Hela universum är du – en workshop om Barnkonventionen

Region Örebro län

Målsättning

Målsättningen med den här workshopen är att barnen får kunskaper om det viktigaste i Barnkonventionen. De blir uppmuntrade till att uttrycka sig både i text och bild. Det viktigaste är att de förstår vad det innebär att de har rättigheter och att de lär sig om demokrati samtidigt som de har kul med den estetiska lärprocessen.

Beskrivning

Här lär sig barnen om Barnkonventionen som nu är lag vilket både är förenligt med kursplanen och ytterst de Globala målen.

Tillvägagångssätt

DEMOKRATIWORKSHOPEN DELAS UPP I TRE DELAR:
1. Vi går tillsammans igenom Barnkonventionens grundläggande principer i dialogform. Vi pratar om vad barnen känner till om varje princip och hur de kan använda sig av dessa punkter i sitt dagliga liv. Vi pratar också konkret om vart man kan vända sig om man behöver hjälp.
2. I andra delen får de uttrycka sig via en kombination av text och bild.
3. Slutligen får barnen skapa egna personliga bilder med hjälp av konstnärliga tekniker.

Innan vi avslutar får varje barn med sig informationsmaterial och kontaktuppgifter till organisationer som hjälper barn som har det svårt och lärarna får tips på hur de kan arbeta vidare med temat i skolan.

Lokalbehov

Klassrum eller bildsal med bord och stolar för alla deltagare och ett par bord för material. Tillgång till vatten. Stor whiteboardtavla.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Skolan har blyertspennor, färgpennor och vatten.
Jag tar med papper, färg med mera.

Konstnär
Cecilia Meyer
Konstnärscentrum Mitt
Årskurs
Åk 4-6
Typ av aktivitet
Konstworkshop kort (120 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Samhällskunskap
Period
01 mars, 2021 - 30 juni, 2022
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
8450 kr exkl moms
7000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet