Konsten att se

Region Uppsala, Region Gävleborg, Region Stockholm

Video


Skapa skoluppdrag

Målsättning

Konsten att se handlar om att utmana vaneseendet. Att med små, enkla och billiga medel hitta relationer och nya betydelser i saker och artefakter som är upphittade i vår nära omvärld. I ett samtal med eleverna under en pågående process resonerar vi om tingens form och beskaffenhet och deras ursprunglighet och användningsområde för att tömma dem på dessa betydelser och lägga ihop dem till nya uttryck och betydelser. Det blir en ny komposition. När i processen bestämmer vi oss för att kalla det för konst?

Beskrivning

Projektet tar sitt avstamp i en utställning med titeln "Tingen ser mig" av Yvonne Leff (tillika min fru) och som jag curaterat. Under tjugo års tid har konstnären samlat på ting, artefakter och död natur som alldeles nyligen resulterat i en monumental bordsinstallation beståendes av cirka hundra objekt.

Det omfattande materialet har bearbetats under hand och lagts ihop och komponerats till små skulpturer med nya innebörder. Ett slags tingens hybrider.
Dessa är både sinnrika och finurliga som till exempel när två gamla skridskor försetts med ”vingar” beståendes av koraller upplockade på stranden någonstans i Indien. Dessa byter skepnad och innebörd och blir till ett möte mellan två insekter.

Tillvägagångssätt

En bilddokumentation utgör en introduktion till projektarbetet. Vi kommer att ha med en större låda med objekt, upphittade saker, där vi tillsammans med eleverna söker efter relationer och nya betydelser med fantasi och upptäckariver.

Innan arbetet tar form ombedes eleverna att ta med tre ting som man har eller nyss har hittat. Dessa objekt utgör en grogrund för möjliga hybrider och transformationer. Ett samtal om vaneseende och sakletarens nyfikna blick tar form under arbetets gång.

Lokalbehov

* En någorlunda stor lokal på c:a 15 kvm.
* Ett bord överdraget med rå bomullsväv.

Bra att tänka på/förberedelser/material

En utflykt i grannskapet för att "sakleta" och hitta allehanda ting kan också vara en del av processen.

Konstnär
Nils Olof Hedenskog
Konstnärscentrum Nord Konstnärscentrum Öst
Årskurs
Åk 4-6
Typ av aktivitet
Konstworkshop lång (180 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Historia, Svenska
Period
01 oktober, 2020 - 31 december, 2021
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)Pris
8700 kr exkl moms
7250 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet