Med kroppen som verktyg

Vi testar på att kombinera lerskulptur och dans! I en lustfyllt utforskande kommer vi i kontakt med både materialet lera och våra egna kroppar.

Vi testar på att kombinera lerskulptur och dans! I en lustfyllt utforskande kommer vi i kontakt med både materialet lera och våra egna kroppar.

Beskrivning

Hur skulle en lerskulptur se ut, om den vore en dans? Kan sökandet efter ett svar på den frågan lära oss något om kropp och material? ​
I "Med kroppen som verktyg" dyker vi tillsammans med eleverna in i dansens värld och skapar förankring i kroppen med rytm och inlevelseförmåga. Eleverna får via ett taktilt och känsligt möte mellan kropp, yta och material utforska skulpturala uttryck och samtidigt leka fram koreografier inspirerade av arbetet i leran. Det är processen som är fokus, inte resultatet. Vi improviserar i gruppövningar och lämnar prestation och bedömning utanför. Genom ett växelvis arbete med lera, kropp och rörelse behandlar workshopen begrepp såsom processinriktat arbete och gränsöverskridande lärande. I "Med kroppen som verktyg" utgår vi ifrån vår egen praktik och bakgrund inom modern dans och skulptur, samt från vårt gemensamma intresse för kroppen som utgångspunkt i allt vi gör.
Workshopen riktar sig till barn i förskoleålder upp till högstadieelever.

Målsättning

I Med kroppen som verktyg övar vi oss att använda vår egna kropp som inspiration och verktyg i flödande övningar som avlöser varandra. På så vis får eleverna insyn i hur processinriktat arbete kan se ut. Deltagarna får bekanta sig med dans och rörelse i kombination med ett skulpturalt arbete. Målet är att genom metoder som fokuserar det lustfyllda och prestigelösa ge eleverna kroppskännedom, materialkännedom samt att inspirera till gränsöverskridande lärande och tänkande.

Tillvägagångssätt

Workshopens består av två block. Första blocket inleds med en lättsam dansinspirerad uppvärmning. Denna åtföljs i sin tur av ett fysiskt och lekfullt arbete med lera där vi prövar att forma leran med olika delar av vår kropp.

I andra blocket ges barnen/eleverna en längre fokuserad stund att gå djupare in i materialet lera genom ett stillsamt, gestaltande arbete, där det fysiska arbetet nu får utmynna till en egen skulptur.

Slutligen knyter vi samman workshopen genom att låta eleverna improvisera och tolka skulpturerna i rörelse både individuellt och i grupp.

Lokalbehov och teknik

En stor golvyta som är fri från bord och stolar, t.ex en gymnastiksal eller annan större lokal. Om vädret tillåter kan workshopen hållas utomhus, men då är det viktigt att platsen är avskild och utan ”publik”.

Särskilt för detta projekt

- Vi kommer behöva förberedelsetid ca 1,5 h innan workshop samt tid för städning ca 1 h efteråt.
- Det är bra om barnen/eleverna har oömma och bekväma kläder.
- För förskoleklass är maxantal 10 barn / grupp.
- Oavsett åldersgrupp är minst två workshops / bokning och dag önskvärt – då kan vi få ut så mycket som möjligt av materialet. Därför kan klassen med fördel delas upp i halvklass.
- En viss del av kostnaden för leran kan tillkomma utöver workshoparvodet. Leran blir dock vara kvar på skolan /förskolan och kan återanvändas.
- Med kroppen som verktyg kan anpassas efter åldersgrupp eller andra behov. Vi för gärna konstruktiv diskussion med ansvarig lärare för att kunna utforma workshopen efter förutsättningar och behov. Övningarna är flexibla och anpassas efter gruppens förmåga och dynamik.

Årskurs

Förskola, Åk 1-3, Fritidshem, Åk 4-6, Åk 7-9

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Kropp, Lera, Grupprocess, Skulptur

Tema

Fantasi, Kropp och identitet

Relaterade skolämnen

Bild, Dans, Idrott och hälsa

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Uppsala

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

7700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.