Fotoworkshop – vad är ett porträtt?

Beskrivning

En fotoworkshop där deltagarna fotograferar porträtt av och med varandra och även via detaljer och symboler som de bär på. Vad kan man läsa utifrån begrepp som
representation, genus och identitet? Vi studerar och analyserar hur människan framställs i medier. Hur symboler och bilder i den offentliga miljön påverkar oss. I workshopen ingår övningar om jämlikhet och fördomar. Syftet är att stimulera till diskussioner och att vidga tänkandet kring normer, könsroller och känslor.

Målsättning

Genom övningarna får de medverkande göra urval och vidga sina rumsliga seenden samt stärka sina bildberättanden. Bli medvetna om hur bilder påverkar och lära sig att analysera det de omges av. Arbetet går mycket bra att kombinera med olika ämnen och ämnesövergripande teman.

Tillvägagångssätt

Vi övar på att ta olika sorters porträtt och arbetar med fotografiska metoder som ljus och kontraster. Deltagarna upptäcker nya perspektiv, olika fotovinklar och typer av format. De undersöker vad begreppet porträtt innebär. Vi tittar på varandras bilder, lyssnar och diskuterar tillsammans. Jag introducerar även porträtt ur fotohistorien för att inspirera alla som medverkar i workshopen.

Lokalbehov och teknik

Teknik som behövs är:
- Projektor och en whiteboard eller skrivblock.
- Stolar och bord
- Vi använder smartphones eller surfplattor (t.ex. iPad).
- Jag har även kameror för utlåning.

Särskilt för detta projekt

Workshops kan även resultera i en presentation i form av utställning, bildspel eller liknande.
Jag föredrar att arbeta i grupper med max 15 personer. Om det finns önskemål om att arbeta med större grupper går det också.

Läs mer:
http://www.jerker.se/portfolios/workshop/
http://www.jerker.se/portfolio/photo-workshop/

Jerker Andersson

Årskurs

Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Fotografi

Tema

Relaterade skolämnen

Bild, Samhällskunskap

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Västra Götalandsregionen, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg, Region Örebro län, Region Östergötland, Region Skåne, Region Värmland

Hemort:

Konstnären har sin bas i Västra Götalandsregionen, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

7700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →