PROJEKT

Land Art – att göra konst utomhus

Skapa konst i skolans närområde med stenar, kvistar och träd – vi gör land art!

Beskrivning

Land art är en konstform som uppstod i USA under 60-talet där konstnärerna ville bryta sig ut ur utställningsrummet och istället skapa stora konstverk av och i naturen. I projektet Land Art – Att göra konst utomhus prövar vi själva på att skapa land art i skolans närområde!

Vi använder det offentliga rummet som ateljé och klassrum och skapar konstverk av material som finns på platsen. Vad händer med landskapet om vi gräver på ett särskilt sätt, arrangerar stenar i ett mönster eller skapar en skulptur av kvistar? Hur ser man vad som är natur, och vad som är konst? Eleverna arbetar i smågrupper med att samla ihop och skapa med material som stenar, pinnar och träd. I slutet av projektet får de namnge sina verk och vi pratar tillsammans om vad vi har skapat och vad verket handlar om.

Målsättning

Eleverna får möjlighet att reflektera över vad konst kan vara och hur de vill att landskapet i deras egen närhet ska se ut, både nu och i framtiden. De får lära sig om vilka material som finns i naturen och som går att använda som konst, hur man kan arbeta tillsammans i en grupp och att fatta gemensamma beslut. Genom att konstformen land art aktualiseras i projektet får de också på ett kreativt sätt lära sig om 1900-talets konsthistoria.

Tillvägagångssätt

Vi tar oss till en plats med natur där vi kan arbeta tillsammans under projektet, antingen på skolgården eller i ett naturområde i närheten som vi kommer överens om. Väl på plats kommer jag att introducera projektet, vad land art är och vad för typ av konst som kan göras. Vi lär oss om genrens historia och tittar på verk av bland annat Richard Long, Robert Smithson och Nancy Holt.

Eleverna får göra ett par korta övningar med material på platsen vi tar på platsen. Vi enas tillsammans om ett tema att arbeta utifrån.

Eleverna delas in i grupper om 2-3 personer för att skapa ett konstverk med hjälp av material de samlar in i området: stenar, pinnar och så vidare.

I slutet av projektet får eleverna namnge sina verk, visa upp dem för varandra och berätta vad de handlar om.

Lokalbehov och teknik

Skolgård eller naturområde i närheten av skolan dit vi kan ta oss tillsammans.

Särskilt för detta projekt

Kursen genomförs utomhus, så eleverna behöver ha oömma kläder efter väder. Ersättning för resor utanför Norrköping tillkommer.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema