Kameralöst fotografi

Region Stockholm

Målsättning

Grundtanken med alla mina workshops är att människor, särskilt barn, tar till sig kunskap bättre i en aktiv process än genom att bara informeras. Via kroppen och känslorna blir inlärningen mer lustfylld och djupgående. När barn får släppa loss sin kreativitet och är fria att experimentera, göra misstag, hitta nya sätt att tänka och göra saker på, lägger de grunden för den typ av kreativt tänkande och problemlösande som senare i livet kan resultera i viktiga uppfinningar och upptäckter.

Mitt mål med den här workshopen är att förändra synen på vad ett fotografi är samt öka förståelsen vad ett fotografi kan vara. Sedan är såklart alltid mitt mål att öka kreativiteten och experimentlustan när det gäller kravlöst skapande.

Beskrivning

Att arbeta med fotogram är ett intressant, kreativt och fritt sätt att arbeta med fotografi som knyter an till metoder man använt långt tillbaka i fotohistorien.

Syftet med med mina workshops är att med konst, kultur och kreativitet som verktyg ge barnen olika sätt att uttrycka sig på och nya världar att upptäcka, utan krav på prestation. All forskning visar på att genom att stimuleras kreativt så främjas också hjärnans utveckling och därmed också all annan inlärning. Det kanske viktigaste för deras emotionella utveckling är att vi höjer deras självkänsla och får dem att känna sig uppskattade när vi värdesätter och uppmuntrar deras kreativitet och på så vis skapar en trygg bas av självförtroende.

Tillvägagångssätt

I workshopen arbetar vi med ljuskänsligt papper som vi applicerar föremål på. På pappret bildas då avtryck av de föremålen man använt. På det här sättet kan vi bygga upp bilder och bildvärldar av olika föremål och material. För att bevara de ljuskänsliga bilderna scannar vi av dem och skriver ut för att sedan sätta ihop till ett kompendium som eleverna får ta med sig hem.

Jag kommer även att gå igenom lite kring vad ett fotografi är, hur det blir till och hur man skapade de första fotografierna.

Lokalbehov

*Vi kommer att behöva tillgång till ett rum med dörr och en strömkälla i nära anslutning till arbetsplatsen som går att göra helt mörkt. Det kan till exempel vara ett förråd.
* ett stort arbetsbord med stolar där alla medverkande får plats.
* Om det finns möjlighet så vore tillgång till en eller flera skanners bra i annat fall har jag med mig minst en.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Konstnär
Jennifer Bergsten
Konstnärscentrum Öst
Årskurs
Åk 1-3, Åk 4-6
Typ av aktivitet
Konstworkshop kort (120 min)
Konstform
Foto, Konst/Bild/Form
Skolämne
Kemi, Bild
Period
11 maj, 2020 - 31 december, 2021
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
8450 kr exkl moms
7000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet