Filmrally

Är ni redo för filmrally? Under en dag skriver vi manus, filmar och klipper en film tillsammans.

Är ni redo för filmrally? Under en dag skriver vi manus, filmar och klipper en film tillsammans.

Beskrivning

Hur berättar man en historia på bästa sätt med hjälp av rörliga bilder? Och hur gör man den personlig? I Filmrally går vi igenom hur man berättar historier i form av dokumentära berättelser, fiktion, reklamfilm och informationsfilmer med hjälp av filmmediet. Vi utgår från teman som är aktuella för skolan och ger eleverna möjlighet att ge sin synvinkel på ämnet. Kärnan i det här projektet är att eleverna får berätta sin egna historia, vare sig den är lång eller kort, rolig eller allvarlig. De får handledning att skriva manus, att filma, klippa och ljudlägga filmen. Den färdiga produkten blir en kortfilm mellan 2 - 5 minuter lång. Ämnet för filmen väljs av skolan och kan knytas till annan undervisning.

Målsättning

I arbetet med filmen lär sig eleverna hur man berättar en historia med rörlig bild samtidigt som de fördjupar sig i ett ämne eller tema. De lär sig uttrycka sig och formulera sig med hjälp av film. Arbetet med filmen bygger mycket på att samarbeta i grupp.

Tillvägagångssätt

Jag presenterar mig, vad som inspirerar mig och hur jag själv har arbetat med rörlig bild i mitt konstnärskap.

Vi pratar om hur man kan berätta historier i rörlig bild.

Vi skriver manus.

Vi filmar.

Vi klipper och redigerar.

Vi har en gemensam visning av alla filmer där vi har en diskussion om hur det har gått.

Lokalbehov och teknik

- Vanligt klassrum
- Skolan behöver ha ipads eller annan utrustning eleverna kan filma med
- Skolan behöver ha tillgång till datorer så eleverna kan redigera sina filmer

Särskilt för detta projekt

- Skolan delar in klassen i grupper och väljer ett ämne innan konstnären kommer,
- Man kan gärna få tips på förslag för ämnen från konstnären/filmaren

Johanna Schartau

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9

Typ av aktivitet

Produktion kort - 3 tillfällen (3x180 min)

Konstnärlig metod och material

Film

Tema

Relaterade skolämnen

Bild, Engelska, Geografi, Historia, Svenska, Svenska som andraspråk, Teckenspråk för hörande

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Kronoberg, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Region Stockholm, Region Blekinge

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Skåne, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

25450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →