GEMENSAMMA 
RUM – Konstnärlig idé och gestaltning

Beskrivning

Under ledning av konstnären ges din klass en unik möjlighet att arbeta fram ett gemensamt nytt konstverk till er skola. Eleverna får hjälp att analysera rummet och fundera ut förslag på hur platsen kan förbättras och förstärkas och på så sätt ges de en möjlighet att närma sig demokratifrågor och frågor kring konstens plats i samhället. Fokus ligger på praktiskt arbete med det konstnärliga materialet, gemensamt arbete och diskussion.

Projektet inleds med en inspirerande konstvandring. Tillsammans upptäcker vi några exempel från Uppsalas offentliga konst, där vi gemensamt tittar på och diskuterar olika verk, dess innehåll och gestaltning. Samtalet och elevernas tankar och åsikter får stå i fokus.

På en första inspirationsträff på skolan diskuterar vi valt tema, plats och teknik för konstverket. Alla elever får, inom ramen för det utvalda temat, diskutera form och innehåll i den gemensamma gestaltningen. Vi tar utgångspunkt i elevernas egna intressen och idéer. Därefter delas eleverna in i grupper och får arbeta med skisser.

Utvalda teman kan med fördel knytas till aktuella skolarbeten inom t ex naturkunskap, historia, geografi, matematik eller samhällskunskap. Exempel på teman kan vara demokratifrågor, geografiska platser, historiska föremål, klimat och miljö eller evolution.

Teknik och material kan vara till exempel väggmålning, mosaik, trä- eller keramikrelief, textil applikation eller skulptur av återbruksmaterial.

Bildexempel från projekt genomfört på Gluntens Montessoriskola i Uppsala, åk 4-9, VT-20: väggmålningar med tema Havet, Rymden, Djungeln, Färg och form, Demokrati samt Under jorden. Även textila applikationer och tittskåp gjorda av deltagare (10-15 år) på Designlabbet i Uppsala 2016-18.

Målsättning

Hur upplever du din skolmiljö och vad skulle du vilja förändra? Finns det rum för dig och dina kompisar? Vem bestämmer över våra gemensamma och offentliga rum? I projektet får eleverna reflektera kring dessa frågor och sedan gemensamt skapa ett eget konstverk till skolan eller klassrummet.

Tillvägagångssätt

Träff 1: Inspirationsträff om tema och guidning till offentlig konst 
samt val av plats. Helklass - 3 h inklusive restid.

Träff 2: Skissarbete och planering i halvklass - 2 x 1,5 h

Träff 3: Praktiskt arbete i halvklass på plats i skolan - 2 x 1,5 h

Träff 4: Praktiskt arbete i halvklass på plats i skolan - 2 x 1,5 h

Träff 5: Avslutning, utvärdering och invigning av elevernas konstverk i helklass - 3 h.

Lokalbehov och teknik

Klassrum och bild/slöjdsal
Tillgång till vatten

Särskilt för detta projekt

Förbered gärna eleverna genom samtal kring det offentliga rummet i allmänhet. Klassen får gärna, genom till exempel röstning, välja tema i förväg. Ordinarie lärare och resurser ska vara på plats under alla besök och under hela projektet.

Projektet fungerar bäst om hela upplägget tillåts löpa under en längre period, minst ett par veckor och med en flexibel planering.

Material tillhandahålls av konstnären.

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Produktion lång - 5 tillfällen (5x180 min)

Relaterade skolämnen

Bild, Historia, Samhällskunskap, Biologi, Geografi

Tillgänglighet

Nära till kollektivtrafik

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Uppsala

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Uppsala, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

37700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.