Efter #metoo

Beskrivning

Efter metoo är många lite vilsna och undrar kanske hur man ska göra med allt det här. Metoo handlar ju inte bara om män och kvinnor utan om alla slags maktsituationer och därför kan det vara bra för alla att lära sig lite om hur maktrelationer fungerar och hur man kan bemöta varandra på ett mer demokratiskt sätt. I min utställning utgick jag efter sju punkter och deras motsatser och fick då fram en bild av hur man kanske vill och inte vill bli bemött som de flesta kan känna igen sig i. Jag tänker att man pratar om detta tillsammans och sedan hittar situationer och tillfällen man kanske själv känner igen sig i, för att sedan göra egna lösningar till scenarion man får i form av enkla serier som de gör tillsammans genom att klippa i papper.

Målsättning

Jag har haft en utställning som heter Meet or Beat som i efterdyningarna av Metoo tar fasta på hur vi väljer att bemöta varandra och hur vi kan bli bättre på det. Målsättningen är att elevernas ska fundera på det och sedan själva tänka runt egna lösningar utifrån olika scenarion.

Tillvägagångssätt

Vi pratar tillsammans. I grupper får sedan eleverna med hjälp av att klippa i färgat papper göra om scenarion som jag delar ut, så att de fungerar bättre, och får ett bättre slut.

Lokalbehov och teknik

Bord, stolar

Särskilt för detta projekt

Saxar

Årskurs

Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Relaterade skolämnen

Bild, Svenska

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.