Digital Manga-/Serieworkshop – På Distans

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland, Region Östergötland, Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Region Gotland, Region Blekinge, Region Skåne, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Region Värmland, Region Örebro län, Region Västmanland, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten, Region Norrbotten

Målsättning

Denna distansworkshop går igenom hur man skapar olika slags figurer som används i framför allt tecknade serier och manga, men också andra typer av bildberättande (film, bilderböcker, spel, m.m.). Jag kopplar upp mig från min ateljé och besöker klassrummet via ett mötesverktyg såsom Zoom, Google Classroom eller liknande – var ni än befinner er.
Tillsammans går vi igenom grunderna i att skapa tecknade figurer med hjälp av förenklad anatomi, vilket innebär att vi använder enkla former såsom block, cirklar och rör. Deltagarna får prova olika teckningstekniker steg för steg, t.ex. ansikten/huvuden, frisyrer, kläder, förenklade händer och fötter, rörelsedynamik och sinnesstämningar.
Det är möjligt att jobba vidare med teknikerna som ett redovisningsverktyg för ett skolämne, eller som en del av ett konstnärligt uttryck.

Beskrivning

Grundkursen är lämplig för åldrarna 10 år och uppåt och kan varieras med hänsyn till målgruppen. Den kan även läggas upp som en fortsättningskurs, då med större fokus på berättaraspekten i seriemediet (och hur man kan inspireras av manga, comics, animation, m.m.) och integreras i skolämnena. Eftersom workshopen är digital, finns större frihet runt bokning av återbesök och uppföljande workshops.

När workshopen fokuserar på manga (japanska serier) inleds den med en kortare genomgång av de japanska seriernas historia, hur de traditionellt publicerats och vad de kommit att bli idag. Detta upplägg ger också en inblick i hur japanskt bild- och minspråk färgat av sig på t.ex. hur vi idag använder emojis.
En mer avancerad kurs som lägger större fokus på serieteckning, bildmanus och berättande kan genomföras för ÅK 7 och uppåt. Uppläggen kan fördelas på fler klasser, samt användas som ett berättarverktyg i läroämnena eller för elevens val.

En workshop kan variera i längd, från 1,5 h upp till 3 h (heldag). Gruppstorleken (hel- eller halvklass) kan varieras baserat på upplägget och tiderna kan till stor del anpassas till skolans schema. Kontakta Lisa Medin för mer information.

En lärare eller mentor som eleverna är bekanta med måste delta under hela workshopens gång.

Tillvägagångssätt

Workshopen strömmas direkt från min ateljé, och består delvis av en kortare föreläsnings-/genomgångsdel, och är sedan uppdelad i ett antal kortare partier där deltagarna går igenom, steg för steg, tekniker för hur man skapar olika slags figurer med utmärkande karaktärsdrag. Somliga partier kan vara inspelade i förväg (t.ex ett förberett filmklipp för att visa en viss teknik i närbild) blandade med live-teckningsexempel och pauser, inte minst för att skapa utrymme för frågor och dialog.
Vi går igenom hur teknikerna används främst inom tecknade serier, men även inom storyboard för film, illustration, konceptteckning och liknande. Om projektet löper över en längre tid finns även möjlighet att gå in på serie- och bildberättande och hur man skapar och planerar ett narrativ.

På begäran finns även övningsstenciler för utskrift. En kort serie som går igenom det vi lärt oss skickas efter workshopens slut och får användas så länge projektet pågår eller terminen ut.

Lokalbehov

Eftersom workshopen sker digitalt, behöver en internetansluten dator finnas uppkopplad mot en projektor eller smartboard.
Under aktiviteten behöver eleverna ha möjlighet att se både presentationen från platsen där de sitter, samt bordsutrymme att arbeta på. Se material.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Tekniken behöver testas god tid i förväg för att se till att media kan strömmas och att ljudet hörs bra ut till deltagarna. Om det dyker upp frågor under workshopens gång är det bra om dessa kan fångas upp av närvarande klassföreståndare och förmedlas via mötesverktyget.

Arbetsmaterial som behöver finnas på plats inför workshopen är ohålade A4-skrivarpapper, blyertspennor, pennvässare och sudd till var och en av deltagarna.

Konstnär
Lisa Medin
Illustratörcentrum
Årskurs
Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie
Typ av aktivitet
Konstworkshop lång (180 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Engelska, Svenska, Historia, Religionskunskap, Samhällskunskap, Slöjd
Period
31 januari, 2022 - 31 maj, 2022
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
9450 kr exkl moms
8000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet