PROJEKT

FÄRG/FORM-GÖRA/OM – Abstrakt måleri i stort format

Vi låter intuitionen och slumpen styra när vi utforskar abstrakt måleri!

Beskrivning

Hur kan man gå utanför ramen för traditionellt måleri? Vad kan vi upptäcka när vi utforskar nya metoder och abstrakta motiv? I FÄRG/FORM-GÖRA/OM tar vi avstamp i mitt eget konstnärliga arbete där måleriet inte bara utgår från tavlan, utan letar sig in i rummet och blir skulpturer och modeller. Eleverna får varsitt stort lakan att måla på och får lära sig olika tekniker som inte utgår från penseln. Vi inspireras av konstnärer som Helen Frankenthaler, Vivian Suter, Katharina Grosse och Joan Mitchell innan vi själva ger oss i kast med en snabbt, intuitivt och processinriktat arbete där vi låter slumpen styra. Vad slutresultatet blir spelar mindre roll – projektet är tänkt som en motpol till skolans ofta resultatinriktade form.

Målsättning

Målet med uppdraget är att eleverna ska prova nya måleriska tekniker som tar sig utanför den traditionella "tavlan". Fokus är att arbeta med intuition och slump – jag vill att eleverna ska släppa tanken på resultat och istället tillvarata processen. Eleverna kommer också få med sig kunskap kring framförallt kvinnliga konstnärer som arbetat och arbetar med abstrakt konst.

Tillvägagångssätt

Innan träffen ska eleverna ha fått tillgång till inspirationsbilder och fakta om ett antal konstnärer som arbetat eller arbetar med abstrakt måleri.

Introduktion av mig och mitt arbete. Jag visar ett antal arbetsmetoder med färg och verktyg som man kan använda sig av som infärgningar och trycktekniker.

Eleverna får själva börja jobba under handledning och guidning av mig. De får själva välja teknik och färg efter vad de har lust med. Målningarna görs på lakan och har varken fram- eller baksida. Vi arbetar snabbt och intuitivt.

Vi avslutar med att titta på alla målningar och pratar om hur processen upplevdes, snarare än att fokusera på det färdiga resultatet.

Lokalbehov och teknik

Lokal diskuterar vi tillsammans - konstprojektet kan exempelvis äga rum i ett klassrum, en gympasal eller utomhus om vädret tillåter. Bord- och/eller väggyta om behovet finns.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema