Grönsakstryck

Region Skåne

Målsättning

Vi vill att eleverna ska bli uppmärksamma på de resurser som vanligtvis slängs och kasseras, och vad vi kan göra med material som anses vara skräp. Eleverna får även arbeta med processen att skapa mönster, bygga upp en bild, även text går att utveckla i denna teknik.

Beskrivning

Grönsakstryck handlar om att använda grönsaker som annars skulle ha slängts, och att ge eleverna en inblick i det matsvinn som pågår. Workshoppen innehåller form och komposition, samt att hantera en kniv för att skära ut de former, bokstäver m.m som eleven vill uttrycka.

Alla våra workshops innehåller återbruk och hållbarhet som övergripande tema.

Tillvägagångssätt

- Vi börjar med en presentation av oss i Trådverket, samt berättar kort vad vi ska göra
- Bildvisning, där vi fördjupar temat och kan svara på frågor och funderingar
- Praktisk genomgång av arbetet, samt genomgång av att hantera kniv
- Eleverna arbetar med upgiften, vi hjälper löpande och svarar på frågor
- Uppsamling och städning
- Avslutning och utvärdering

Lokalbehov

Bra att tänka på/förberedelser/material

Alla elever ska vara bekväma med att använda kniv, och alla föräldrar ska informeras om att deras barn kommer att hantera kniv. Vi tillhandahåller vassa barnknivar.

Konstnär
Trådverket - Ylva och Elisabet Frick
Konsthantverkscentrum
Årskurs
Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Fritidshem
Typ av aktivitet
Konstkarta kort (120 min)
Konstform
Slöjd/Hantverk/Design, Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Slöjd, Samhällskunskap, Hem- och konsumentkunskap, Biologi
Period
16 augusti, 2021 - 14 juni, 2022
Tillgänglighet
Rullstol, Handikapptoalett, Nära till kollektivtrafik
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)Pris
7700 kr exkl moms
6250 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet