiden. Vi arbetar med micro- och macroperspektiv samt kartor och skala i både metersystemet och tidssystemet. Workshop produktion

5. Slutförande av arbete, utställning, konklusion och reflektion

Målsättning

Målsättningen är att utveckla det kreativa tänkandet och skapandet och förstå vikten av detta utifrån den mest centrala frågan av alla - existensen.

Tillvägagångssätt

Vi kommer att arbeta med detta genom diskussioner, film och bildvisning, grupparbeten och praktiskt skapande som kulminerar i konklusion, reflektion och en utställning om man väljer att göra hela konceptet.
Projektet kan användas som en helhet eller plockas isär i mindre delar om man enbart är intresserad av att göra en workshop eller bara vill ha en kortkurs. Projektet kan också läggas upp som en kurs för elevens val.

Lokalbehov och teknik

Projektet utförs på skolan och/eller i närmiljön utanför. I de praktiska momenten kan praktiska lektionssalar behövas.

Särskilt för detta projekt

Filmen Antropocen Människans epok kan ses innan projektet kommer igång men gärna så nära i tid att eleverna har filmen i färskt minne så den kan diskuteras. Projektor behövs för bildvisning och film. Skallinjaler, konstmaterial som vanligt. Jag har involverat i stort sett alla ämnen i projektet eftersom slutprodukterna, elevernas egna arbeten kommer att kunna göras utifrån många olika ämnen, det viktiga är ju skapandet. Lärarnas egna olika kompetenser är alltså viktiga i det här också.

Carina Järling

Årskurs

Åk 7-9, Gymnasie, Åk 4-6

Typ av aktivitet

Produktion lång - 5 tillfällen (5x180 min)

Relaterade skolämnen

Bild, Slöjd, Dans, Musik, Svenska, Engelska, Modersmål, Samhällskunskap, Religionskunskap, Historia, Geografi, Biologi, Matematik, Kemi, Fysik, Teknik, Idrott och hälsa, Hem- och konsumentkunskap

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland, Region Västmanland

Pris

41450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.