Fjärilen i världen och i klassrummet

Västra Götalandsregionen, Region Halland, Region Skåne, Region Stockholm, Region Kronoberg, Region Värmland

Målsättning

Att skapa i lera ger eleven ett nytt sätt att kunna uttrycka sig på. Ett konstnärligt estetiskt språk, som visar elevens perspektiv, idé och kreativa tänkande. Med materialet lera utvecklas elevens planeringsförmåga, finmotorik men också identitet och lusten till att skapa.
I den här övningen lär vi oss om biologisk mångfald och FNs globala mål. Vi studerar och lär oss om fjärilen, tar reda på vad den äter, var den bor, hur den ser ut och dess levnads utveckling. Vi talar om hot för deras existens och vad vi kan tänka på för att hjälpa den.

Beskrivning

Vi lär oss om biologisk mångfald och FNs globala mål genom att skapa i keramik.
En konstnärlig utsmyckning som alla är med och skapar tillsammans, bidrar till samhörighet i klassen och stärker individens självförtroende.

Gång 1: Fakta om biologisk mångfald och om fjärilen. Vi skapar en fjärilskropp i lera. Jag bränner allt i min keramikugn. Återkommer om minst 14 dagar efter första tillfället.
Gång 2: Vi skapar vingar till fjärilen och fäster dem på kroppen. Montering av hänganordning. Eleven förmedlar tankar eller fakta om sin fjäril.
Gång 3: Montering på vägg/tak av fjärilarna som en utsmyckning. Vernissage och presentation.

Tillvägagångssätt

Eleverna väljer ut en eller flera fjärilar att jobba vidare med, från verkligheten eller ifrån fantasin. Eleven ska därefter skapa en slags larvliknande kropp i lera. Vi jobbar med att hitta en passande form, dekorerar den samt skapar fästen för montering.
Lerföremålet kommer brännas i en keramikugn i min ateljé. Bränningen kräver minst 2 veckors uppehåll, därefter återkommer jag en andra gång, då monterar vi på vingar i tyg eller papper. Keramik-fjärilen ska kunna fästas på vägg eller hängas i tak.
Eleven får arbeta med en presentation av sin fjäril, något som alla kan ta del av på en kommande vernissage. Vi kan arbeta med detta muntligt, skriftligt, digitalt eller via en inspelad film.
Fjärilsflocken kan bli en del av skolans utsmyckning eller tas hem av eleven. Väljer man utsmyckning i skolan ordnar vi en festlig vernissage där eleverna får visa upp och presentera sin fjäril på utvalt sätt.

Lokalbehov

Gång 1: Filmprojektor, internet, vatten, bord och stolar.
Gång 2: Färgpennor, papper, sax, strömuttag, bord, stolar, filmkamera, dator
Gång 3: Vaktmästare, stege, filmprojektor, internet, fika

Bra att tänka på/förberedelser/material

Inga förberedelser behövs men ett samtal om önskemål och tankar från läraren och eleverna vore hjälpsamt.

Konstnär
Marie Olofsson
Konsthantverkscentrum
Årskurs
Fritidshem, Åk 1-3, Åk 4-6
Typ av aktivitet
Process & tema kort - 3 tillfällen (3x180 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Biologi
Period
10 januari, 2022 - 18 december, 2026
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
25450 kr exkl moms
24000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet