Filmrally

Region Kronoberg, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Region Stockholm, Region Blekinge

Målsättning

Eleverna lär sig att uttrycka sig och formulera sig med hjälp av film. Hur man berättar en historia, hur man kan berätta nyheter, dokumentära berättelser, informationsfilmer, fiktion eller göra reklamfilm med hjälp av filmmediet.
Beroende på vad de sysslar med just nu i skolan så integrerar man något av ämnena i filmworkshopen, t.ex. göra om barnkonventionen, om religion, miljö etc. De får handledning att skriva manus, de skall lära sig samarbeta i grupper och filmar 3-5 st i varje grupp. Den färdiga produkten skall vara en kortfilm - mellan 2 - 5 minuter låg ca. De skriver manus, filmar, klipper och ljudlägger filmen.

Beskrivning

Det krävs att skolan har Ipads eller annat film teknik, kamera och i så fall dator så de kan redigera.
Förslagsvis så föreslår skolan ett tema som är aktuellt för de elever som skall ha workshopen.
De förbereds genom att delas in i grupper och välja ett ämne innan handledaren/jag kommer.

Tillvägagångssätt

Första tillfället: skriva manus och förbereda inför filmning
Andra tillfället: filma
Tredje tillfället, filma färdigt, klippa/redigera och en gemensam visning av allas filmer med diskussion.

Lokalbehov

Det räcker med den skolmiljö de har till vardags.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Det krävs att skolan har Ipads eller annat film teknik, kamera och i så fall dator så de kan redigera.
Förslagsvis så föreslår skolan ett tema som är aktuellt för de elever som skall ha workshopen.
De förbereds genom att delas in i grupper och välja ett ämne innan handledaren/jag kommer.

Konstnär
Johanna Schartau
Konstnärscentrum Öst Konstnärscentrum Syd Centrum för Fotografi
Årskurs
Åk 4-6, Åk 7-9
Typ av aktivitet
Produktion kort - 3 tillfällen (3x180 min)
Konstform
Film, Konst/Bild/Form, Foto, Slöjd/Hantverk/Design
Skolämne
Bild, Engelska, Geografi, Historia, Svenska, Svenska som andraspråk, Teckenspråk för hörande
Period
01 oktober, 2021 - 31 december, 2022
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
25450 kr exkl moms
24000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet