PROJEKT

Filmrally

Är ni redo för filmrally?

Beskrivning

Är ni redo för filmrally? Under en dag skriver vi manus, filmar och klipper en film tillsammans.

Hur berättar man en historia på bästa sätt med hjälp av rörliga bilder? Och hur gör man den personlig? I Filmrally går vi igenom hur man berättar historier i form av dokumentära berättelser, fiktion, reklamfilm och informationsfilmer med hjälp av filmmediet. Vi utgår från teman som är aktuella för skolan och ger eleverna möjlighet att ge sin synvinkel på ämnet. Kärnan i det här projektet är att eleverna får berätta sin egna historia, vare sig den är lång eller kort, rolig eller allvarlig. De får handledning att skriva manus, att filma, klippa och ljudlägga filmen. Den färdiga produkten blir en kortfilm mellan 2 - 5 minuter lång. Ämnet för filmen väljs av skolan och kan knytas till annan undervisning.

Målsättning

I arbetet med filmen lär sig eleverna hur man berättar en historia med rörlig bild samtidigt som de fördjupar sig i ett ämne eller tema. De lär sig uttrycka sig och formulera sig med hjälp av film. Arbetet med filmen bygger mycket på att samarbeta i grupp.

Tillvägagångssätt

Jag presenterar mig, vad som inspirerar mig och hur jag själv har arbetat med rörlig bild i mitt konstnärskap.

Vi pratar om hur man kan berätta historier i rörlig bild.

Vi skriver manus.

Vi filmar.

Vi klipper och redigerar.

Vi har en gemensam visning av alla filmer där vi har en diskussion om hur det har gått.

Lokalbehov och teknik

Vanligt klassrum.

Skolan behöver ha ipads eller annan utrustning eleverna kan filma med.

Skolan behöver ha tillgång till datorer så eleverna kan redigera sina filmer.

Särskilt för detta projekt

Skolan delar in klassen i grupper och väljer ett ämne innan konstnären kommer. Man kan gärna få tips på förslag för ämnen från konstnären/filmaren.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema