Lerdans

Region Stockholm, Region Uppsala

Målsättning

I workshopen ”Lerdans” får eleven bekanta sig med dans och rörelse i kombination med ett skulpturalt arbete. Betoning ligger på den egna kroppen som inspiration och verktyg.
Syftet är att ge eleverna en kroppskännedom, materialkännedom samt att inspirera till ett gränsöverskridande lärande. Vi är övertygande om att kopplingar ämnen och uttryck emellan berikar och skapar ett mångfasetterat sätt att ta till sig kunskap.

Med denna fysiska workshop vill vi så ett frö hos eleverna som kan växa vidare till ett fördjupande och gränsöverskridande tänkande. Metoderna till detta är baserade på det lustfyllda och prestigelösa.

Beskrivning

I workshopen ”Lerdans” utgår vi från vår egen praktik och bakgrund inom modern dans och skulptur samt från vårt gemensamma intresse för kroppen som utgångspunkt i allt vi gör.
Workshopen inleds med att vi tillsammans med eleverna dyker in i dansens värld. Genom rytm och inlevelseförmåga kommer vi värma upp och skapa en trygg förankring i våra kroppar. I leken skapar vi koreografier och långsamt bygger vi upp ett närmande till materialet lera.
Vad har leran för form, hur rör den sig? Kan vi gestalta leran med våra egna kroppar? Vi improviserar i grupp och lämnar prestation och bedömning utanför. Processen, lusten och att vi gör denna resa tillsammans är det viktiga.
Vidare i workshopen kommer vi att växelvis arbeta med leran, kroppen och rörelse i olika övningar.
Vi för de olika momenten samman genom att vända och vrida på begreppen skulptur och dans. Kan vi till exempel ”dansa” en lerskulptur?

Workshopen bygger på ett flöde där de olika övningarna hakar i varandra och bygger en förståelse för hur ett processinriktat arbete kan se ut. Vi avslutar med en lugnare del där var och en får sjunka in i ett mer stillsamt arbete och där dagens fysiska arbete knyts samman till en skulptur.

Workshopen ”Lerdans” innefattar begrepp som processinriktat arbete och ett gränsöverskridande lärande. Eleverna får träning i att släppa prestation och bedömning och i stället hitta egna verktyg till ett lustfyllt skapande. Ett skapande där insikter om att tillämpandet av kunskap kan se ut på många olika sätt.

"Lerdans" går att anpassa efter åldersgrupp och vi för gärna konstruktiv diskussion med ansvarig lärare för att utforma workshopen optimalt utifrån förutsättningarna.

Tillvägagångssätt

Vi kommer inledningsvis och kortfattat att muntligen presentera oss och vårt konstnärskap.
Därefter startar workshopen. Den första delen håller vi gärna igång utan pauser och diskussioner.

Vi vill låta eleverna få möjlighet att arbeta sig in i workshopen. Vi kommer arbeta både individuellt och i grupp. I mitten kommer vi att ha en paus. Efter pausen går vi djupare in i materialet lera och avslutar slutligen med ett gestaltade arbete.

"Lerdans" kan med fördel utföras som en mix tillsammans med workshopen "Med kroppen som verktyg". Se projektbeskrivning Konstdepartementet.

Lokalbehov

Under workshopen behöver vi stor golvyta som är fri från bord och stolar. Gärna en gympasal eller annan större lokal. Om vädret tillåter går det även bra att hålla workshopen utomhus. Viktigt att platsen vi arbetar på blir utan ”publik”.

Vi kommer behöva förberedelsetid ca 1 h innan workshop samt tid för städning ca 1 h efterråt.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Eleverna behöver ha oömma och bekväma kläder.

Vid bokning av förskola gäller ca 10 barn / grupp som maxantal. Det är också oavsett åldersgrupp önskvärt med minst två antal workshops per bokning och dag om möjligt, vi kan då göra det mesta av materialet. Dela därför gärna upp en klass på två halvklasser så får vi mer ut av dagen.

En viss del av kostnaden för Leran läggs på utöver kostnaden för workshop. Den blir dock ett material som förblir skolans och som går att återanvända.

Konstnär
Daniela Hedman & Caroline Östberg
Konstnärscentrum Öst
Årskurs
Förskola, Åk 1-3, Fritidshem, Åk 4-6, Åk 7-9
Typ av aktivitet
Konstworkshop kort (120 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Dans, Idrott och hälsa
Period
28 september, 2020 - 30 juni, 2022
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)Pris (ordinarie)
7700 kr exkl moms
Pris med kulanpremie*
3850 kr exkl moms
*Observera att kulanpremie endast gäller för skolor i Stockholms kommun.
Boka aktivitet