Fjärilen i världen och i klassrummet

Beskrivning

Vi lär oss om biologisk mångfald och FNs globala mål genom att skapa i keramik.
En konstnärlig utsmyckning som alla är med och skapar tillsammans, bidrar till samhörighet i klassen och stärker individens självförtroende.

Eleverna väljer ut en eller flera fjärilar att jobba vidare med, från verkligheten eller ifrån fantasin. Eleven ska därefter skapa en slags larvliknande kropp i lera. Vi jobbar med att hitta en passande form, dekorerar den samt skapar fästen för montering. Lerföremålet kommer brännas i en keramikugn i min ateljé. Bränningen kräver minst 2 veckors uppehåll, därefter återkommer jag en andra gång, då monterar vi på vingar i tyg eller papper. Keramik-fjärilen ska kunna fästas på vägg eller hängas i tak. Eleven får arbeta med en presentation av sin fjäril, något som alla kan ta del av på en kommande vernissage. Vi kan arbeta med detta muntligt, skriftligt, digitalt eller via en inspelad film. Fjärilsflocken kan bli en del av skolans utsmyckning eller tas hem av eleven. Väljer man utsmyckning i skolan ordnar vi en festlig vernissage där eleverna får visa upp och presentera sin fjäril på utvalt sätt.

Målsättning

Att skapa i lera ger eleven ett nytt sätt att kunna uttrycka sig på. Ett konstnärligt estetiskt språk, som visar elevens perspektiv, idé och kreativa tänkande. Med materialet lera utvecklas elevens planeringsförmåga, finmotorik men också identitet och lusten till att skapa.
I den här övningen lär vi oss om biologisk mångfald och FNs globala mål. Vi studerar och lär oss om fjärilen, tar reda på vad den äter, var den bor, hur den ser ut och dess levnads utveckling. Vi talar om hot för deras existens och vad vi kan tänka på för att hjälpa den.

Tillvägagångssätt

Gång 1: Fakta om biologisk mångfald och om fjärilen. Vi skapar en fjärilskropp i lera. Jag bränner allt i min keramikugn. Återkommer om minst 14 dagar efter första tillfället.

Gång 2: Vi skapar vingar till fjärilen och fäster dem på kroppen. Montering av hänganordning. Eleven förmedlar tankar eller fakta om sin fjäril.

Gång 3: Montering på vägg/tak av fjärilarna som en utsmyckning. Vernissage och presentation.

Lokalbehov och teknik

Gång 1: Filmprojektor, internet, vatten, bord och stolar.
Gång 2: Färgpennor, papper, sax, strömuttag, bord, stolar, filmkamera, dator
Gång 3: Vaktmästare, stege, filmprojektor, internet, fika

Särskilt för detta projekt

Inga förberedelser behövs men ett samtal om önskemål och tankar från läraren och eleverna vore hjälpsamt.

Marie Olofsson

Årskurs

Fritidshem, Åk 1-3, Åk 4-6

Typ av aktivitet

Process & tema kort - 3 tillfällen (3x180 min)

Konstnärlig metod och material

Lera

Tema

Relaterade skolämnen

Bild, Biologi

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Västra Götalandsregionen, Region Halland, Region Skåne, Region Stockholm, Region Kronoberg, Region Värmland

Hemort:

Konstnären har sin bas i Västra Götalandsregionen, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

25450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.