PROJEKT

Hållbar Street Art

Med hjälp av omgivningens resurser skapar vi upplevelser, rumslighet och objekt!

Beskrivning

När anses ett material vara förbrukat? Vilka platser i vår närhet känns intressanta att utsmycka? I projektet Hållbar Street Art jobbar vi tillsammans genom offentlig gestaltning i skolans lokala miljö. Vi “återbrukar” material för att gemensamt skapa en skulptur eller installation på någon plats som vi normalt sett kanske inte tänker så mycket på, men som känns värd att uppmärksamma.

Här undersöker vi hur vi kan ta tillvara på resurser som betraktas som förbrukade, och vi lär oss se potentialen i de olika material vi har runtomkring oss. Eleverna inspireras till att på nya sätt upptäcka det vi ofta tar för givet. Alla får skapa sitt individuella verk av materialet som samlas in, vilket sedan blir ett bidrag till ett större gemensamt verk. Fokus under projektet ligger på att jobba tillsammans och skapa någonting gemensamt.

Målsättning

Eleverna får lära sig att tänka hållbart i en skapande process. De får möjlighet att reflektera över vad som betraktas som värdefullt, onödigt, fint, fult och så vidare. Vidare diskuterar vi frågor som rör konsumtion, produktion och vår konsumtionskultur. Vi berör även begreppet offentlig konst, mer specifikt “street art” och “guerilla-konst”, samt diskuterar och ger exempel på vad det kan vara och hur det kan påverka oss i vår omgivning.

Tillvägagångssätt

Vi håller en kort presentation där vi berättar om oss själva och vårt konstnärskap. Vi initierar ett samtal med eleverna som berör hållbarhet, närmiljö och vad hållbar street art kan betyda.

Tillsammans går vi sedan ut och tittar på, pratar om och samlar in skräp eller annat material som ofta anses mindre värdefullt. Vi uppmärksammar olika platser i närmiljön som verkar intressanta att utsmycka.

Eleverna får skapa varsitt bidrag till en gemensam skulptur eller installation. Arbetet bygger på ett flöde där de olika övningarna hakar i varandra och skapar förståelse för hur ett processinriktat arbete kan se ut.

Vi avslutar med att tillsammans reflektera över det vi har varit med om under projektet och hur det gemensamma arbetet har gått.

Lokalbehov och teknik

Klassrum med ett större bord där eleverna kan jobba tillsammans. Någon typ av förvaringsutrymme är också önskvärt, eftersom projektet sträcker sig över flera tillfällen.

Särskilt för detta projekt

Vi utformar gärna projektet i dialog med skolan, ifall skolan för närvarande arbetar med ett specifikt tema. Vi genomför projektet både inomhus och utomhus. Eleverna bör ha oömma kläder efter väder.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema