Konsten att se

Beskrivning

Projektet tar sitt avstamp i en utställning med titeln "Tingen ser mig" av Yvonne Leff (tillika min fru) och som jag curaterat. Under tjugo års tid har konstnären samlat på ting, artefakter och död natur som alldeles nyligen resulterat i en monumental bordsinstallation beståendes av cirka hundra objekt.

Det omfattande materialet har bearbetats under hand och lagts ihop och komponerats till små skulpturer med nya innebörder. Ett slags tingens hybrider.
Dessa är både sinnrika och finurliga som till exempel när två gamla skridskor försetts med ”vingar” beståendes av koraller upplockade på stranden någonstans i Indien. Dessa byter skepnad och innebörd och blir till ett möte mellan två insekter.

Målsättning

Konsten att se handlar om att utmana vaneseendet. Att med små, enkla och billiga medel hitta relationer och nya betydelser i saker och artefakter som är upphittade i vår nära omvärld. I ett samtal med eleverna under en pågående process resonerar vi om tingens form och beskaffenhet och deras ursprunglighet och användningsområde för att tömma dem på dessa betydelser och lägga ihop dem till nya uttryck och betydelser. Det blir en ny komposition. När i processen bestämmer vi oss för att kalla det för konst?

Tillvägagångssätt

En bilddokumentation utgör en introduktion till projektarbetet.

Vi kommer att ha med en större låda med objekt, upphittade saker, där vi tillsammans med eleverna söker efter relationer och nya betydelser med fantasi och upptäckariver.

Innan arbetet tar form ombedes eleverna att ta med tre ting som man har eller nyss har hittat. Dessa objekt utgör en grogrund för möjliga hybrider och transformationer.

Ett samtal om vaneseende och sakletarens nyfikna blick tar form under arbetets gång.

Lokalbehov och teknik

- En någorlunda stor lokal på c:a 15 kvm.
- Ett bord överdraget med rå bomullsväv.

Särskilt för detta projekt

En utflykt i grannskapet för att "sakleta" och hitta allehanda ting kan också vara en del av processen.

Årskurs

Åk 4-6

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Skulptur

Tema

,

Relaterade skolämnen

Bild, Historia, Svenska

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Uppsala, Region Gävleborg, Region Stockholm

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.