Framtidskunskap

Region Skåne

Målsättning

Eleverna utmanas i att föreställa sig en fiktiv framtid. Att låta fantasin leda dom in i lusten till ett konstnärligt gestaltande med tydlig förankring i objekt som är funktionella, vardagliga, nödvändiga. Vad detta kan vara, är en del av frågeställningen vi arbetar med. Vad är värdefullt? Vad behöver vi i vår vardag. Frågor som vi kopplar till vår materiella samtid. Vi lyfter frågor om vår konsumtionskultur och berör frågor om konsumtion och produktion. Eleverna får lära sig grunder i keramiskt hantverk så som hantering av lera, olika tekniker att forma leran och hur en kan arbeta med keramika dekortekniker så som underglasyrfärger, glasyr. Vi pratar om lera och keramik som material och bränning. 

Beskrivning

I den kreativa processen arbetar vi på temat “framtidskunskap” som handlar om att föreställa sig en alternativ verklighet i vilken vi av olika orsaker behöver skapa våra egna nödvändiga föremål för att klara av att leva. Vi funderar tillsammans under arbetets gång på vad ett sådant scenario skulle innebära och hur det skulle kunna uppstå. Temat berör även frågan om produktion idag och hur vi förhåller oss till konsumtion. 

Tillvägagångssätt

Upplägg: Eleverna får lyssna till en berättelse om ett fiktivt framtidsscenario som förklarar och motiverar det nödvändiga och livsavgörande med det vi kommer att skapa. Berättelsen gör också nedslag i den keramiska historien och inkluderar viss baskunskap för att arbeta med lera och keramik. Var och en får arbeta med ett individuellt skapande i lera

Lokalbehov

Klassrum med bord och stolar, tillgång till vatten i rummet eller i närheten.
Om skolan är belägen utanför Malmö med närområde behövs en keramisk ugn på skolan.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Om skolan har önskemål om att projektet ska resultera i ett permanent verk kan detta diskuteras och beroende på antalet klasser kan detta inkluderas och beräknas. 
Ersättning för resor utanför Malmö tillkommer.

Konstnär
Karin Auran Frankenstein
Konstnärscentrum Syd
Årskurs
Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie
Typ av aktivitet
Konstworkshop lång (180 min)
Konstform
-
Skolämne
Hem- och konsumentkunskap, Slöjd, Svenska, Samhällskunskap
Period
25 augusti, 2020 - 10 maj, 2021
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)Pris
8700 kr exkl moms
7250 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet