Forma i lera

Beskrivning

Idag finns få tillfällen för barn att komma i kontakt med lera och skapa keramik. 60-talets välutrustade bildsalar med plats för tredimensionellt skapande, keramikugn och drejskiva, är borta. En del skolor har inte ens bild– eller skaparrum. Det är tråkigt eftersom lera är ett bra, miljövänligt och billigt material att arbeta med. Det är också en del av kulturarvet.

Ting av lera har tillverkats sen förhistorisk tid. Att forma i lera passar för både yngre och äldre barn och ger träning i finmotorik och tredimensionellt seende. Materialet är särskilt lämpligt för oroliga barn. Den sensuella känslan av et mjukt material som följer handens rörelse kan fånga vem som helst. Det är lätt att anpassa lektionens innehåll efter gruppens behov. Resultatet är inte så viktigt, det viktigaste är att få känna på materialet och uppleva hur det formar sig efter din vilja, att allt ger avtryck. Med några enkla instruktioner kan du forma vad som helst (nästan).
Jag berättar om materialet och hur det bildas, om sambandet mellan lera och eld. Om hur ting av lera är ett av de tidigaste spåren för var människor varit bofasta och att leran, när den väl har bränts till keramik aldrig försvinner, om det inte mals till grus vill säga. Lera tar aldrig slut utan nybildas ständigt. Under lektionen förklarar jag hur det går till.

Målsättning

Idag finns få tillfällen för barn att komma i kontakt med lera och skapa keramik. Målet med lektionen är att sprida kunskap om ett av jordens äldsta och mest tillgängliga material som kan hämtas gratis i naturen. Att arbeta med lera är en del av kulturarvet. Ting av lera har tillverkats sen förhistorisk tid. Att forma i lera passar för både yngre och äldre barn och ger träning i finmotorik och tredimensionellt seende. Materialet är särskilt lämpligt för oroliga barn. Den sensuella känslan av ett mjukt material som följer handens rörelse kan fånga vem som helst. Det är lätt att anpassa lektionens innehåll efter gruppens behov. Resultatet är inte så viktigt, det viktigaste är att få känna på materialet och uppleva hur det formar sig efter din vilja, att allt ger avtryck. Jag berättar om materialet och hur det bildas, om sambandet mellan lera och eld. Ett par veckor efter sista lektionen levererar jag de färdiga objekten.

Tillvägagångssätt

Vi lär oss lite om lerans och keramikens ursprung och skapar sen själva. Antingen arbetar vi helt fritt eller enligt något tema som skolan bestämmer. Jag hjälper till och stöttar med tips och trix. Du får träna ditt tålamod! Blir det inget så har du i alla fall haft en fin stund med ett material som finns runt oss och som våra förfäder har använt i minst 20 000 år. Att arbeta med lera skapar lugn i själ och sinne för en stund. Lektioner kan utformas på olika sätt. Det roligaste är om vi kan ses vid två tillfällen, forma ena gången och dekorera med färgade leror (engobera) vid nästa tillfälle. Jag tillhandahåller allt material samt bränner och glaserar.

Lokalbehov och teknik

Oömma bord, helst ska fler kunna sitta vid samma bord. Tillgång till vatten. Tillgång till vagn/skrinda att köra material och färdiga saker mellan skollokal och parkeringsplats.

Särskilt för detta projekt

Endast halvklass. En pedagog måste alltid närvara. Om jag ska ha flera grupper samma dag måste jag kunna vara i samma lokal hela tiden. Jag städar upp efter mig.

Gunilla Dovsten

Årskurs

Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Relaterade skolämnen

Bild, Historia, Teknik, Slöjd, Kemi, Geografi

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Örebro län

Pris

7700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.