GRAFFITIMÅLERI.

Beskrivning

Kan man skapa ett eget utrymme tillsammans? Vi kan testa. Graffitimåleriet är utvecklat av barn i åldrarna 9-14 år. De var barn som levde i områden som ingen brydde sig om varför de själv hittade på ett sätt att måla för att de skulle trivas bättre i sin stad. Det är vad måleriet syftar till från början och det gäller än idag. Att testa måleri med sprayburk kan överraska. Det är nämligen ganska lätt. Tekniken medför att du snabbt kan ändra något du inte tyckte funka. Det är samtidigt svårt för det är så öppet och möjligheterna är så många. Det finns inga regler för hur Graffitimåleri ska se ut men tanken är att man försöker finna ett nytt sätt att utrycka sig på tillsammans med andra. Graffitimåleri kan man se, liksom med all konstnärlig aktivitet, ett sätt att kommunicera på, där alla teman är tillåtna och det spelar ingen roll vad du har för bakgrund.

Målsättning

Graffiti är ett ord som kan väcka en hel del funderingar, men väldigt få vet vad det är egentligen, var det kommer ifrån och vad målsättningen är. I denna workshop så fokuserar vi på samarbetet och att göra ett stort måleri tillsammans under ganska kort tid. Det blir dels en teknikövning, men även att test att förstora måleriskt dina tankar och skisser i relation till dina klasskamrater. Just inom bildkonsten så skolas man redan som litet barn att alltid göra själv. Inom musik och dans är det dock en självklarhet att göra tillsammans. Det är således en måleripraktiskt samverkans övning. Även om alla utgår från en egen tanke så kan man bli förvånad över att allt ändå hänger ihop.

Tillvägagångssätt

En vägg eller en yta ses ut om minst 25kvm på en klass med 30 elever. Det roligaste kanske är just en befintlig vägg. Gruppen samlas och får en genomgång i tekniken, säkerheten och uppgiften. De får också information om graffitimåleriets historia och internationella spridning till att idag etablerat sig som världens största konst-ism alla kategorier. Det kan variera lite från skola till skola, grupp till grupp, men eleverna får även en uppgift att jobba efter parallellt med det grundläggande samarbetsmåleriet. Info- 30min. Måleri- 2H. Sammanfattning/Städ- 30min. Det kommer även vara möjligt att skära ut och använda s schabloner och spraymallar.

Lokalbehov och teknik

- Vägg yta.
- Alternativet är skivor som monterats ordentligt.
- Lokal med god ventilation men helst utomhus.

Särskilt för detta projekt

Det är viktigt att läraren pratar med mig innan kursen. Eleverna kommer använda sprayfärg och mattknivar, så det är en del information om säkerhet och skydd som är viktig. Läraren skall själv vara på plats när workshopen äger rum. Gärna aktivt deltagande.

Årskurs

Åk 7-9

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Relaterade skolämnen

Bild

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Skåne

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Skåne, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →