Fula Fiskar och främmande fåglar – en grundkurs i kollage

Beskrivning

Vi kommer till ert klassrum med en grundkurs i collageteknik. Vi berättar och visar exempel på hur man kan arbeta med collage och sedan får barnen själva prova på att klippa och klistra och skapa. Med oss har vi djur- och naturbilder som barnen får använda; klippa sönder och kombinera på nya sätt, för att skapa sina egna fantasifulla djurarter. Om ni redan har arbetat med Sveriges vanligaste fåglar i undervisningen får ni en chans att knyta an till detta, genom att barnen kan hitta på och skriva ned roliga och praktiska fakta om djuret de skapat. Det blir många goda skratt när man får höra vad djuren heter och äter. Eleverna arbetar två och två och det blir på så sätt en övning i att samarbeta, och när de ska skriva sina påhittade fakta om sitt fantasidjur får de öva på att skriva. För de barn som inte kommit så långt med skrivandet räcker det med några ord och i andra fall har det blivit hela historier, där vi även har fått ta del av djurens fritidssysselsättningar och fiender.

Målsättning

Vår workshop främjar läs- och skrivförståelse samtidigt som den ger barnen nya sätt att se och tolka bilder. Aktiviteten har en bilddel och en skrivdel.

Bilderna vi använder kommer från naturböcker. Det väcks många frågor kring djur, natur, geografiska platser och deras klimat. Vi pratar om återbruk och hållbarhet.

Collage är en teknik som är rolig och spontan samtidigt som den är ett praktiskt verktyg att använda i många olika ämnen. Eleven övar motoriken genom att klippa och klistra.

Vi har tidigare erfarenhet av att genomföra denna aktivitet inom särskolan och i klasser för nyanlända.

Tillvägagångssätt

Vi kommer till ert klassrum och börjar med att prata om tekniken collage och visa bilder om hur man genomför uppgiften.

Barnen delas in i par och skapar sina fantasidjur genom att klippa och klistra.

De skriver sedan "fakta" om sina djur.

Vi går igenom, visar och läser upp allas bidrag som avslutning.

Efter att vi har varit i klassen kan man på skolan ordna en utställning och skriva vidare på sina texter. Ett förslag är att skriva rent texterna på dator och översätta dem till ett annat språk.

Lokalbehov och teknik

- Vi kommer till ert klassrum. Det behöver finnas en projektor eller smartboard i klassrummet.
- Ni har blyertspennor, saxar och limstift.
- Vi har med oss allt annat material.

Särskilt för detta projekt

- En pedagog/personal från skolan måste finnas med i klassrummet men i övrigt ansvarar vi för innehåll och material.
- Vi vill att ni har delat in eleverna i fungerande grupper innan vi kommer.

Årskurs

Förskola, Åk 1-3

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Kollage

Tema

,

Relaterade skolämnen

Bild, Svenska, Biologi, Svenska som andraspråk, Geografi

Tillgänglighet

Rullstol, Handikapptoalett, Nära till kollektivtrafik

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Skåne

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Skåne, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →