Workshop på distans – Kollage och risotryck

Beskrivning

RisooPrint – en miljövänlig, experimentell tryck-studio och vi brinner för att låta alla människor uttrycka sig och använda sin kreativitet. Med risografi eller risotryck används inga farliga kemikalier och färgen överförs via en färgtrumma och en "stencil" och sugs in i pappersfibrerna. Detta ger de starka risofärgerna liv och "operfekta" ytor som ger deltagarna möjlighet att skapa egna unika affischer, fanzines, poesi - och faktahäften med mera.

Tillsammans jobbar vi analogt med kollagetekniken; vi klipper, klistrar i olika material och skapar innehåll i flera lager. Varje lager – papper – blir ett tryckoriginal som trycks i en färg ovanpå varandra. Varje "tryckoriginal" scannas in och trycks sedan med riso-maskinens häftiga färger. Vi anpassar teman och tryckprojekt efter önskemål från beställaren, t ex projekt i olika ämnen i enlighet med läroplanen eller skapa fritt och experimentellt inom bild och form. Det går också att använda risotryck i skapande av egna fanzines och häften som stöd i den pedagogiska inlärningen i olika ämnen eller varför inte göra en egen affischutställning? Vi anpassar process och slutprodukt efter önskemål.

Målsättning

I en skapande process behöver vi alla att lära att experimentera och undersöka utan att vara rädd för att göra "fel" eller att något inte ska bli "fint". Kollagetekniken i kombination med risotryck ger en unik möjlighet för eleverna att "släppa kontrollen" och våga leka med sax, lim och olika material. När detta senare trycks i med olika färger på varandra uppstår oväntade effekter och färgblandingar. Denna teknik är mycket flexibel och ett roligt verktyg att vara kreativ kring ett ämne eller tema i skolan eller som en del av bildundervisningen. Det finns också ett mål att göra eleverna medvetna om miljö och hållbara tryckprocesser.

Tillvägagångssätt

Nu går det att beställa vår workshop på distans – "RisooLådan" som inkluderar material, tryck och tydliga instruktioner i både text och via film eller "live". Materialet i lådan är anpassad max 32 elever och varje elev får göra en egen sida till en gemensam fanzine. Det går också att anpassa denna workshop till att göra affischer (A3-format) istället. Ni jobbar själva i klassrummet med kollagetekniken för att skapa tema och innehåll till fanzinen. När eleverna har gjort sina tryckoriginal, lägger ni dem i "RisooLådan" med förbetalt porto och skickar sedan lådan tillbaka till oss. Vi trycker och binder på plats i vår tryckstudio och returnerar sedan de färgglada fanzinen till er. Vi gör en film av själva tryckningen och produktionen som elever och lärare sedan får tillgång till.

Lokalbehov och teknik

Klassrum med utrymme för varje elev att ha en egen sittplats med bord för att göra sina original. Om vi håller i workshopen på plats hos er bör lokalen vara på första plan eller tillgång till hiss eller bärhjälp. Även el behövs.

Särskilt för detta projekt

Till "RisooLådan - workshop på distans" behövs även saxar, limstift och eventuellt pennor. Om vi håller i workshopen på plats hos er tar vi med oss allt nödvändigt material samt risografen för att trycka på plats (se vårt andra skoluppdrag SKAPA MED RISOGRAFI – EXPERIMENTELLT, MILJÖVÄNLIGT TRYCK).

Årskurs

Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie, Fritidshem

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Relaterade skolämnen

Bild, Svenska, Svenska som andraspråk, Samhällskunskap, Religionskunskap, Engelska, Biologi, Historia, Moderna språk, Modersmål - finska som nationellt minoritetsspråk

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Värmland, Västra Götalandsregionen, Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland, Region Östergötland, Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Region Gotland, Region Blekinge, Region Skåne, Region Halland, Region Örebro län, Region Västmanland, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten, Region Norrbotten

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Värmland, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

7700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.