FULT och SNYGGT

Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Stockholm, Region Skåne

Målsättning

Vad är fult och vad är snyggt?

Målsättningen med denna aktivitet är att ifrågasätta vad som är snyggt och vad som är fult. Vi granskar bilder från förr med ögon av idag.

Vi tittar på vad som anses som vara snyggt respektive fult utifrån subjektiva, objektiva, kulturella och det historiska perspektiv. För att förstå att vår uppfattning är en konstruktion.

Vi kommer att använda oss av ord och bilder. Efter min övning vill jag att eleverna ska reflektera och ta med sig »fult och snyggt« i sin vardag.

Beskrivning

Inför mitt besök ska eleverna välja ut och ta med en bild de tycker »snygg« och en bild de tycker är »ful«. De får inte visa sina valda bilder för någon annan.

Workshopen vill ge eleverna möjlighet att ta med sig »fult och snyggt« i sin vardag och se saker med sina egna ögon. Våra verktyg är historien, språket, kulturer, matematik, religionen, textning (för hand) och bild. Genom att leta, teckna, fotografera och skriva undersöker vi »fult och snyggt«.

Eleverna ska ifrågasätta »fult och snyggt« och försöka dissekera begreppen. Hur uppstår snyggt? Vad menas med fult? Kan något var fult och snyggt samtidigt?

Syftet är att bli medvetna om hur vi kategoriserar vår omvärld och dess ting samt bli mer uppmärksamma på hur saker och ting faktiskt ser ut.

Vi kommer in på ämnen som kvinnligt, manligt, Pythagoras sats, Gyllene snittet, naturen, Aristoteles, matematik, kulturer, tycke & smak, svenska språket, känslor, konsthistoria, typsnitt, färger, manéer, miljö och former med mera.

Tillvägagångssätt

Eleverna kommer att:

1. Gemensamt samla på ord som står för fult/snyggt. Vi reflekterar över de valda orden i våra två listor (helklass).

2. KLASSEN DELAS IN I GRUPPER och blir tilldelade ett av nedan område, inom vilket de ska undersöka orden från listorna.
SVENSKA AKADEMIENS ORDBÖCKER: Gruppen ska ta reda på definitionen av respektive ord.
INTERVJUER: Gruppen ska skriva frågor för att intervjua personer på skolan, om fult och snyggt.
BIBLIOTEKET: Grupperna ska forska vidare och söka mer om fult och snyggt i litteratur om: Religion, Kultur och historia, Naturvetenskap och matematik samt Sociala medier/internet/googling.

3. Samtal om vad eleverna hittat (helklass).

4. Vi tar fram bilderna som eleverna valt i förväg. Elevens »snygga« bild ska hen teckna av med en »ful« färg och den »fula« bilden ska hen teckna av med en »snygg« färg.

5. Eleverna gör ett collage av bilderna och orden i grupp eller var och en för sig, beroende på vädret.

Lokalbehov

Klassrum med whiteboard
Bibliotek (helst)

Bra att tänka på/förberedelser/material

Eleverna ska inför mitt besök på egen hand välja en bild de tycker snygg och en bild de tycker är ful. De får inte visa sina valda bilder för någon annan.

De ska också ta med en färg som de tycker är snygg respektive ful.

Dator eller mobil för att göra steg 2.

Konstnär
Lilian Bäckman
Illustratörcentrum
Årskurs
Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Förskola
Typ av aktivitet
Konstworkshop (180 min)
Konstform
Konst/Bild/Form, Litteratur/Berättande/Skrivande
Skolämne
Svenska, Bild, Samhällskunskap, Historia, Religionskunskap, Matematik
Period
22 augusti - 18 juni, 2020
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass
Prissättning
9450 kr exl. moms
8000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift