Kan kläderna säga något om en person?

Beskrivning

För många är det otroligt viktigt vilka kläder man bär. Men varför är det så? Kan kläderna berätta någon om personen som har dem på sej? Ofta tror vi det och ganska ofta stämmer det. En polis har blå uniform, en läkare bär vit rock och piloten har en mössa med skärm. Men hur ser en bibliotekarie ut? Eller en statsminister? Och vad mer tror vi oss veta om en person enbart utifrån kläderna?
På ett lekfullt sätt närmar vi oss och undersöker frågor kring utseende och identitet med målet att bli medvetna om blicken och dess kraft när vi ser på och möter varandra. Vi lär oss om modets makt genom tiderna och idag och hur ideal och ideer kring kroppen och utseendet förändrats i takt med samhället.

Målsättning

Kan kläderna säga något om en person? Detta funderar eleverna kring i denna workshop där vi övar oss i kritiskt tänkande, blir medvetna om blicken och hur den faktiskt påverkar vad vi ser, tror och tänker. Eleverna får insikt i hur klädernas utseende tolkats och använts på olika sätt genom historien och fram till idag.

Tillvägagångssätt

Workshopen inleds med en presentation där jag visar bilder och gör nedslag i klädernas och modets historia som identitetsmarkör. Under presentationen ställer jag frågor som fokuserar på att sätta igång tankar och diskussion.

Efter presentationen provar vi olika plagg och funderar på vad de får oss att känna både när vi bär dem och ser dem på någon annan. Vi testar vad som händer när vi bryter mot regler och provar det oväntade.

Lokalbehov och teknik

- Skolsal med projektor/möjlighet att visa bilder på skärm.
- Spegel.

Särskilt för detta projekt

Årskurs

Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Textil, Idébaserat

Tema

Relaterade skolämnen

Samhällskunskap, Historia, Slöjd

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Västra Götalandsregionen

Hemort:

Konstnären har sin bas i Västra Götalandsregionen, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →