Jordkonst

Beskrivning

Med hjälp av ett en inramning och ett konstnärligt angreppssätt ska kursen väcka lust och ge deltagarna möjlighet att betrakta sin omgivning på nya sätt. Vad finns i naturen? Hur är naturen som formgivare? Vad kan naturen lära oss? Vilka resurser erbjuder naturen? Vad är förgänglighet? Genom att leta svar på frågor som dessa och med hjälp av naturen som lånat materialförråd, som inspirationskälla och som källa till kunskap undersöker och fördjupar vi utan att göra ingrepp, människans relation till naturen.

Målsättning

Kursen ska bidra till att lyfta fram respekten för och fördjupa kontakten med naturen som omger oss. Den ska inspirera till att på nya sätt upptäcka det som vi ofta tar för givet. I naturen är ingenting slumpmässigt. Genom att nära studera och uppmärksamma naturen från nya vinklar försöker vi ge materialen och omgivningarna den respekt de är värda och kanske hitta några för dem helt nya användningsområden. Med hjälp av naturens materialresurser skapar vi upplevelser, rumslighet och bilder i och genom naturen.

Tillvägagångssätt

Vi kommer att arbeta med och låna naturens resurser, utifrån vad platsen har att erbjuda. Inspireras av och smycka den givna platsen på ett respektfullt sätt.

Färdiga verk fotodokumenteras för möjlighet till framtida utställning, fortsatt arbete och som minne.

Vi kommer arbeta i mindre grupper. Vi utformar gärna kursens innehåll vidare i dialog med skolan. Till exempel för att inom ramen för kursen uppmärksamma ett specifikt tema eller arbeta fördjupande kring ett särskilt material. Kursens innehåll anpassas för de olika åldersgrupperna.

Lokalbehov och teknik

Plats nära skolan, gärna grönområde. Förslag på plats kommer från oss eller från skolan.

Särskilt för detta projekt

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Installation, Idébaserat

Tema

Relaterade skolämnen

Slöjd, Bild

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.