Du har rätt att…

Beskrivning

Du har rätt att... Bildskapande med utgångspunkt i barnkonventionen

Vad är en känsla? Vilka känslor finns? Kan alla känna samma känslor? Känner vi samma sak samtidigt? Hur är vi lika och hur är vi olika?

Vid den första träffen får barnen tillsammans med konstnären, genom samtal och eget bildskapande, formulera tankar kring rätten till sina egna känslor och olika motsatskänslor. Under den andra träffen ligger fokus på ”familjen” och hur allas familjer kan se olika ut och att det viktigaste är att få känna sig trygg och älskad. Under projektet får barnen lära sig om grundläggande konstnärliga tekniker och hur man med färgers hjälp kan utrycka känslor och olika stämningar.
Vi använder oss av stora akvarellpapper, pastellkritor och temperafärger.

Lämpligast för 3-6 år.

Bildexempel från workshop på Gluntens Montessoriförskola i Uppsala höstterminen 2020.

Målsättning

Bildskapande med utgångspunkt i barnkonventionen

Under projektet får barnen lära sig om grundläggande konstnärliga tekniker för bildskapande och hur man med färgers hjälp kan utrycka känslor och olika stämningar.

Tillvägagångssätt

Två träffar om vardera 60 min som innehåller samtal och introduktion, visning av uppgiften, eget arbete och gemensam genomgång. Max 12 barn per grupp.

Lokalbehov och teknik

- Stolar och bord med underlägg, gärna möjlighet för barnen att sitta lite utspridda

- Vatten

Särskilt för detta projekt

Jag besöker helst förskolan på förmiddagen. Ordinarie personal och eventuella resurser ska vara med under hela besöket. Barnen får gärna äta en frukt innan workshopen.

Om förskolan har egna temperafärger får dessa gärna användas men övrigt material och penslar tas med av konstnären.

Årskurs

Förskola

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Relaterade skolämnen

Bild, Samhällskunskap

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Uppsala

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Uppsala, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

7700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.