Land Art – att göra konst utomhus

Region Stockholm, Region Östergötland, Region Sörmland

Målsättning

Eleverna får lära sig vilka material som finns i naturen som går att använda som konst, hur man kan arbeta tillsammans i en grupp och ta gemensamma beslut. Eleverna får också möjlighet att reflektera kring vad kan konst vara och hur de vill att deras landskap ska se ut, både nu och i framtiden.

Beskrivning

Land art är en konstform som startade i USA under 60-talet där konstnärerna ville bryta sig ut från utställningsrummet och istället skapa stora konstverk av och i naturen. Under skoluppdraget kommer vi att använda det offentliga rummet som ateljé/klassrum för både process och utförande i vårt skapande och göra den konst vi tycker saknas av material som finns på platsen. Under skoluppdragets gång kommer vi också prova på olika konstnärliga processer som kan ske i såväl naturen som i ett stadsrum och gemensamt leta upp platser för våra temporära skulpturer.

Bildtext: Andy Goldsworthy ‘Parkland’ (1987)

Tillvägagångssätt

Vi kommer att ta oss till en plats med natur där vi kan arbeta tillsammans under workshopen. Väl på plats kommer jag att introducera ämnet och vad för typ av konst sm kan göras. Gruppen får sedan göra ett par korta övningar med material på plats för att sedan gemensamt bestämma ett tema att arbeta med. De kommer sedan att delas in i 2-3 grupper för att genomföra konstverket genom att samla ihop t ex träd, stenar, pinnar osv och sätta ihop. De kommer tillsist att få namnge och visa upp sina konstverk för varandra och berätta vad de handlar om.

Lokalbehov

Workshopen kan antingen ske på plats på skolgården eller i ett naturområde som vi gemensamt bestämmer.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Kursen kräver inga förkunskaper och genomförs utomhus så det är viktigt att deltagarna har på sig kläder efter väder.
Ersättning för resor utanför Norrköping tillkommer.

Konstnär
Louise Waite
Konstnärscentrum Mitt
Årskurs
Åk 4-6, Åk 1-3, Fritidshem, Gymnasie, Förskola, Åk 7-9
Typ av aktivitet
Konstkarta lång (180 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Geografi, Biologi
Period
04 januari, 2021 - 15 december, 2021
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)Pris
8700 kr exkl moms
7250 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet