Hela universum är du – en workshop om Barnkonventionen

Beskrivning

Här lär sig barnen om Barnkonventionen som nu är lag vilket både är förenligt med kursplanen och ytterst de Globala målen.

Målsättning

Målsättningen med den här workshopen är att barnen får kunskaper om det viktigaste i Barnkonventionen. De blir uppmuntrade till att uttrycka sig både i text och bild. Det viktigaste är att de förstår vad det innebär att de har rättigheter och att de lär sig om demokrati samtidigt som de har kul med den estetiska lärprocessen.

Tillvägagångssätt

Vi går tillsammans igenom Barnkonventionens grundläggande principer i dialogform. Vi pratar om vad barnen känner till om varje princip och hur de kan använda sig av dessa punkter i sitt dagliga liv. Vi pratar också konkret om vart man kan vända sig om man behöver hjälp.

I andra delen får de uttrycka sig via en kombination av text och bild.

Slutligen får barnen skapa egna personliga bilder med hjälp av konstnärliga tekniker.

Innan vi avslutar får varje barn med sig informationsmaterial och kontaktuppgifter till organisationer som hjälper barn som har det svårt och lärarna får tips på hur de kan arbeta vidare med temat i skolan.

Lokalbehov och teknik

- Klassrum eller bildsal med bord och stolar för alla deltagare och ett par bord för material.
- Tillgång till vatten.
- Stor whiteboardtavla.

Särskilt för detta projekt

Skolan har blyertspennor, färgpennor och vatten. Jag tar med papper, färg med mera.

Cecilia Meyer

Årskurs

Åk 4-6

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Illustration, Idébaserat

Tema

,

Relaterade skolämnen

Bild, Samhällskunskap

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Örebro län

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Örebro län, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.