Måla med kaffe och te

Vill du måla med kaffe? Säg bara te! Vi tar hjälp av slumpen och skapar bilder med okonventionella material!

Vill du måla med kaffe? Säg bara te! Vi tar hjälp av slumpen och skapar bilder med okonventionella material!

Beskrivning

Hur kan slumpen hjälpa oss att skapa intressanta och oväntade bilder? Och vad har ett särskilt material för egna speciella egenskaper? Jag använder nästan alltid kaffe och te som färg i mina bilder, och i det här projektet fokuserar vi just på att använda kaffe och te som material!

Vi undersöker känslan som skapas och resultatet som uppstår beroende på materialet. Eleverna får skapa egna mönster och bilder med kaffe och te, eller använda kaffe och te som komplement till akvarellfärger. Antingen målar de fritt, eller så kan läraren få komma med förslag på tema. Kaffe- och tefläckarnas form eller materialets begränsningar kan också ge en idéer till annorlunda motiv!

Vi pratar om hur man arbetar som illustratör och vilka tekniker man kan använda för att skapa en bild, som att göra många olika skisser för att hitta det bästa sättet att gestalta en händelse, eller olika tekniker för att färglägga: tusch, kritor, akvarellfärg – eller kaffe och te!

Målsättning

Eleverna får inblick i hur det är att arbeta som illustratör, och lär sig mer om hur man kan berätta med bilder. De får testa nya material som de kanske inte har provat innan. Projektet vill på ett lekfullt sätt inspirera, ge lust till kreativt skapande och väcka nyfikenheten för att skapa bilder med andra medier än de traditionella, våga pröva sig fram, ha tålamod och inte ge upp.

Tillvägagångssätt

Jag presenterar mig, vad som inspirerar mig och berättar om hur jag arbetar som illustratör, från skiss till färdig illustration.

Vi blandar till kaffe och te och utforskar tillsammans dessa medier. Vad kan man uppnå för effekter genom att använda detta material? Eleverna får lära sig olika tekniker som utnyttjar de olika egenskaper som kaffe och te har.

Vi avslutar med en gemensam diskussion om hur det har gått under dagen och tittar på varandras bilder.

Lokalbehov och teknik

Normalstort klassrum eller bildsal med möjlighet att blanda kaffe och te.

Särskilt för detta projekt

Jesper Jenemark

Årskurs

Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Måleri, Illustration, Teckning

Tema

Berättande, Fantasi

Relaterade skolämnen

Bild, Svenska

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Västra Götalandsregionen, Region Jönköpings län, Region Stockholm, Region Örebro län

Hemort:

Konstnären har sin bas i Västra Götalandsregionen, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →