”Fula Fiskar och främmande fåglar” – en grundkurs i collage

Region Skåne

Målsättning

Vår workshop främjar läs- och skrivförståelse samtidigt som den ger barnen nya sätt att se och tolka bilder. Aktiviteten har en bilddel och en skrivdel.

Bilderna vi använder kommer från naturböcker. Det väcks många frågor kring djur, natur, geografiska platser och deras klimat. Vi pratar om återbruk och hållbarhet.

Collage är en teknik som är rolig och spontan samtidigt som den är ett praktiskt verktyg att använda i många olika ämnen. Eleven övar motoriken genom att klippa och klistra.

Vi har tidigare erfarenhet av att genomföra denna aktivitet inom särskolan och i klasser för nyanlända.

Beskrivning

Vi kommer till ert klassrum med en grundkurs i collageteknik. Vi berättar och visar exempel på hur man kan arbeta med collage och sedan får barnen själva prova på att klippa och klistra och skapa.
Med oss har vi djur- och naturbilder som barnen får använda; klippa sönder och kombinera på nya sätt, för att skapa sina egna fantasifulla djurarter.
Om ni redan har arbetat med Sveriges vanligaste fåglar i undervisningen får ni en chans att knyta an till detta, genom att barnen kan hitta på och skriva ned roliga och praktiska fakta om djuret de skapat. Det blir många goda skratt när man får höra vad djuren heter och äter.
Eleverna arbetar två och två och det blir på så sätt en övning i att samarbeta, och när de ska skriva sina påhittade fakta om sitt fantasidjur får de öva på att skriva.
För de barn som inte kommit så långt med skrivandet räcker det med några ord och i andra fall har det blivit hela historier, där vi även har fått ta del av djurens fritidssysselsättningar och fiender.

Tillvägagångssätt

Vi kommer till ert klassrum och börjar med att prata om tekniken collage och visa bilder om hur man genomför uppgiften.
Barnen delas in i par och skapar sina fantasidjur genom att klippa och klistra.
De skriver sedan "fakta" om sina djur.
Vi går igenom, visar och läser upp allas bidrag som avslutning.
Vi brukar ha en rast mitt i när det passar er.

Efter att vi har varit i klassen kan man på skolan ordna en utställning och skriva vidare på sina texter. Ett förslag är att skriva rent texterna på dator och översätta dem till ett annat språk.

Lokalbehov

Vi kommer till ert klassrum. Det behöver finnas en projektor eller smartboard i klassrummet.
Ni har blyertspennor, saxar och limstift.
Vi har med oss allt annat material.

Bra att tänka på/förberedelser/material

En pedagog/personal från skolan måste finnas med i klassrummet men i övrigt ansvarar vi för innehåll och material.
Vi vill att ni har delat in eleverna i fungerande grupper innan vi kommer.

Konstnär
MuralCentralen - Björn Carnemalm och Ingrid Sandsborg
Konstnärscentrum Syd
Årskurs
Förskola, Åk 1-3
Typ av aktivitet
Konstworkshop kort (120 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Svenska, Biologi, Svenska som andraspråk, Geografi
Period
11 mars, 2020 - 01 maj, 2022
Tillgänglighet
Rullstol, Handikapptoalett, Nära till kollektivtrafik
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
8450 kr exkl moms
7000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet