HÄR

Region Uppsala

Målsättning

Att göra barnen uppmärksamma och intresserade av nutidskonst och visa dem några olika sätt att arbeta på för att uttrycka sig. Att visa eleverna olika exempel på nutidskonst där konstnären leker med text och med bokstäver på olika sätt.
Att introducera olika sätt för barnen att arbeta med bokstäver med anpassning till ålder på barnen i den aktuella elevgruppen.

Beskrivning

Vi pratar om hur man kan "börja" arbeta med en bild, hur man kommer på idéer och gestaltar dem. Om de har svårt att arbeta utifrån ingenting så kan en tanke vara att de får fundera på vad som händer i deras huvuden när de har tråkigt.
Finns det något där som de kan använda till att skapa någon form av bild?
Finns det något i vardagen de kan fånga upp och gestalta i all sin enkelhet?
Att arbeta med bokstäver som bilder är ett sätt. Börja med initialerna. Integrera dem i en egen bildvärld och sedan även ord, se på bilderna och betydelsen av bilderna som inkluderar text. Blir bilden annorlunda? Hur tolkar man bilder med text i?
Lek med bokstäver ensamma eller i grupp som ett ord eller en hel mening. Att använda sig av andra språk kan skapa en spänning då man skapar en liten spärr för betraktaren, och kan leda till intressanta diskussioner kring uppfattning, missuppfattning och hur vi använder oss av språket idag.
Integrera bokstäver och ord i en teckning, en målning eller ett foto.

Tillvägagångssätt

Eleverna ska få titta på bilder på konst som innehåller bokstäver eller text på olika sätt och vi diskuterar vad detta gör med bilderna, blir de mer intressanta eller tvärtom?
Hur skulle barnen själva vilja gestalta en känsla eller en tanke med bild? Efter en stund ska de få jobba med sina egna bilder.
För de yngre barnen låter jag dem välja en bokstav som vi sedan illustrerar och jobbar med på olika sätt.
Jag tänker mig enkelt material som akvarellfärg och gamla tidningar där vi kan klippa ut bokstäver för att sen blanda de olika materialen med varandra.

Lokalbehov

* internet uppkoppling och en skärm för projicering av bilder

Bra att tänka på/förberedelser/material

Vi behöver enkelt material i form av papper, blyertspennor, tidningar, lim och akvarellfärg eller vanlig vattenfärg.

Konstnär
Jessica Faiss
Konstnärscentrum Öst
Årskurs
Förskola, Åk 1-3
Typ av aktivitet
Konstworkshop kort (120 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Engelska, Svenska, Svenska som andraspråk, Bild
Period
04 oktober, 2021 - 17 juni, 2022
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
8450 kr exkl moms
7000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet