Ekebyvasen

Beskrivning

Det gamla bruksområdet Ekeby i Uppsala är idag en plats som myllrar av all möjlig aktivitet: skolor, förskolor, vårdcentral, små och stora företag, konstnärer och många andra. Då är det lätt att glömma vad som faktiskt har funnits på den här platsen för inte allt för länge sedan. Upsala-Ekeby grundades 1886 efter att man funnit att ishavsleran i området lämpade sig särskilt väl för keramisk tillverkning. Från början tillverkade man tegel och kakel till kakelugnar, senare huvudsakligen kakel men även brukskeramik och konstkeramik. Henny Linn Kjellberg har sin egen verkstad i Ekeby gamla fabriksområde sedan elva år.

I det här programmet får eleverna besöka Ekebybruk och konstnärens keramikverkstad. De får först en guidning av bruksområdet, de får lära sig om brukets historia och titta på samlingar med Ekebykeramik som finns på platsen. Eleverna får lära sig om keramiken som material och om keramisk form och design och de får en introduktion till några av Ekebyformgivarna som till exempel Mari Simmulson, Anna-Lisa Thomson och Vicke Lindstrand.

I konstnärens egen verkstad får de sedan skapa föremål i lera som är inspirerade av Upsala-Ekebys klassiska brukskonstgods som skulptur, skålar och vaser. De får lära sig några av grunderna i keramiska tekniker såsom tumning, modellering och dekoration. Föremålen glaseras och bränns och kan hämtas av skolan i efterhand.

Foto: Upsala-Ekeby keramik på Uppsala Konstmuseum samt dokumentation från olika tidigare lerworkshops för barn/unga.

Målsättning

Eleverna får lära sig om Upsala-Ekebys historia och om ett urval av dess formgivare och de får prova på att skapa egna föremål inspirerade av Ekebykeramiken.

Tillvägagångssätt

Guidning i Ekebybruk och visning av Ekebysamlingen: ca 45-60 min
Introduktion till material och teknik: 20-30 min
Eget arbete under handledning av konstnären: 1,5 h

Längden på de olika momenten anpassas något efter elevernas ålder.

Lokalbehov och teknik

Särskilt för detta projekt

Besöket sker i halvklass och ordinarie personal och resurser ska vara med. Gärna minst två personal. Tyvärr är inte hela visningen tillgänglig för rullstol då Ekebysamlingen finns en trappa upp utan hiss. Konstnärens verkstad är däremot tillgänglig för rullstol.

Material ingår.

Årskurs

Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Konstkarta lång (180 min)

Relaterade skolämnen

Bild, Slöjd, Samhällskunskap, Historia

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Uppsala

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Uppsala, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.