Intryck – avtryck – uttryck

Beskrivning

I workshopen får barnen gemensamt undersöka sin närmaste omgivning ur både ett mikro- och ett makroperspektiv och göra en ”konstnärlig inventering” av miljön kring skolan. De får bekanta sig med lera som material. Tillsammans med klassen väljer vi ett tema, tex olika växter, byggmaterial eller till och med skräp.

Vi pratar om vad som är viktigt i vår närmiljö och utforskar tillsammans vårt gemensamma offentliga rum genom att först göra avtryck i lera av detaljer i omgivningen och sedan göra en egen konstnärlig gestaltning i liten skala av avtrycken.

Leran bränns och det färdiga verket levereras till skolan efter avslutad workshop.

Bilder från workshop med åk 4-6 i Knivsta kommun 2017.

Målsättning

I den här workshopen ges eleverna möjlighet att med lera som material utforska, upptäcka och reflektera kring sin närmiljö.

Tillvägagångssätt

Tema kan väljas i förväg av klasslärare, eller vara mer öppet. Först får eleverna en introduktion till uppgiften (15 - 20 minuter), sedan är vi ute, samlar material och gör ett eller flera avtryck i små lerplattor. Utevistelsen kan kombineras med rast. Tillbaka i klassrummet reflekterar vi gemensamt kring vad vi funnit / gjort avtryck av (15 - 20 min). Efter avslutad workshop bränns föremålen och elverna kan, om de vill, måla dem i efterhand. De färdiga plattorna kan fungera som en utsmyckning i klassrummet eller tas med hem.

Lokalbehov och teknik

Klassrum med tillgång till vatten, skolgård.

Särskilt för detta projekt

Vi använder stengodslera. Allt material och eventuella verktyg tillhandahålls med av konstnären. Ordinarie personal och eventuella resurspersoner ska vara närvarande under hela workshopen.

Årskurs

Åk 1-3, Fritidshem

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Relaterade skolämnen

Bild, Slöjd, Samhällskunskap, Biologi

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Uppsala

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Uppsala, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

7700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.