Fotoworkshop: Vad är ett porträtt?

Gör en djupdykning i symboler, vinklar och kontraster – vi porträtterar varandra!

Gör en djupdykning i symboler, vinklar och kontraster – vi porträtterar varandra!

Beskrivning

Vad är ett porträtt, och hur skulle ditt se ut? I Fotoworkshop: Vad är ett porträtt? får deltagarna fotografera porträtt av varandra och öva på att gestalta sig själva och sina klasskamrater. Ett porträtt behöver inte bestå av ett tydligt identifierbart ansikte – det kan också fokusera på en detalj eller symbol som berättar något viktigt.

Vi övar oss på att skapa olika effekter med hjälp av vinklar, perspektiv och ljus. Under projektet studerar och analyserar vi också normer, könsroller och känslor, hur människan framställs i medier och hur symboler och bilder i den offentliga miljön påverkar oss. Hur kan man läsa bilder utifrån begrepp som genus och identitet? Syftet är att stimulera till diskussioner och att vidga vårt sätt att tänka kring hur olika personer framställs i fotografi – på så vis lär vi oss samtidigt om fördomar, jämlikhet och representation.

Målsättning

Eleverna får genom övningar stärka sitt eget bildberättande och lära sig mer om hur ett porträtt kan se ut. De får lära sig om fotografiska tekniker och metoder, och de blir under projektets gång mer medvetna om hur bilder vi ser påverkar oss, och får därigenom verktyg för att analysera de bilder som omger dem.

Tillvägagångssätt

Jag presenterar mig själv och berättar om fotografiets historia, om kameran som verktyg och fotografiet som språk. Jag visar också eleverna en genomgång med porträtt ur fotohistorien, som vi använder som inspiration – det kan vara bilder av fotografer som Cindy Sherman, Malick Sidibé, Esko Männikkö eller Rineke Dijkstra.

Vi övar på att ta olika sorters porträtt av varandra och arbetar med fotografiska metoder som ljus och kontrast. Eleverna får upptäcka nya perspektiv, fotovinklar och typer av format och undersöka vad begreppet porträtt innebär.

Som avslutning tittar vi på varandras bilder, lyssnar och diskuterar tillsammans. Vi kommer in på frågor om hur man kan tolka bilder, och vilka normer och konventioner som omger tolkningarna – hur porträtteras män och kvinnor, vad för slags människor är det vi oftast ser avporträtterade?

Lokalbehov och teknik

Normalstort klassrum med projektor och whiteboard eller skrivblock.

Särskilt för detta projekt

Vi använder surfplattor (till exempel iPads) eller smartphones att fotografera med. Jag har även kameror för utlåning.

Jerker Andersson

Årskurs

Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Fotografi

Tema

Kropp och identitet, Berättande

Relaterade skolämnen

Bild, Samhällskunskap

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Västra Götalandsregionen, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg, Region Örebro län, Region Östergötland, Region Skåne, Region Värmland

Hemort:

Konstnären har sin bas i Västra Götalandsregionen, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

7700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →