PROJEKT

Fotoworkshop: Vad är ett porträtt?

Gör en djupdykning i symboler, vinklar och kontraster – vi porträtterar varandra!

Beskrivning

Vad är ett porträtt, och hur skulle ditt se ut? I Fotoworkshop: Vad är ett porträtt? får deltagarna fotografera porträtt av varandra och öva på att gestalta sig själva och sina klasskamrater. Ett porträtt behöver inte bestå av ett tydligt identifierbart ansikte – det kan också fokusera på en detalj eller symbol som berättar något viktigt.

Vi övar oss på att skapa olika effekter med hjälp av vinklar, perspektiv och ljus. Under projektet studerar och analyserar vi också normer, könsroller och känslor, hur människan framställs i medier och hur symboler och bilder i den offentliga miljön påverkar oss. Hur kan man läsa bilder utifrån begrepp som genus och identitet? Syftet är att stimulera till diskussioner och att vidga vårt sätt att tänka kring hur olika personer framställs i fotografi – på så vis lär vi oss samtidigt om fördomar, jämlikhet och representation.

Målsättning

Eleverna får genom övningar stärka sitt eget bildberättande och lära sig mer om hur ett porträtt kan se ut. De får lära sig om fotografiska tekniker och metoder, och de blir under projektets gång mer medvetna om hur bilder vi ser påverkar oss, och får därigenom verktyg för att analysera de bilder som omger dem.

Tillvägagångssätt

Jag presenterar mig själv och berättar om fotografiets historia, om kameran som verktyg och fotografiet som språk. Jag visar också eleverna en genomgång med porträtt ur fotohistorien, som vi använder som inspiration – det kan vara bilder av fotografer som Cindy Sherman, Malick Sidibé, Esko Männikkö eller Rineke Dijkstra.

Vi övar på att ta olika sorters porträtt av varandra och arbetar med fotografiska metoder som ljus och kontrast. Eleverna får upptäcka nya perspektiv, fotovinklar och typer av format och undersöka vad begreppet porträtt innebär.

Som avslutning tittar vi på varandras bilder, lyssnar och diskuterar tillsammans. Vi kommer in på frågor om hur man kan tolka bilder, och vilka normer och konventioner som omger tolkningarna – hur porträtteras män och kvinnor, vad för slags människor är det vi oftast ser avporträtterade?

Lokalbehov och teknik

Normalstort klassrum med projektor och whiteboard eller skrivblock.

Särskilt för detta projekt

Vi använder surfplattor (till exempel iPads) eller smartphones att fotografera med. Jag har även kameror för utlåning.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema