Jag skapar mig själv/Det här är jag

Beskrivning

Målsättning

Genom att arbeta fysiskt och involvera hela kroppen i ett självporträtt ges eleverna möjlighet dels att arbeta storskaligt, vilket ofta är befriande, dels att få syn på sig själv. I slutet av workshopen sätts allas bilder upp, samlade eller utspridda i klassrummet, eller ute i skolans lokaler, och då synliggörs eleven just som individ, men också som en del av det kollektiv, som den ständigt är en del av i skolan.

Tillvägagångssätt

Jag börjar workshopen med en kort presentation av mitt eget konstnärskap. Därefter tittar vi tillsammans på några välkända konstnärer och konstverk som leder oss in i konstens värld. Dessa två moment beräknas ta 30 minuter. Sen röjer vi i klassrummet i kombination med en kort rast. Den tid som då beräknas återstå för elevernas eget arbete är drygt 120 minuter.

Lokalbehov och teknik

Det som behövs är dels en projektor för att visa en Power-point-presentation. Då behöver eleverna sitta ner för att lyssna i lugn och ro, antingen på stolar eller direkt på golvet, eller både och.
Efter min presentation kommer jag att ge instruktioner till elevernas egen arbetsuppgift. Därefter röjer vi undan tillräckligt så att det finns plats för eleverna att arbeta med sina bilder direkt på golvet.

Särskilt för detta projekt

Clara Hedborg

Årskurs

Åk 1-3, Åk 4-6

Typ av aktivitet

Relaterade skolämnen

Biologi, Bild

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala

Pris

2950 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.