Digitala berättelser

Region Halland, Region Skåne, Västra Götalandsregionen

Video


Målsättning

Den här workshopen öppnar upp många sidor hos deltagarna. Jag ser ofta hur de inspirerar och hjälper varandra även om vi jobbar enskilt eller i grupp.
Det är en mångsidig workshop där vi utforskar berättelser; vilken berättelse ska vi berätta, hur berör den oss, hur kan den beröra andra, vilken är den röda tråden?
Genom foto, film, musik och manusförfattande lär sig deltagarna att bygga upp en berättelse. Kreativiteten sprudlar och jag brukar ha svårt att få deltagarna att sluta för dagen.

Beskrivning

Digitala berättelser kan användas med ett fritt tema eller ett tema läraren eller klassen bestämmer.
Oavsett tema kommer deltagarna att utveckla den språkliga förmåga - det är genom språket vi skapar sammanhang och meningsfullhet.
De kommer lära sig att strukturera upp ett innehåll, de kommer lära sig research, rytm (hur bilder, speaker, film och musik formar en berättelse), matematik (när vi spelar in och klipper film behöver vi räkna minuter och sekunder framlänges och baklänges), film- foto- och ljudteknik.
De kommer också lära sig något om sig själva; vad är det som egentligen berör oss människor.
Slutligen lär sig deltagarna att kunna uttrycka sig genom ett medel som kan spridas och delas av många.

Tillvägagångssätt

Under fem digitala möten lär vi oss kreera digitala berättelser.
Varje möte börjar med en kort föreläsning och avslutas med praktiska uppgifter som eleverna får utföra medan jag finns på plats för att hjälpa till.
Moment 1 - Vad är en digital berättelse och hur bygger man upp den? Jag visar filmer och ger uppgifter som vi gör under det här momentet t ex skriva manus.
Moment 2 - Film och foto. Hur kan vi skapa fotografier och film som berättar det vi vill berätta? Övningar kopplade till manuset de gjort förra gången.
Moment 3 - Ljud. De digitala berättelserna ska bäras av deras egna röster. Vi lär oss att tala in en speaker.
Moment 4 - Vi börjar klippa ihop filmen. Anpassar film och foto till manuset. Anpassar speaker. Letar efter musik.
Moment 5 - Vi slutför filmerna. Klipper färdigt. Justerar. För-och eftertexter.

Lokalbehov

Workshopen utförs med fördel på skolan.
Eleverna behöver ha tillgång till datorer, Ipads och/eller mobiler.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Vi behöver se igenom vilka datorer, Ipads som finns och kanske ladda ned gratisprogram som behövs.

Konstnär
Conchi Gonzalez
Centrum för Fotografi
Årskurs
Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie
Typ av aktivitet
Produktion lång - 5 tillfällen (5x180 min)
Konstform
Film, Foto, Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Svenska, Teknik, Historia, Matematik, Musik, Samhällskunskap
Period
02 maj, 2022 - 12 december, 2022
Tillgänglighet
Rullstol, Handikapptoalett, Hiss, Nära till kollektivtrafik
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)Pris
37700 kr exkl moms
36250 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet