Digital Manga-/Serieworkshop – På Distans

Beskrivning

Grundkursen är lämplig för åldrarna 10 år och uppåt och kan varieras med hänsyn till målgruppen. Den kan även läggas upp som en fortsättningskurs, då med större fokus på berättaraspekten i seriemediet (och hur man kan inspireras av manga, comics, animation, m.m.) och integreras i skolämnena. Eftersom workshopen är digital, finns större frihet runt bokning av återbesök och uppföljande workshops.

När workshopen fokuserar på manga (japanska serier) inleds den med en kortare genomgång av de japanska seriernas historia, hur de traditionellt publicerats och vad de kommit att bli idag. Detta upplägg ger också en inblick i hur japanskt bild- och minspråk färgat av sig på t.ex. hur vi idag använder emojis.
En mer avancerad kurs som lägger större fokus på serieteckning, bildmanus och berättande kan genomföras för ÅK 7 och uppåt. Uppläggen kan fördelas på fler klasser, samt användas som ett berättarverktyg i läroämnena eller för elevens val.

En workshop kan variera i längd, från 1,5 h upp till 3 h (heldag). Gruppstorleken (hel- eller halvklass) kan varieras baserat på upplägget och tiderna kan till stor del anpassas till skolans schema. Kontakta Lisa Medin för mer information.

En lärare eller mentor som eleverna är bekanta med måste delta under hela workshopens gång.

Målsättning

Denna distansworkshop går igenom hur man skapar olika slags figurer som används i framför allt tecknade serier och manga, men också andra typer av bildberättande (film, bilderböcker, spel, m.m.). Jag kopplar upp mig från min ateljé och besöker klassrummet via ett mötesverktyg såsom Zoom, Google Classroom eller liknande – var ni än befinner er.
Tillsammans går vi igenom grunderna i att skapa tecknade figurer med hjälp av förenklad anatomi, vilket innebär att vi använder enkla former såsom block, cirklar och rör. Deltagarna får prova olika teckningstekniker steg för steg, t.ex. ansikten/huvuden, frisyrer, kläder, förenklade händer och fötter, rörelsedynamik och sinnesstämningar.
Det är möjligt att jobba vidare med teknikerna som ett redovisningsverktyg för ett skolämne, eller som en del av ett konstnärligt uttryck.

Tillvägagångssätt

Workshopen strömmas direkt från min ateljé, och består delvis av en kortare föreläsnings-/genomgångsdel, och är sedan uppdelad i ett antal kortare partier där deltagarna går igenom, steg för steg, tekniker för hur man skapar olika slags figurer med utmärkande karaktärsdrag. Somliga partier kan vara inspelade i förväg (t.ex ett förberett filmklipp för att visa en viss teknik i närbild) blandade med live-teckningsexempel och pauser, inte minst för att skapa utrymme för frågor och dialog.
Vi går igenom hur teknikerna används främst inom tecknade serier, men även inom storyboard för film, illustration, konceptteckning och liknande. Om projektet löper över en längre tid finns även möjlighet att gå in på serie- och bildberättande och hur man skapar och planerar ett narrativ.

På begäran finns även övningsstenciler för utskrift. En kort serie som går igenom det vi lärt oss skickas efter workshopens slut och får användas så länge projektet pågår eller terminen ut.

Lokalbehov och teknik

Eftersom workshopen sker digitalt, behöver en internetansluten dator finnas uppkopplad mot en projektor eller smartboard.
Under aktiviteten behöver eleverna ha möjlighet att se både presentationen från platsen där de sitter, samt bordsutrymme att arbeta på. Se material.

Särskilt för detta projekt

Tekniken behöver testas god tid i förväg för att se till att media kan strömmas och att ljudet hörs bra ut till deltagarna. Om det dyker upp frågor under workshopens gång är det bra om dessa kan fångas upp av närvarande klassföreståndare och förmedlas via mötesverktyget.

Arbetsmaterial som behöver finnas på plats inför workshopen är ohålade A4-skrivarpapper, blyertspennor, pennvässare och sudd till var och en av deltagarna.

Lisa Medin

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Relaterade skolämnen

Bild, Engelska, Svenska, Historia, Religionskunskap, Samhällskunskap, Slöjd

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland, Region Östergötland, Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Region Gotland, Region Blekinge, Region Skåne, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Region Värmland, Region Örebro län, Region Västmanland, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten, Region Norrbotten

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →