Intryck – avtryck – uttryck

Region Uppsala

Målsättning

I den här workshopen ges eleverna möjlighet att med lera som material utforska, upptäcka och reflektera kring sin närmiljö.

Beskrivning

I workshopen får barnen gemensamt undersöka sin närmaste omgivning ur både ett mikro- och ett makroperspektiv och göra en ”konstnärlig inventering” av miljön kring skolan. De får bekanta sig med lera som material. Tillsammans med klassen väljer vi ett tema, tex olika växter, byggmaterial eller till och med skräp.

Vi pratar om vad som är viktigt i vår närmiljö och utforskar tillsammans vårt gemensamma offentliga rum genom att först göra avtryck i lera av detaljer i omgivningen och sedan göra en egen konstnärlig gestaltning i liten skala av avtrycken.

Leran bränns och det färdiga verket levereras till skolan efter avslutad workshop.

Bilder från workshop med åk 4-6 i Knivsta kommun 2017.

Tillvägagångssätt

Tema kan väljas i förväg av klasslärare, eller vara mer öppet. Först får eleverna en introduktion till uppgiften (15 - 20 minuter), sedan är vi ute, samlar material och gör ett eller flera avtryck i små lerplattor. Utevistelsen kan kombineras med rast. Tillbaka i klassrummet reflekterar vi gemensamt kring vad vi funnit / gjort avtryck av (15 - 20 min). Efter avslutad workshop bränns föremålen och elverna kan, om de vill, måla dem i efterhand. De färdiga plattorna kan fungera som en utsmyckning i klassrummet eller tas med hem.

Lokalbehov

Klassrum med tillgång till vatten, skolgård.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Vi använder stengodslera. Allt material och eventuella verktyg tillhandahålls med av konstnären. Ordinarie personal och eventuella resurspersoner ska vara närvarande under hela workshopen.

Konstnär
Henny Linn Kjellberg
Konstnärscentrum Öst
Årskurs
Åk 1-3, Fritidshem
Typ av aktivitet
Konstworkshop kort (120 min)
Konstform
Slöjd/Hantverk/Design, Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Slöjd, Samhällskunskap, Biologi
Period
01 september, 2021 - 31 maj, 2022
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)Pris
7700 kr exkl moms
6250 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet