Jag skapar mig själv/Det här är jag

Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala

Målsättning

Genom att arbeta fysiskt och involvera hela kroppen i ett självporträtt ges eleverna möjlighet dels att arbeta storskaligt, vilket ofta är befriande, dels att få syn på sig själv. I slutet av workshopen sätts allas bilder upp, samlade eller utspridda i klassrummet, eller ute i skolans lokaler, och då synliggörs eleven just som individ, men också som en del av det kollektiv, som den ständigt är en del av i skolan.

Beskrivning

Tillvägagångssätt

Jag börjar workshopen med en kort presentation av mitt eget konstnärskap. Därefter tittar vi tillsammans på några välkända konstnärer och konstverk som leder oss in i konstens värld. Dessa två moment beräknas ta 30 minuter. Sen röjer vi i klassrummet i kombination med en kort rast. Den tid som då beräknas återstå för elevernas eget arbete är drygt 120 minuter.

Lokalbehov

Det som behövs är dels en projektor för att visa en Power-point-presentation. Då behöver eleverna sitta ner för att lyssna i lugn och ro, antingen på stolar eller direkt på golvet, eller både och.
Efter min presentation kommer jag att ge instruktioner till elevernas egen arbetsuppgift. Därefter röjer vi undan tillräckligt så att det finns plats för eleverna att arbeta med sina bilder direkt på golvet.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Konstnär
Clara Hedborg
Konstnärscentrum Öst
Årskurs
Åk 1-3, Åk 4-6
Typ av aktivitet
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Biologi, Bild
Period
30 juni, 2022 - 30 juni, 2022
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
2950 kr exkl moms
1500 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet