How are you ? Who are you?

Vi gör selfies – i lera!

Vi gör selfies – i lera!

Beskrivning

Vem är du? Hur mår du? Hur vill du framställa dig själv? Många unga tar bilder, inte minst selfies, upp till 50 gånger per dag. Ofta per ren automatik. I How are you? Who are you? stannar vi till vid fenomenet selfie, men låter det möta ett klassiskt konstnärligt material: lera. Genom att skapa våra självporträtt i lera, som är ett formbart, lugnande och möjliggörande material, och verkligen stanna upp framför våra egna ansikten i spegeln får vi fundera på oss själva och hur vi vill framställa oss. Kanske får vi syn på något annat i oss själva som vi inte tidigare lagt märke till?
Vi tittar också på exempel på självporträtt från både konsthistorien och samtiden. Vi ses vid två tillfällen, ett där vi skapar i leran och ett där vi målar våra selfies. Tillsammans blir porträtten ett kollektivt verk, som fästs på speglar och kan monteras på skolan.

Målsättning

Målet är att gestalta ett självporträtt i lera. Lära känna materialet och möjligheten att göra ett eget avtryck. Eleverna studerar sitt eget ansikte i en spegel och överför intrycken till den tredimensionella leran. Det kan resultera i närstudier av ansiktet men också idéer om vilka vi vill vara, som en sorts masker vi ikläder oss. Vi provar och diskuterar bildkultur och identitetsprocesser, i relation till samtid och exempel i konsthistorien. Eleverna utforskar och undersöker glappet mellan teknik, material och självbild. En fördjupning och förståelse av processerna kring identitet och självporträtt.

Tillvägagångssätt

Första träffen
- Föreläsning med exempel på självporträtt från dåtid och samtid i konsthistorien och nu verksamma konstnärer eller influencers. Vi funderar kring frågor om hur vi framstället oss själva och hur det påverkar hur vi mår.
- Eleverna får göra sina selfies i lera. Jag tar med mig dem och bränner dem sedan i min ateljé.

Andra träffen
- Eleverna får tillbaka sina selfies och målar dem i akrylfärg. Därefter monteras de på spegelglas.
- Efter avslutad träff hängs porträtten upp på en lämplig plats i skolan som bestämts på förhand.

Lokalbehov och teknik

- Klassrum med bord och stolar.
- Projektor.
- Plats i skolan där de färdiga verken hängs upp.

Särskilt för detta projekt

Varje klass får fundera på hur deras självporträtt/selfies ska presenteras. I samråd med skolan monteras porträtten på spegelglas på skolan. Sedan får skolan hänga upp dem på lämplig plats tillsammans med vaktmästare.

Moa Lönn

Årskurs

Åk 1-3, Åk 4-6

Typ av aktivitet

Produktion kort - 3 tillfällen (3x180 min)

Konstnärlig metod och material

Lera, Kropp, Idébaserat, Installation, Digitalt

Tema

Relaterade skolämnen

Bild, Historia, Samhällskunskap, Slöjd, Svenska

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Skåne

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Skåne, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

25450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.