Här

Beskrivning

Vi pratar om hur man kan "börja" arbeta med en bild, hur man kommer på idéer och gestaltar dem. Om de har svårt att arbeta utifrån ingenting så kan en tanke vara att de får fundera på vad som händer i deras huvuden när de har tråkigt. Finns det något där som de kan använda till att skapa någon form av bild? Finns det något i vardagen de kan fånga upp och gestalta i all sin enkelhet? Att arbeta med bokstäver som bilder är ett sätt. Börja med initialerna. Integrera dem i en egen bildvärld och sedan även ord, se på bilderna och betydelsen av bilderna som inkluderar text. Blir bilden annorlunda? Hur tolkar man bilder med text i? Lek med bokstäver ensamma eller i grupp som ett ord eller en hel mening. Att använda sig av andra språk kan skapa en spänning då man skapar en liten spärr för betraktaren, och kan leda till intressanta diskussioner kring uppfattning, missuppfattning och hur vi använder oss av språket idag. Integrera bokstäver och ord i en teckning, en målning eller ett foto.

Målsättning

Att göra barnen uppmärksamma och intresserade av nutidskonst och visa dem några olika sätt att arbeta på för att uttrycka sig. Att visa eleverna olika exempel på nutidskonst där konstnären leker med text och med bokstäver på olika sätt. Att introducera olika sätt för barnen att arbeta med bokstäver med anpassning till ålder på barnen i den aktuella elevgruppen.

Tillvägagångssätt

Eleverna ska få titta på bilder på konst som innehåller bokstäver eller text på olika sätt och vi diskuterar vad detta gör med bilderna, blir de mer intressanta eller tvärtom?

Hur skulle barnen själva vilja gestalta en känsla eller en tanke med bild? Efter en stund ska de få jobba med sina egna bilder.

För de yngre barnen låter jag dem välja en bokstav som vi sedan illustrerar och jobbar med på olika sätt.

Jag tänker mig enkelt material som akvarellfärg och gamla tidningar där vi kan klippa ut bokstäver för att sen blanda de olika materialen med varandra.

Lokalbehov och teknik

Internetppkoppling och en skärm för projicering av bilder

Särskilt för detta projekt

Vi behöver enkelt material i form av papper, blyertspennor, tidningar, lim och akvarellfärg eller vanlig vattenfärg.

Jessica Faiss

Årskurs

Förskola, Åk 1-3

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Måleri

Tema

Relaterade skolämnen

Engelska, Svenska, Svenska som andraspråk, Bild

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Uppsala

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Uppsala, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →