Kan kläderna säga något om en person?

Västra Götalandsregionen

Målsättning

Kan kläderna säga något om en person? Detta funderar eleverna kring i denna workshop där vi övar oss i kritiskt tänkande, blir medvetna om blicken och hur den faktiskt påverkar vad vi ser, tror och tänker. Eleverna får insikt i hur klädernas utseende tolkats och använts på olika sätt genom historien och fram till idag.

Beskrivning

För många är det otroligt viktigt vilka kläder man bär. Men varför är det så? Kan kläderna berätta någon om personen som har dem på sej? Ofta tror vi det och ganska ofta stämmer det. En polis har blå uniform, en läkare bär vit rock och piloten har en mössa med skärm. Men hur ser en bibliotekarie ut? Eller en statsminister? Och vad mer tror vi oss veta om en person enbart utifrån kläderna?
På ett lekfullt sätt närmar vi oss och undersöker frågor kring utseende och identitet med målet att bli medvetna om blicken och dess kraft när vi ser på och möter varandra. Vi lär oss om modets makt genom tiderna och idag och hur ideal och ideer kring kroppen och utseendet förändrats i takt med samhället.

Tillvägagångssätt

Workshopen inleds med en presentation där jag visar bilder och gör nedslag i klädernas och modets historia som identitretsmarkör. Under presentationen ställer jag frågor som fokuserar på att sätta igång tankar och diskussion.
Efter presentationen provar vi olika plagg och funderar på vad de får oss att känna både när vi bär dem och ser dem på någon annan. Vi testar vad som händer när vi bryter mot regler och provar det oväntade.

Lokalbehov

Skolsal med projektor/möjlighet att visa bilder på skärm. Spegel.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Konstnär
Matilda Söderling
Illustratörcentrum
Årskurs
Åk 7-9, Gymnasie
Typ av aktivitet
Konstworkshop kort (120 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Samhällskunskap, Historia, Slöjd
Period
31 januari, 2020 - 31 januari, 2021
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
8450 kr exkl moms
7000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet