Göra kläder från fiber till plagg

Beskrivning

Vi går igenom det mödosamma och lustfyllda arbetet att tillverka ett klädesplagg från start till slut. Med start i tillverkningen av materialet, enklare mönsterkonstruktion och sedan sömnad. De får övergripande praktisk och teoretisk insikt i de resurser som krävs för textil och klädproduktion med fokus på hur de själva kan skapa.

Målsättning

Eleverna får kunskaper om textila material och klädtillverkning samt insikten att de själva kan skapa egna kreationer från scratch!

Tillvägagångssätt

Varje tillfälle inleds med en presentation där jag går igenom dagens aktivitet och eventuellt en kortare faktagenomgång kring ämnet. Vi kommer bland annat att fokusera på: Det textila materialet. Vi målar egna mönster, testar enkla tryckmetoder och använder lappteknik och applikation för att skapa ett eget textilt-materiel, fantasin sätter gränsen!

Kroppen. Vi undersöker med enkla metoder hur man kan rita ett eget plagg som passar på den egna kroppens former.

Sömnad. Vi syr ihop våra klädesplagg.

Detaljer. Vi tillverkar egna knappar, snoddar och andra detaljer som vi vill ha på plagget.

Lokalbehov och teknik

En sal med tillgång till vatten, oömma arbetsytor, penslar, byttor för färg och vatten, symaskiner och en del sytillbehör. Slöjdsal.

Särskilt för detta projekt

För att alla elever ska ta sej från "fiber till plagg" kommer gruppen att utgå från mina förberedda förslag och uppgiften anpassas efter kunskapsnivå.

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Produktion lång - 5 tillfällen (5x180 min)

Konstnärlig metod och material

Textil

Tema

Handens kunskap

Relaterade skolämnen

Slöjd, Samhällskunskap

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Västra Götalandsregionen

Hemort:

Konstnären har sin bas i Västra Götalandsregionen, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

37700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.