Hemliga djur – kreativ workshop

Beskrivning

En workshop som utgår från mina bilderböcker ”En hemlig katt” och ”Nappresan”. Om du hade ett hemligt djur, hur skulle det se ut?

Målsättning

Eleverna övar sin kreativa förmåga i bildberättande. De lär sig också göra pop up-figurer genom att rita, måla, klippa och klistra.

Tillvägagångssätt

Vi läser någon av böckerna, hittar på och skapar egna hemliga fantasidjur. Vi ritar och målar, klipper ut djuren och monterar dem som pop-up-figurer.

Lokalbehov och teknik

Särskilt för detta projekt

Material: Vitt papper, färgat papper, pennor, penslar och färg. Saxar och limstift. Gärna också collagematerial som tex gamla tidningar eller tapeter.

Årskurs

Förskola, Fritidshem, Åk 1-3

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Relaterade skolämnen

Bild, Svenska

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm

Pris

7700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.