PROJEKT

Kontextkollage. Hur berättar bilder?

Vi gör kontextkollage och lär oss hur man tolkar bilder!

Beskrivning

Vad händer med en bild när den placeras i ett nytt sammanhang? Vi gör kontextkollage och lär oss hur man tolkar bilder!

Vare sig vi märker det eller ej är våra hjärnor oupphörligen upptagna med att tolka och försöka förstå alla de bilder vi möter under en dag. Vi är duktiga på att tolka och förstå bilder – det sker på ett ögonblick. Men ibland behöver vi stanna upp och fundera på varför vi tolkar bilder som vi gör.

Förändras våra tolkningar beroende på i vilket sammanhang vi ser bilderna? Och på vad som finns runtomkring?

I projektet Kontextkollage får eleverna på ett lustfyllt sätt omsätta sin bildtolkningsförmåga i praktiken, och öva på att förmedla vad de vill säga i bild, genom att foga samman bilder och bygga egna kollage. Vi diskuterar kontextens betydelse för vår förståelse av bilder och arbetar med att klippa och klistra och arrangera bilder utifrån olika känslostämningar eller teman, till exempel Demokrati, Klimat, Gränser, Vänskap eller Konflikt. Projektets tematik kan med fördel anpassas efter ett av skolan valt ämne.

Målsättning

Under projektet får eleverna diskutera och öva på att uttrycka i ord hur de tolkar och förstår bilder. Genom att formulera sig kring hur man tolkar en bild får de också möjlighet att utmana sina egna tankar och idéer om bilder, vad man ser i dem och varför. Eleverna kommer att få arbeta kreativt med att sätta samman bilder ur olika sammanhang för att skapa ny mening med bilderna i kollage, och öva på att uttrycka olika känslor eller tematiker med hjälp av sitt konstnärliga skapande.

Tillvägagångssätt

Vi inleder med en diskussion i helklass om kontextens betydelse för hur vi tolkar och förstår bilder. Jag visar bilder, både mina egna och andras, för att ge inspiration och exempel på hur man kan arbeta med bilder i olika sammanhang och kollage.

För att främja diskussion och möjligheten för alla elever att formulera sig kring sina tolkningar delas klassen sedan in i par. De får titta på cirka 50 utskrivna fotografier i olika format – allt från välkända bilder till okända fotografier, i färg eller svartvitt.

Först får eleverna pröva att lägga bilder bredvid varandra för att på så vis gestalta ett valt tema eller en frågeställning. Vad händer när en bild hamnar bredvid en annan? Vad berättar bilderna ihop? Vad händer om vi byter ut en bild eller flyttar runt dem?

Därefter får eleverna skapa ett eller flera kollage med hjälp av dels bilderna som de redan arbetat med, dels annat material, från exempelvis magasin eller böcker. Genom att klippa och klistra och para ihop olika element skapar de egna kollage.

I slutet av arbetet får eleverna fotografera ett av kollagen som man sedan presenterar för klassen.

Lokalbehov och teknik

Klassrum med projektor eller större skärm att visa bilder på samt möjlighet att koppla in dator med HDMI. A3- eller A2-papper.

Särskilt för detta projekt

Klassen får gärna samla på sig gamla tidningar och magasin eller utgallrade illustrerade böcker innan projektet för att senare använda som material när vi arbetar med kollagen

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema