Lära sig se, och prova oljemåleri

Beskrivning

Uppdraget inbegriper teckningsövningar och färgövningar både med akryl och olja.

Målsättning

Målsättningen är att lära barnen att se föremåls form och färg, och ljusets inverkan på det. Genom att öva sitt seende skapas förståelse för hur man kan rita och måla. Genom att blanda färger själva och använda olika nyanser av samma färg kommer de att förstå grunderna i måleri och hur måleriet fungerar.

Tillvägagångssätt

Barnen får börja med att teckna av ett gosedjur utan att se på papperet. De får gör ett par stycken. De kommer sedan att få välja en färg och vitt, och sedan måla av belysta frigolitbitar i en låda. De lär sig då se olika färger i vitt. Efter det kommer de att få måla något enkelt och använda gult, rött, blått och vitt. Sedan får de rita av något stillebenliknande och använda alla färger. Den sista gången får de göra självporträtt genom att först teckna varandra utan att se på papperet. Sedan får de göra collage genom att försöka se på färgskiftningarna i ansiktet.

Lokalbehov och teknik

Det behövs bara bord och stolar. Ett eluttag till en lampa.

Särskilt för detta projekt

Årskurs

Åk 1-3, Åk 4-6

Typ av aktivitet

Process & tema kort - 3 tillfällen (3x180 min)

Relaterade skolämnen

Bild

Tillgänglighet

Nära till kollektivtrafik

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm

Pris

23200 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.