PROJEKT

Fula Fiskar och främmande fåglar – en grundkurs i kollage

Vi lär oss om collageteknik och skapar våra egna fantasifulla djur.

Beskrivning

Klipp, klistra, skapa! Vi lär oss om collageteknik och skapar våra egna fantasifulla djur.

Klipp, klistra och kombinera för att skapa nya, fantasifulla djurarter! I projektet Fula fiskar får eleverna en grundkurs i kollageteknik där vi utgår från bilder på djur och natur. Kollage är en teknik som är rolig och spontan – vi berättar och visar exempel på hur man kan arbeta med tekniken och uppnå oväntade resultat. Sedan får eleverna själva prova på att klippa, klistra och skapa.

Blir det en ko med lejonman, en katt med grodben eller en orm med åtta ögonpar? Vilka djur har ännu inte sett dagens ljus? Vilka fritidssysselsättningar och fiender kan de nya djuren tänkas ha? Eleverna arbetar två och två med att skapa sina djur i kollageteknik och sedan formulera sig i text om sina djur – en kreativ samarbetsövning.

Målsättning

Projektet främjar läs- och skrivförståelse samtidigt som det ger eleverna tillgång till nya sätt att se och tolka bilder. Med utgångspunkt i bilderna vi använder i projektet – som kommer från naturböcker – får vi också tillfälle att prata kring frågor om djur, natur, geografiska platser, klimat, återbruk och hållbarhet. Eleverna får öva på motorik genom att klippa och klistra, och samarbetsförmåga genom att skapa sina alster tillsammans med en annan elev.

Tillvägagångssätt

Vi presenterar oss själva och berättar om vårt konstnärskap och vad som inspirerar oss.

Vi berättar om kollagetekniken och visar bilder på hur man genomför uppgiften som eleverna sedan ska få.

Eleverna delas in i par och får skapa egna fantasidjur genom att klippa och klistra ur material som vi har tagit med oss. De får tillsammans också hitta på och skriva “fakta” om djuren: var bor de någonstans, vad äter de, vad har de för fiender eller fritidssysselsättningar?

Som avslutning går vi igenom, visar och läser upp fakta om allas djur. Om intresse finns kan skolan, efter att vi varit hos klassen, ordna en utställning på skolan där man skriver rent texterna på dator.

Lokalbehov och teknik

Normalstort klassrum med projektor eller smartboard.

Särskilt för detta projekt

Vi vill gärna att ni har delat in eleverna i fungerande grupper innan vi kommer.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema