Framtidskunskap

Beskrivning

I den kreativa processen arbetar vi på temat “framtidskunskap” som handlar om att föreställa sig en alternativ verklighet i vilken vi av olika orsaker behöver skapa våra egna nödvändiga föremål för att klara av att leva. Vi funderar tillsammans under arbetets gång på vad ett sådant scenario skulle innebära och hur det skulle kunna uppstå. Temat berör även frågan om produktion idag och hur vi förhåller oss till konsumtion. 

Målsättning

Eleverna utmanas i att föreställa sig en fiktiv framtid. Att låta fantasin leda dom in i lusten till ett konstnärligt gestaltande med tydlig förankring i objekt som är funktionella, vardagliga, nödvändiga. Vad detta kan vara, är en del av frågeställningen vi arbetar med. Vad är värdefullt? Vad behöver vi i vår vardag. Frågor som vi kopplar till vår materiella samtid. Vi lyfter frågor om vår konsumtionskultur och berör frågor om konsumtion och produktion. Eleverna får lära sig grunder i keramiskt hantverk så som hantering av lera, olika tekniker att forma leran och hur en kan arbeta med keramika dekortekniker så som underglasyrfärger, glasyr. Vi pratar om lera och keramik som material och bränning. 

Tillvägagångssätt

Upplägg: Eleverna får lyssna till en berättelse om ett fiktivt framtidsscenario som förklarar och motiverar det nödvändiga och livsavgörande med det vi kommer att skapa. Berättelsen gör också nedslag i den keramiska historien och inkluderar viss baskunskap för att arbeta med lera och keramik. Var och en får arbeta med ett individuellt skapande i lera

Lokalbehov och teknik

Klassrum med bord och stolar, tillgång till vatten i rummet eller i närheten.
Om skolan är belägen utanför Malmö med närområde behövs en keramisk ugn på skolan.

Särskilt för detta projekt

Om skolan har önskemål om att projektet ska resultera i ett permanent verk kan detta diskuteras och beroende på antalet klasser kan detta inkluderas och beräknas. 
Ersättning för resor utanför Malmö tillkommer.

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Lera

Tema

Relaterade skolämnen

Hem- och konsumentkunskap, Slöjd, Svenska, Samhällskunskap

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Skåne

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Skåne, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →