FÄRG/FORM-GÖRA/OM – Abstrakt måleri i stort format

Vi låter intuitionen och slumpen styra när vi utforskar abstrakt måleri!

Vi låter intuitionen och slumpen styra när vi utforskar abstrakt måleri!

Beskrivning

Hur kan man gå utanför ramen för traditionellt måleri? Vad kan vi upptäcka när vi utforskar nya metoder och abstrakta motiv? I FÄRG/FORM-GÖRA/OM tar vi avstamp i mitt eget konstnärliga arbete där måleriet inte bara utgår från tavlan, utan letar sig in i rummet och blir skulpturer och modeller. Eleverna får varsitt stort lakan att måla på och får lära sig olika tekniker som inte utgår från penseln. Vi inspireras av konstnärer som Helen Frankenthaler, Vivian Suter, Katharina Grosse och Joan Mitchell innan vi själva ger oss i kast med en snabbt, intuitivt och processinriktat arbete där vi låter slumpen styra. Vad slutresultatet blir spelar mindre roll – projektet är tänkt som en motpol till skolans ofta resultatinriktade form.

Målsättning

Målet med uppdraget är att eleverna ska prova nya måleriska tekniker som tar sig utanför den traditionella "tavlan". Fokus är att arbeta med intuition och slump – jag vill att eleverna ska släppa tanken på resultat och istället tillvarata processen. Eleverna kommer också få med sig kunskap kring framförallt kvinnliga konstnärer som arbetat och arbetar med abstrakt konst.

Tillvägagångssätt

Innan träffen ska eleverna ha fått tillgång till inspirationsbilder och fakta om ett antal konstnärer som arbetat eller arbetar med abstrakt måleri.

Introduktion av mig och mitt arbete. Jag visar ett antal arbetsmetoder med färg och verktyg som man kan använda sig av som infärgningar och trycktekniker.

Eleverna får själva börja jobba under handledning och guidning av mig. De får själva välja teknik och färg efter vad de har lust med. Målningarna görs på lakan och har varken fram- eller baksida. Vi arbetar snabbt och intuitivt.

Vi avslutar med att titta på alla målningar och pratar om hur processen upplevdes, snarare än att fokusera på det färdiga resultatet.

Lokalbehov och teknik

Stor golvyta då det ska kunna gå att arbeta på golvet för de elever som kan. Bord- och/eller väggyta om behovet finns.

Särskilt för detta projekt

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Måleri, Installation

Tema

Handens kunskap

Relaterade skolämnen

Bild, Historia

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.