PROJEKT

Kronan på verket

Vi reflekterar kring symbolspråk och hur vi formar en krona med våra egna symboler.

Beskrivning

Vad tror ni att den som är kung tycker om att göra? Kan drottningen klippa med sax eller har hon någon som gör det åt henne? Vi pratar om värdet av att kunna göra saker själv och att bestämma hur vi ska göra när det blir fel eller annorlunda mot hur vi tänkt oss. När är det bra att få hjälp och när är det skönt att kunna göra själv?

I det här projektet funderar vi tillsammans kring objekt som finns i vår närhet och bestämmer vilka vi vill använda i vår egen krona och varför. Vi reflekterar kring symbolspråk och hur man kan förenkla former så att de blir tydliga och samtidigt behåller sitt innehåll. Jag ger exempel och barnen bygger vidare. För att hitta våra personliga symboler tar vi utgångspunkt i något som är bekant och som kan agera språngbräda till en fördjupning. Vi formar en krona i ståltråd där vi adderar våra symboler.

Målsättning

I det här projektet får eleverna känna sig kapabla att utforska vad som är värdefullt för dem. Vi tittar på värdeskapande former och för samtal om vad som är betydelsefullt för individen. Projektet belyser vikten av den egna processen. Eleverna introduceras till idéer om symbolspråk som ett sätt att kommunicera med omvärlden, i mönster och smycken. Att arbeta med händerna samtidigt som samtal pågår blir en möjlighet att röra sig bort från ”rätt och fel”, inspireras av varandra och gå in i ett kollektivt skapande.

Tillvägagångssätt

Under 10 min visar jag några inspirerande bilder från Ashanti-kulturen, Ghana, där jag tillbringade tre månader som en del av mina studier på Konstfack. I Ghana är man mycket direkt i sin bildkommunikation med mönster som visar mobiltelefoner och smycken där djur får representera olika sinnesstämningar. Det ger en riktning för arbetet och avväpnar begreppet ”symbolspråk”.

Till en början jobbar vi i storgrupp med exempel för att navigera tillsammans i symbolernas värld. Vad kan en penna betyda? Den kan betyda att du tycker om att skriva eller att du är bra på att hitta på regler till nya lekar. Eleverna väljer sedan former och föremål som har en speciell betydelse och/eller berättar om vem de är. Det får gärna vara tydligt och lättbegripligt, inga krav på att gräva djupt. Gillar någon att spela fotboll så får det gärna illustreras av just en fotboll men vi fortsätter samtidigt samtalet om vilka andra föremål eller former som kan berätta samma, eller en liknande historia. I fråga om fotboll; gult kort, symboler för lag, spelplanens form, fotbollsskor med dobbar osv. Vi funderar tillsammans över vår kapacitet att både göra det vi gillar och uttrycka för andra vad det är vi tycker om.

Vi ritar och bygger former i plast (från förpackningar som jag har med mig). Med varmluftspistol och lim kan vi forma vidare och göra tredimensionella former där det passar. Huvudsakligt verktyg är sax.

Själva kronan gör vi av ståltråd som eleverna bockar med olika tänger. Den ska både kunna sitta bra på ett huvud och samtidigt bli en plats för alla symboler, så det gäller att tänka till hur formerna i plast ska fästas. Man kan göra krokar att hänga dem på eller limma fast dem med smältlim.

Eleverna kommer att kunna pendla mellan det mer strukturerade arbetet med metall och det friare formandet i plast. Beroende på gruppens storlek så kan det bli fler än en krona.

Som en avslutning berättar jag om min serie ”Crown Jewels”. De smyckena är tänkta att få bäraren att känna sig utvald. Vid avslutningen kröner vi alla eleverna som vill bli krönta och då är jag ”påkläderska”. Det är viktigt att alla som vill får sin bild tagen och att vi gör det ceremoniellt.

Särskilt för detta projekt

Jag tar med mig de plastförpackningar och material som vi använder i arbetet, utöver de material som redan finns på skolan.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema