Hållbar Street Art

Med hjälp av omgivningens resurser skapar vi upplevelser, rumslighet och objekt!

Med hjälp av omgivningens resurser skapar vi upplevelser, rumslighet och objekt!

Beskrivning

När anses ett material vara förbrukat? Vilka platser i vår närhet känns intressanta att utsmycka? I projektet Hållbar Street Art jobbar vi tillsammans genom offentlig gestaltning i skolans lokala miljö. Vi “återbrukar” material för att gemensamt skapa en skulptur eller installation på någon plats som vi normalt sett kanske inte tänker så mycket på, men som känns värd att uppmärksamma.

Här undersöker vi hur vi kan ta tillvara på resurser som betraktas som förbrukade, och vi lär oss se potentialen i de olika material vi har runtomkring oss. Eleverna inspireras till att på nya sätt upptäcka det vi ofta tar för givet. Alla får skapa sitt individuella verk av materialet som samlas in, vilket sedan blir ett bidrag till ett större gemensamt verk. Fokus under projektet ligger på att jobba tillsammans och skapa någonting gemensamt.

Målsättning

Eleverna får lära sig att tänka hållbart i en skapande process. De får möjlighet att reflektera över vad som betraktas som värdefullt, onödigt, fint, fult och så vidare. Vidare diskuterar vi frågor som rör konsumtion, produktion och vår konsumtionskultur. Vi berör även begreppet offentlig konst, mer specifikt “street art” och “guerilla-konst”, samt diskuterar och ger exempel på vad det kan vara och hur det kan påverka oss i vår omgivning.

Tillvägagångssätt

Vi håller en kort presentation där vi berättar om oss själva och vårt konstnärskap. Vi initierar ett samtal med eleverna som berör hållbarhet, närmiljö och vad hållbar street art kan betyda.

Tillsammans går vi sedan ut och tittar på, pratar om och samlar in skräp eller annat material som ofta anses mindre värdefullt. Vi uppmärksammar olika platser i närmiljön som verkar intressanta att utsmycka.

Eleverna får skapa varsitt bidrag till en gemensam skulptur eller installation. Arbetet bygger på ett flöde där de olika övningarna hakar i varandra och skapar förståelse för hur ett processinriktat arbete kan se ut.

Vi avslutar med att tillsammans reflektera över det vi har varit med om under projektet och hur det gemensamma arbetet har gått.

Lokalbehov och teknik

Klassrum med ett större bord där eleverna kan jobba tillsammans. Någon typ av förvaringsutrymme är också önskvärt, eftersom projektet sträcker sig över flera tillfällen.

Särskilt för detta projekt

Vi utformar gärna projektet i dialog med skolan, ifall skolan för närvarande arbetar med ett specifikt tema. Vi genomför projektet både inomhus och utomhus. Eleverna bör ha oömma kläder efter väder.

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9, Fritidshem

Typ av aktivitet

Produktion kort - 3 tillfällen (3x180 min)

Konstnärlig metod och material

Streetart, Grupprocess, Offentlig konst

Tema

Hållbarhet och återbruk, Demokrati och samhälle

Relaterade skolämnen

Slöjd, Bild, Samhällskunskap, Geografi, Biologi

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

25450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →