GRAFFITIMÅLERI.

Region Skåne

Målsättning

Graffiti är ett ord som kan väcka en hel del funderingar, men väldigt få vet vad det är egentligen, var det kommer ifrån och vad målsättningen är. I denna workshop så fokuserar vi på samarbetet och att göra ett stort måleri tillsammans under ganska kort tid. Det blir dels en teknikövning, men även att test att förstora måleriskt dina tankar och skisser i relation till dina klasskamrater. Just inom bildkonsten så skolas man redan som litet barn att alltid göra själv. Inom musik och dans är det dock en självklarhet att göra tillsammans. Det är således en måleripraktiskt samverkans övning. Även om alla utgår från en egen tanke så kan man bli förvånad över att allt ändå hänger ihop.

Beskrivning

Kan man skapa ett eget utrymme tillsammans? Vi kan testa. Graffitimåleriet är utvecklat av barn i åldrarna 9-14 år. De var barn som levde i områden som ingen brydde sig om varför de själv hittade på ett sätt att måla för att de skulle trivas bättre i sin stad. Det är vad måleriet syftar till från början och det gäller än idag. Att testa måleri med sprayburk kan överraska. Det är nämligen ganska lätt. Tekniken medför att du snabbt kan ändra något du inte tyckte funka. Det är samtidigt svårt för det är så öppet och möjligheterna är så många. Det finns inga regler för hur Graffitimåleri ska se ut men tanken är att man försöker finna ett nytt sätt att utrycka sig på tillsammans med andra. Graffitimåleri kan man se, liksom med all konstnärlig aktivitet, ett sätt att kommunicera på, där alla teman är tillåtna och det spelar ingen roll vad du har för bakgrund.

Tillvägagångssätt

En vägg eller en yta ses ut om minst 25kvm på en klass med 30 elever. Det roligaste kanske är just en befintlig vägg. Gruppen samlas och får en genomgång i tekniken, säkerheten och uppgiften. De får också information om graffitimåleriets historia och internationella spridning till att idag etablerat sig som världens största konst-ism alla kategorier. Det kan variera lite från skola till skola, grupp till grupp, men eleverna får även en uppgift att jobba efter parallellt med det grundläggande samarbetsmåleriet. Info- 30min. Måleri- 2H. Sammanfattning/Städ- 30min. Det kommer även vara möjligt att skära ut och använda s schabloner och spraymallar.

Lokalbehov

- Vägg yta.
- Alternativet är skivor som monterats ordentligt.
- Lokal med god ventilation men helst utomhus.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Det är viktigt att läraren pratar med mig innan kursen. Eleverna kommer använda sprayfärg och mattknivar, så det är en del information om säkerhet och skydd som är viktig. Läraren skall själv vara på plats när workshopen äger rum. Gärna aktivt deltagande.

Konstnär
Pärra Von Andreasson
Konstnärscentrum Syd
Årskurs
Åk 7-9
Typ av aktivitet
Konstworkshop lång (180 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild
Period
02 juli, 2022 - 02 juli, 2022
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
9450 kr exkl moms
8000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet