Efter #metoo

Region Stockholm

Målsättning

Jag har haft en utställning som heter Meet or Beat som i efterdyningarna av Metoo tar fasta på hur vi väljer att bemöta varandra och hur vi kan bli bättre på det. Målsättningen är att elevernas ska fundera på det och sedan själva tänka runt egna lösningar utifrån olika scenarion.

Beskrivning

Efter metoo är många lite vilsna och undrar kanske hur man ska göra med allt det här. Metoo handlar ju inte bara om män och kvinnor utan om alla slags maktsituationer och därför kan det vara bra för alla att lära sig lite om hur maktrelationer fungerar och hur man kan bemöta varandra på ett mer demokratiskt sätt. I min utställning utgick jag efter sju punkter och deras motsatser och fick då fram en bild av hur man kanske vill och inte vill bli bemött som de flesta kan känna igen sig i. Jag tänker att man pratar om detta tillsammans och sedan hittar situationer och tillfällen man kanske själv känner igen sig i, för att sedan göra egna lösningar till scenarion man får i form av enkla serier som de gör tillsammans genom att klippa i papper.

Tillvägagångssätt

Vi pratar tillsammans. I grupper får sedan eleverna med hjälp av att klippa i färgat papper göra om scenarion som jag delar ut, så att de fungerar bättre, och får ett bättre slut.

Lokalbehov

Bord, stolar

Bra att tänka på/förberedelser/material

Saxar

Konstnär
Lotta Wästerlid Zmuda-Trzebiatowski
Konstnärscentrum Öst
Årskurs
Åk 7-9, Gymnasie
Typ av aktivitet
Konstworkshop lång (180 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Svenska
Period
01 september, 2019 - 31 december, 2021
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
9450 kr exkl moms
8000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet