Hur gör man en faktabilderbok?

Beskrivning

Tillsammans med ett bildspel berättar jag hur en bilderbok blir till. Beskriver processen från ide till färdig bok. Jag ger tips på vad man bör tänka på och berättar hur det går till om/när man bli antagen av ett förlag, för långt ifrån alla texter man skriver blir utgivna. Många vill jobba med det de tycker allra bäst om att göra och jag berättar hur det är att vara frilansande inom kulturområdet med de för- och nackdelar det medför.
Jag har också med och visar originalbilder ur mina böcker.

Målsättning

På mina besök i skolor och förskolor vill jag förmedla hur det är att arbeta med ett kreativt yrke och berätta om både för- och nackdelarna då det är väldigt mycket jobb som inte alltid syns. Jag berättar hur jag gör när jag skapar och hoppas därigenom kunna inspirera andra till att våga satsa på sina drömmar.

Tillvägagångssätt

Jag inleder med att berätta om mig och mitt jobb.

Visar bildspel och pratar om hur jag gör när jag skriver/illustrerar en bok.

Vi skapar en karaktär ihop. Jag ritar på tavlan och eleverna får bestämma hur karaktären ser ut, egenskaper och vad den tycker om att göra osv.

Därefter får eleverna skriva en egen berättelse om karaktären vi skapat. *

Jag visar hur jag gör när jag illustrerar från skiss till renritad bild via ljusbord.

Eleverna får göra en illustration till sin text och jobba på samma sätt: skissa - renrita - färglägga

Lokalbehov och teknik

- Oöm lokal, gärna bildsal med bord och stolar.
- Tillgång till vatten.
- Tillgång till dator med projektor för visning av bildspel.

Särskilt för detta projekt

- Jag ser helst att lärare är med under workshopen och att jag blir informerad om det finns elever med särskilda behov.
- Reseersättning kan tillkomma.
- På besök i förskola/lågstadiet är det samma upplägg som ovan, men istället för att eleverna skriver egna texter, skapar vi en gemensam berättelse som de sen får göra illustrationer till.

Jessica Lindholm

Årskurs

Förskola, Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Illustration

Tema

Relaterade skolämnen

Bild, Svenska

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Västra Götalandsregionen

Hemort:

Konstnären har sin bas i Västra Götalandsregionen, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →