Jordkonst

Region Stockholm

Målsättning

Kursen ska bidra till att lyfta fram respekten för och fördjupa kontakten med naturen som omger
oss. Den ska inspirera till att på nya sätt upptäcka det som vi ofta tar för givet.
I naturen är ingenting slumpmässigt. Genom att nära studera och uppmärksamma naturen från nya
vinklar försöker vi ge materialen och omgivningarna den respekt de är värda och kanske hitta några
för dem helt nya användningsområden. Med hjälp av naturens materialresurser skapar vi
upplevelser, rumslighet och bilder i och genom naturen.

Beskrivning

Med hjälp av ett en inramning och ett konstnärligt angreppssätt ska kursen väcka lust och ge
deltagarna möjlighet att betrakta sin omgivning på nya sätt.
Vad finns i naturen? Hur är naturen som formgivare? Vad kan naturen lära oss? Vilka resurser
erbjuder naturen? Vad är förgänglighet? Genom att leta svar på frågor som dessa och med hjälp av
naturen som lånat materialförråd, som inspirationskälla och som källa till kunskap undersöker och
fördjupar vi utan att göra ingrepp, människans relation till naturen.

Tillvägagångssätt

Vi kommer att arbeta med och låna naturens resurser, utifrån vad platsen har att erbjuda. Inspireras
av och smycka den givna platsen på ett respektfullt sätt. Färdiga verk fotodokumenteras för
möjlighet till framtida utställning, fortsatt arbete och som minne. Vi kommer arbeta i mindre
grupper. Vi utformar gärna kursens innehåll vidare i dialog med skolan. Till exempel för att inom
ramen för kursen uppmärksamma ett specifikt tema eller arbeta fördjupande kring ett särskilt
material. Kursens innehåll anpassas för de olika åldersgrupperna.

Lokalbehov

Plats nära skolan, gärna grönområde. Förslag på plats kommer från oss eller från skolan.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Konstnär
Anna Fernell och Agnes Larsson
Konsthantverkscentrum
Årskurs
Åk 4-6, Åk 7-9
Typ av aktivitet
Konstworkshop lång (180 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Slöjd, Bild
Period
18 oktober, 2021 - 31 maj, 2022
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)Pris
8700 kr exkl moms
7250 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet