Doft – ett verktyg för skolan

Region Stockholm

Målsättning

Målet med detta skoluppdrag är att ge eleverna fördjupade kunskaper inom luktsinnets funktion. Eleverna får lära sig att artikulera tankar och känslor som uppstår vid olika doftintryck. Det bidrar till att få nya infallsvinklar i hur en kan uttrycka sig och för språkutveckling.

Efter avslutat skoluppdrag ska eleverna:
Känna till dofternas och parfymernas historia och hur de relaterar till samhällets historia och utveckling.
Kunna formulera tankar och idéer baserade på olika doftintryck.

Beskrivning

Tema: Språkets betydelse, Kommunikation, Samarbete, Teknologi, High-tech, Multisensorik, Idégenerering, Samhällsfrågor, Perspektiv, Kreativitet

Jag har en bakgrund som industridesigner och arbetar konstnärligt med rumsgestaltningar och verk som alla utgår ifrån att berätta en historia eller förmedla en frågeställning genom doft. En parfymör är den ultimata kombinationen av en kemist och en konstnär vilket gör att detta skoluppdrag passar in i bild & form såväl som i samhällsorienterade ämnen och språk. Skoluppdraget knyter även an till de naturvetenskapliga ämnena.

Doft berör oss på djupet eftersom vårt minnescentrum är sammanlänkat till vårt doftorgan. Vårt luktsinne samverkar givetvis med våra sinnen hörsel, syn, känsel och smak. Av den anledningen kan det vara ett oerhört kraftfullt verktyg om det används på rätt sätt.

Mina skoluppdrag syftar främst till att erbjuda kunskaper om just detta, hur elever kan använda sig av doft som ett verktyg i skolan för att skapa minnesvärda skolarbeten och egna kreativa projekt och verk.

Aromajoin är ett japanskt tech-startup som tillverkar det senaste inom doftteknologi och vars produkter används av de största doft- och smakföretagen idag. Aroma Shootern är en doftdiffuserare som genom sin avancerade teknologi kan växla mellan 6 olika dofter på ett par sekunder, och styrs genom en app i mobilen. Jag har fått möjligheten att i ett exklusivt samarbete med Aromajoin ta fram en workshop för skolelever för att öka intresset för doft och dess möjliga användningsområden.

Material som tas med:
Aroma Shooter med tillhörande dofter från Aromajoin.

Tillvägagångssätt

3 timmars skoluppdrag, upplägg:

Timme 1:
20 min - Introduktion till vårt luktsinne samt dofternas och parfymens värld. Lite om parfymtillverkningens historia och doftklassifikationer.

40 min - Gemomgång av Aroma Shooter, den lilla doftdiffuseraren som kopplas till mobil där användaren byter mellan olika dofter på sekunder.

Timme 2:
30 min - Tillsammans med Aroma Shootern utför vi en associationsuppgift då vi fritt kopplar dofter till material.

10 min - Eleverna delas upp i par och tilldelas en doft att arbeta med. Beroende på ämne kan uppgiften anpassas till att exempelvis gestalta ett samhällsproblem med hjälp av doft, tillverka ett objekt/konstverk inom bild och form eller presentera djur och arter som använder dofter för fortplantning inom biologi.

20 min - Elever påbörjar uppgiften.

Timme 3:
20 min - Elever slutför uppgiften.

40 min - Elever presenterar sina arbeten.

Lokalbehov

Klassrum med bord och stolar.
En större matta på golvet fungerar även inför uppgiften i workshopens andra timme.
Tillgång till fönster att öppna för att vädra klassrummet.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Penna, papper, färgpennor, tygstycken, pärlor, stenar sax, lim och annat hobbymaterial behövs för detta skoluppdrag.
Förbered gärna handsprit.

Konstnär
Elise Mattisson
Konstnärscentrum Öst
Årskurs
Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie
Typ av aktivitet
Konstworkshop lång (180 min)
Konstform
Slöjd/Hantverk/Design, Konst/Bild/Form
Skolämne
Samhällskunskap, Svenska, Historia, Biologi, Kemi, Engelska, Bild, Geografi, Moderna språk, Religionskunskap
Period
01 september, 2020 - 17 december, 2020
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)Pris
8700 kr exkl moms
7250 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet