Digitala berättelser

Beskrivning

Digitala berättelser kan användas med ett fritt tema eller ett tema läraren eller klassen bestämmer. Oavsett tema kommer deltagarna att utveckla den språkliga förmåga - det är genom språket vi skapar sammanhang och meningsfullhet. De kommer lära sig att strukturera upp ett innehåll, de kommer lära sig research, rytm (hur bilder, speaker, film och musik formar en berättelse), matematik (när vi spelar in och klipper film behöver vi räkna minuter och sekunder framlänges och baklänges), film- foto- och ljudteknik. De kommer också lära sig något om sig själva; vad är det som egentligen berör oss människor. Slutligen lär sig deltagarna att kunna uttrycka sig genom ett medel som kan spridas och delas av många.

Under fem digitala möten lär vi oss kreera digitala berättelser. Varje möte börjar med en kort föreläsning och avslutas med praktiska uppgifter som eleverna får utföra medan jag finns på plats för att hjälpa till.

Målsättning

Den här workshopen öppnar upp många sidor hos deltagarna. Jag ser ofta hur de inspirerar och hjälper varandra även om vi jobbar enskilt eller i grupp.
Det är en mångsidig workshop där vi utforskar berättelser; vilken berättelse ska vi berätta, hur berör den oss, hur kan den beröra andra, vilken är den röda tråden?
Genom foto, film, musik och manusförfattande lär sig deltagarna att bygga upp en berättelse. Kreativiteten sprudlar och jag brukar ha svårt att få deltagarna att sluta för dagen.

Tillvägagångssätt

Moment 1 - Vad är en digital berättelse och hur bygger man upp den? Jag visar filmer och ger uppgifter som vi gör under det här momentet t ex skriva manus.

Moment 2 - Film och foto. Hur kan vi skapa fotografier och film som berättar det vi vill berätta? Övningar kopplade till manuset de gjort förra gången.

Moment 3 - Ljud. De digitala berättelserna ska bäras av deras egna röster. Vi lär oss att tala in en speaker.

Moment 4 - Vi börjar klippa ihop filmen. Anpassar film och foto till manuset. Anpassar speaker. Letar efter musik.

Moment 5 - Vi slutför filmerna. Klipper färdigt. Justerar. För-och eftertexter.

Lokalbehov och teknik

Workshopen utförs med fördel på skolan.
Eleverna behöver ha tillgång till datorer, Ipads och/eller mobiler.

Särskilt för detta projekt

Vi behöver se igenom vilka datorer, Ipads som finns och kanske ladda ned gratisprogram som behövs.

Conchi Gonzalez

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Produktion lång - 5 tillfällen (5x180 min)

Konstnärlig metod och material

Film, Ljud, Digitalt

Tema

,

Relaterade skolämnen

Bild, Svenska, Teknik, Historia, Matematik, Musik, Samhällskunskap

Tillgänglighet

Rullstol, Handikapptoalett, Hiss, Nära till kollektivtrafik

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Halland, Region Skåne, Västra Götalandsregionen

Hemort:

Konstnären har sin bas i Västra Götalandsregionen, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

37700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.