Fotoworkshop med porträtt och bildredigering

Vi fotar varandras porträtt och lär oss om bildkomposition

Vi fotar varandras porträtt och lär oss om bildkomposition

Beskrivning

Vad är det som gör att en bild uttrycker vad den uttrycker? Hur kan vi redigera en bild för att påverka bildens stämning, känsla eller budskap?

I projektet Lär dig fota porträtt och bildredigering får eleverna grundläggande kunskap om hur och varför en bild kan uttrycka olika saker beroende på hur den tagits eller behandlats. Vi lär oss om fototeknikens grunder, som komposition och ljussättning, men även om hur man genom bildredigering kan skapa olika känslostämningar. Vi fotar varandras porträtt och testar oss fram med rekvisita, ljus, bakgrunder och känslouttryck. På så vis kan vi också upptäcka och fundera på vad för slags egenskaper och budskap vi förknippar med vad för slags bilder, och vi får på ett kreativt och lekfullt sätt verktyg att tolka bilderna vi möter varje dag.

Målsättning

Eleverna får pröva på att porträttera varandra och samtidigt utveckla sitt eget konstnärliga uttryck. De får anledning att reflektera över hur vi tolkar bilder, och hur olika färger, ljussättningar eller kompositioner skapar olika känslor och intryck. De får kunskap om grundläggande fototeknik, ljussättning, komposition och färgsättning, och de får även lära sig om bildredigering för att ytterligare se hur man kan bearbeta bilden digitalt och därmed förstärka eller ändra bildens uttryck.

Tillvägagångssätt

Jag introducerar projektet och berättar om begrepp som komposition, ljussättning, färgsättning och grundläggande bildbehandling.

Eleverna får i grupper om tre assistera varandra i porträttfotograferingen. De får testa olika slags ljus, bakgrunder och rekvisita och får praktiskt undersöka hur man kan uttrycka olika känslor och stämningar i bild.

Vi avslutar med en gemensam bildvisning där vi visar och pratar om våra porträtt.

Lokalbehov och teknik

Normalstort klassrum med möjlighet att hänga upp färgbakgrunder i tyg. Alternativt samlingssal så att eleverna får plats att röra sig. Bra om man kan mörklägga så att ljussättning med ficklampor blir extra effektfulla. Vi använder oss av elevernas skoldatorer eller läsplattor som har webbkameror.

Särskilt för detta projekt

Bildbehandlingsprogrammet vi kommer att använda oss av är läsplattans/datorns inbyggda redigeringsapplikation. Projektet kommer att anpassas efter barnens ålder och förutsättningar men passar bra för F-6 och kan också göras med särklasser. Den kan göras i halvklass eller helklass med en respektive två konstnärer.

Elias Björn

Årskurs

Förskola, Åk 1-3, Åk 4-6

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Fotografi, Grupprocess

Tema

Berättande, Känslor

Relaterade skolämnen

Fysik, Bild

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Västra Götalandsregionen

Hemort:

Konstnären har sin bas i Västra Götalandsregionen, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

7700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →