Måla med trådar

Region Uppsala, Region Stockholm, Region Sörmland, Region Västmanland

Målsättning

Grundtanken med alla mina workshops är att människor, särskilt barn, tar till sig kunskap bättre i en aktiv process än genom att bara informeras. Via kroppen och känslorna blir inlärningen mer lustfylld och djupgående. När barn får släppa loss sin kreativitet och är fria att experimentera, göra misstag, hitta nya sätt att tänka och göra saker på, lägger de grunden för den typ av kreativt tänkande och problemlösande som senare i livet kan resultera i viktiga insikter och upptäckter.

Eleverna får även med sig kunskap kring konstnärer som arbetat och arbetar abstrakt och skulpturalt med verk i trådar så som Anton Alvares, Chiharu Shiotas och Sheila Hicks.

De kommer lära sig att samarbeta och skapa på ett prestigelöst sätt där den stora tyngdpunkten ligger i processen samt utvärderingsarbetet där man får möjlighet att sätta ord på det man skapat. Detta bidrar till att man lär sig att samtala kring process och resultat och på så sätt forma ett språk kring det egna skapandet.

Beskrivning

Arbetssättet är snabbt, intuitivt och slumpen spelar en stor roll. Jag vill att eleverna ska släppa fokus på resultatet och istället ta tillvara på processen. Vad slutresultatet blir spelar mindre roll. Det är själva görandet som ska stå i fokus och lärdomar man får i arbetet med just intuition och slump. Så mycket i skolan och även resten av det moderna samhället är resultatinriktat och jag vill att denna workshop ska utgöra en motpol, en fristad.

Genom den enkla tekniken med ett koncept i kombination med pinnar och tråd får vi syn på vår egen förmåga att skapa skulpturala former. Workshopen ger stora möjligheter till att sväva ut i sina former då det enkelt går att bygga ut dem i alla möjliga riktningar. Det går inte heller att göra fel, allt är tillåtet och det inger självförtroende i skapandeprocessen vilket främjar självförtroendet hos individen.

Tillvägagångssätt

Innan workshopen ska eleverna ha fått tillgång till inspirationsbilder och fakta om ett antal konstnärer som arbetat eller arbetar med tråden som främsta material.
Därefter kommer eleverna under handledning och guidning av mig att arbeta med att få ihop stabila skulpturala former. Därefter är man helt fri att använda tråden precis som man vill i konstruktionerna. Sakta men säkert skapar de gemensamma skulpturer som ofta blir abstrakta men även kan växa fram till föreställande former så som djur och insekter beroende på eleverna.
Vi kommer arbeta snabbt under workshopen och avslutar med att vi tittar på de skulpturer vi skapat. Vi pratar om hur processen upplevdes och även på färdiga resultatet, vad ser vi. Här är det viktigt att alla får tid att prata och reflektera.

Lokalbehov

Lite större lokal gärna, utrymme att skapa skulpturerna men gärna också ett eller flera bord att arbeta vid

Bra att tänka på/förberedelser/material

Konstnär
Jennifer Bergsten
Konstnärscentrum Öst Centrum för Fotografi
Årskurs
Åk 1-3, Åk 4-6
Typ av aktivitet
Konstworkshop lång (180 min)
Konstform
Konst/Bild/Form, Slöjd/Hantverk/Design
Skolämne
Bild, Slöjd
Period
01 mars, 2022 - 21 december, 2022
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)Pris
8700 kr exkl moms
7250 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet