HÅLLBAR STREET ART

Region Stockholm

Målsättning

Målet med våra workshops är att lära eleverna tänka hållbart i en skapande process. Det gör vi genom att ta tillvara på olika material som betraktas som förbrukade och lära oss se potentialen i dessa. Vi utgår från vår närmiljö och undersöker vad som betraktas som värdefullt, onödigt, fint, fult, etc. Vidare diskuterar vi frågor kring konsumtion, produktion och vår konsumtionskultur. Vi berör även begreppet offentlig konst, mer specifikt "street art" och "guerilla-konst", samt diskuterar vad det kan vara och hur den kan påverka oss och vår omgivning. Handen blir sedan vårt kommunikationsverktyg i skapandet.

Beskrivning

I workshopen HÅLLBAR STREET ART jobbar vi med orden hållbarhet, återbruk och närmiljö. Vårt fokus ligger på att jobba tillsammans genom offentlig gestaltning i skolans lokala miljö. Genom att “återbruka” skapar vi gemensamt en skulptur eller installation.

Projektets syfte är att undersöka hur vi kan ta tillvara på resurser som betraktas som förbrukade och lära oss se potentialen i de olika material vi har runt omkring oss. Eleverna inspireras till att på nya sätt upptäcka det som vi ofta tar för givet. Genom närstudier uppmärksammar vi vår omgivning från nya vinklar och försöker ge materialen och vår direkta närmiljö respekten den är värd, och kanske hitta några för eleverna helt nya användningsområden. Med hjälp av omgivningens resurser skapar vi upplevelser, rumslighet och objekt. Fokus ligger på att jobba tillsammans och skapa någon gemensamt.

Vi kommer under projektets gång dokumentera arbetet med bilder.

Tillvägagångssätt

Inledningsvis gör vi en kort muntlig presentation av oss och vårt konstnärskap. Vi initierar ett samtal med eleverna som berör hållbarhet, närmiljö och vad ordet "Hållbar street art" kan betyda. Tillsammans går vi sedan och tittar, pratar om och samlar in skräp eller material som ofta anses mindre värdefullt. Vi uppmärksammar olika platser som verkar intressanta att utsmycka.

Utifrån temat får eleverna därefter skapa varsitt bidrag till en gemensam skulptur eller installation som vi sedan tillsammans hjälps åt att montera på den plats vi valt ut. Workshopen bygger på ett flöde där de olika övningarna hakar i varandra och skapar förståelse för hur ett processinriktat arbete kan se ut. Vi avslutar med att tillsammans reflektera över det vi ser och hur det gemensamma arbetet har gått.

Vi utformar gärna workshopen i dialog med skolan. Kanske finns önskemål om ett specifikt tema eller fördjupning kring ett särskilt material? Workshopens innehåll anpassar vi utifrån aktuell årskurs.

Lokalbehov

Vi kommer att tillbringa tid både inomhus och utomhus. Inomhus behöver vi tillgång till ett större bord där eleverna kan jobba tillsammans. Det är även önskvärt om det finns saxar, papper, pennor och lim. Andra verktyg tar vi med oss. Önskvärt är även någon form av förvaringsutrymme under projektets gång.

Med tanke på covid-19 är vi flexibla med var vi håller våra workshops. Det går att hålla en workshop helt och hållet utomhus, om det skulle behövas.

Bra att tänka på/förberedelser/material

• Eleven ska ha oömma kläder under workshopen och när vi är utomhus gäller kläder efter väder.
• En pedagog ska vara närvarande under hela workshopen.
• Vi mailar ut mer specifik information i god tid innan workshopen, så att skolan hinner förbereda eleverna innan vi kommer.
• Materialkostnad kan komma att läggas på utöver ordinarie kurskostnad, beroende på vad som finns hos er. I sådant fall köper vi in material. Överblivet material behåller ni självklart efter kursens slut.

Konstnär
Tuva Widén & Emelie Liljebäck
Konsthantverkscentrum
Årskurs
Åk 4-6, Åk 7-9, Fritidshem
Typ av aktivitet
Produktion kort - 3 tillfällen (3x180 min)
Konstform
Slöjd/Hantverk/Design, Konst/Bild/Form
Skolämne
Slöjd, Bild, Samhällskunskap, Geografi, Biologi
Period
01 september, 2022 - 09 juni, 2022
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
25450 kr exkl moms
24000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet