Land Art – att göra konst utomhus

Beskrivning

Land art är en konstform som startade i USA under 60-talet där konstnärerna ville bryta sig ut från utställningsrummet och istället skapa stora konstverk av och i naturen. Under skoluppdraget kommer vi att använda det offentliga rummet som ateljé/klassrum för både process och utförande i vårt skapande och göra den konst vi tycker saknas av material som finns på platsen. Under skoluppdragets gång kommer vi också prova på olika konstnärliga processer som kan ske i såväl naturen som i ett stadsrum och gemensamt leta upp platser för våra temporära skulpturer.

Bildtext: Andy Goldsworthy ‘Parkland’ (1987)

Målsättning

Eleverna får lära sig vilka material som finns i naturen som går att använda som konst, hur man kan arbeta tillsammans i en grupp och ta gemensamma beslut. Eleverna får också möjlighet att reflektera kring vad kan konst vara och hur de vill att deras landskap ska se ut, både nu och i framtiden.

Tillvägagångssätt

Vi kommer att ta oss till en plats med natur där vi kan arbeta tillsammans under workshopen. Väl på plats kommer jag att introducera ämnet och vad för typ av konst sm kan göras.

Gruppen får sedan göra ett par korta övningar med material på plats för att sedan gemensamt bestämma ett tema att arbeta med.

De kommer sedan att delas in i 2-3 grupper för att genomföra konstverket genom att samla ihop t ex träd, stenar, pinnar osv och sätta ihop.

De kommer till sist att få namnge och visa upp sina konstverk för varandra och berätta vad de handlar om.

Lokalbehov och teknik

Workshopen kan antingen ske på plats på skolgården eller i ett naturområde som vi gemensamt bestämmer.

Särskilt för detta projekt

- Kursen kräver inga förkunskaper och genomförs utomhus så det är viktigt att deltagarna har på sig kläder efter väder.
- Ersättning för resor utanför Norrköping tillkommer.

Louise Waite

Årskurs

Åk 4-6, Åk 1-3, Fritidshem, Gymnasie, Förskola, Åk 7-9

Typ av aktivitet

Konstkarta lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Streetart, Offentlig konst, Skulptur, Installation, Idébaserat

Tema

,

Relaterade skolämnen

Bild, Geografi, Biologi

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Östergötland, Region Sörmland

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Östergötland, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →