GEMENSAMMA 
RUM – Konstnärlig idé och gestaltning

Region Uppsala

Målsättning

Hur upplever du din skolmiljö och vad skulle du vilja förändra? Finns det rum för dig och dina kompisar? Vem bestämmer över våra gemensamma och offentliga rum? I projektet får eleverna reflektera kring dessa frågor och sedan gemensamt skapa ett eget konstverk till skolan eller klassrummet.

Beskrivning

Under ledning av konstnären ges din klass en unik möjlighet att arbeta fram ett gemensamt nytt konstverk till er skola. Eleverna får hjälp att analysera rummet och fundera ut förslag på hur platsen kan förbättras och förstärkas och på så sätt ges de en möjlighet att närma sig demokratifrågor och frågor kring konstens plats i samhället. Fokus ligger på praktiskt arbete med det konstnärliga materialet, gemensamt arbete och diskussion.

Projektet inleds med en inspirerande konstvandring. Tillsammans upptäcker vi några exempel från Uppsalas offentliga konst, där vi gemensamt tittar på och diskuterar olika verk, dess innehåll och gestaltning. Samtalet och elevernas tankar och åsikter får stå i fokus.

På en första inspirationsträff på skolan diskuterar vi valt tema, plats och teknik för konstverket. Alla elever får, inom ramen för det utvalda temat, diskutera form och innehåll i den gemensamma gestaltningen. Vi tar utgångspunkt i elevernas egna intressen och idéer. Därefter delas eleverna in i grupper och får arbeta med skisser.

Utvalda teman kan med fördel knytas till aktuella skolarbeten inom t ex naturkunskap, historia, geografi, matematik eller samhällskunskap. Exempel på teman kan vara demokratifrågor, geografiska platser, historiska föremål, klimat och miljö eller evolution.

Teknik och material kan vara till exempel väggmålning, mosaik, trä- eller keramikrelief, textil applikation eller skulptur av återbruksmaterial.

Bildexempel från projekt genomfört på Gluntens Montessoriskola i Uppsala, åk 4-9, VT-20: väggmålningar med tema Havet, Rymden, Djungeln, Färg och form, Demokrati samt Under jorden. Även textila applikationer och tittskåp gjorda av deltagare (10-15 år) på Designlabbet i Uppsala 2016-18.

Tillvägagångssätt

Träff 1: Inspirationsträff om tema och guidning till offentlig konst 
samt val av plats. Helklass - 3 h inklusive restid.

Träff 2: Skissarbete och planering i halvklass - 2 x 1,5 h

Träff 3: Praktiskt arbete i halvklass på plats i skolan - 2 x 1,5 h

Träff 4: Praktiskt arbete i halvklass på plats i skolan - 2 x 1,5 h

Träff 5: Avslutning, utvärdering och invigning av elevernas konstverk i helklass - 3 h.

Lokalbehov

Klassrum och bild/slöjdsal
Tillgång till vatten

Bra att tänka på/förberedelser/material

Förbered gärna eleverna genom samtal kring det offentliga rummet i allmänhet. Klassen får gärna, genom till exempel röstning, välja tema i förväg. Ordinarie lärare och resurser ska vara på plats under alla besök och under hela projektet.

Projektet fungerar bäst om hela upplägget tillåts löpa under en längre period, minst ett par veckor och med en flexibel planering.

Material tillhandahålls av konstnären.

Konstnär
Henny Linn Kjellberg
Konstnärscentrum Öst
Årskurs
Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie
Typ av aktivitet
Produktion lång - 5 tillfällen (5x180 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Historia, Samhällskunskap, Biologi, Geografi
Period
01 september, 2021 - 31 maj, 2022
Tillgänglighet
Nära till kollektivtrafik
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)Pris
37700 kr exkl moms
36250 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet